Yunan mitolojisi

Yunan Mitolojisi

Yunan mitolojisi; Mitolojinin temelinin atılmasına neden olan önemli bir mitoloji türüdür. Yunan mitolojisi genellikle Yakın doğu ve Avrupa’dan etkilenilerek ortaya çıkmıştır. Sonrasında ise birçok uygarlık Yunan mitolojisinden etkilenerek tanrılara yer vermişlerdir. Yunan mitolojisinde mitosların M.Ö 900-800 yılları arasında ortaya çıktığını söyleyebilmek mümkündür.

Yunan mitolojisi Antik Yunan döneminde tanrılar, evren, evrenin yaradılışı ve inanç sistemini ele alan mitolojik hikayeleri barındırmaktadır. Yunan mitolojisinde yaklaşık olarak 12 tanrı bulunmaktadır. 4 kadın ve 8’i erkekten oluşan tanrılar sevinme, üzülme, aşık olma, evlenme gibi her insana özgü eylemleri yerine getirebiliyorlardı. Bu mitoloji türünde tanrılara olan sevgi ve saygı oldukça fazla olup her eylemde onlara danışabilme gerekliliği görüyorlardı.

Yunan Mitolojisinde Evrenin Ortaya Çıkışı

Yunan mitolojisi evrenin daha ortaya çıkmadığı durumlarda yeryüzünün Khaos yani bir boşluk içerisinde olduğunu savunmuşlardır. Yunan mitolojisinde Homeros başlangıç suyu olarak kabul edilmektedir.

Bunun yanı sıra yeryüzünün çevresini Okeanos adı verilen ırmağın kuşattığı düşünülmekteydi. Khaos’tan Gaia adı verilen toprak ana meydana gelmiştir. Gaia ise tek başına Uranüs ve Pontus’u ortaya çıkarmıştır. Gaia ve Uranüs yani gökyüzünün birleşmesi ile yeryüzü ortaya çıkmıştır. Gaia denizler olarak bilinen Pontus ile birleşerek yeryüzünün adeta taslağını oluşturmuştur.

Pontus ve Gaia’nın birleşmesinden sonra Nereus, Thaumas, Phorkys ve Keto doğmuştur. Uranüs ile Gaia’nın birleşmesinden sonra ise Kyklop, Kronos ve Hekatonheir’ler ortaya çıkmıştır.Kronos çocuklarını yer altına kapatan tanrı olan Uranüs’e acımadan onun erkeklik organını keser. Kanlardan öç tanrıları, periler ve devler ortaya çıkmıştır.

Denize düşen erkeklik organından ise Afrodit tanrıçası doğmuştur. Yeryüzünün tamamen oluşması ile birlikte toplamda 12 tanrı ortaya çıkmışlardır. Yunan mitolojisi içerisinde 12 tanrılar Titanlar adını almışlardır. Mitolojide tanrıların tamamı Olimpos dağına yerleşmişlerdir. Ayrıca sayıları ne 12’den fazla ne de 12’den az olmaktadır. Tanrıların sayısı arttığı zaman biri görevinden çıkarılmakta, sayısı azaldığında ise yerine yeni bir tanrı getirilmiştir.

Yunan Mitolojisinde Yer Alan Tanrıların İsimleri ve Görevleri

Yunan mitolojisinde yer alan 8 tanrının tamamına halk yoğun ilgi göstermiş ve onların söylediği her söze riayet etmişlerdir. Mitolojide tanrılar olağanüstü güçlere sahiptir. Tanrılarda hastalanma, zarar görme ya da yaralanma gibi durumlar üst düzey olaylar gelişmediği sürece oluşmazdı. Sürekli ambrosia ve nektar suyu ile beslenerek genç ve sağlıklı kalabilmeyi başarabilmişlerdir. Ayrıca tanrılar ölümsüz olup her durumda kişilerin yaşamına karışabilme hakkına sahip olmuşlardır. Yunan mitolojisi içerisinde yer alan en önemli tanrılar ise şu şekilde sıralanabilmektedir;

Zeus: Zeus tanrıların ve insanların babası olarak adlandırılan bir tanrıdır. Yunanmitolojisi içerisinde oldukça önemli bir yere sahip olup gökyüzü ve şimşek gibi hava olaylarının düzenlenmesinden sorumludur. Tanrıların kralı olarak bilinen Zeus her yerde asa ve taht ile betimlenmektedir.

Zeus istediği her şeyin şekline girebilme özelliği sayesinde birçok insan, hayvan, bitki ya da nesne kılığına girmiştir. Çok çapkın olarak da bilinen Zeus ölümlü ya da ölümsüz herkes ile aşk yaşamış ve ilişkiye girebilmiştir. Zeus’un çok çapkın olması eşi Hera’nın sürekli olarak onu takip ettirmesine neden olmuştur. Bunun yanı sıra Zeus tanrılar arasında en çok çocuğu bulunan kişidir.

Poseidon: Poseidon Yunan mitolojisinde denizler, depremler ve atların tanrısı olarak anılmaktadır. Poseidon yerleri sarsan kara saçlı olarak bilinir, bu şekilde betimlenirdi. Bu tanrı dünyanın en güzel şehrini inşa etmek istemesi sebebiyle Atlantis’i yok etmiştir. Oldukça güçlü olan Poseidon üç yabasını vurduktan sonra denizleri allak bullak eder, depremleri yollayarak karaları sarsarmış. Ayrıca topraklardan ve kayalardan sular fışkırtmaktadır.

Hades: HadesYunan mitolojisi içerisinde ölülere hükmeden yer altı tanrısı olarak görevlendirilmiştir. Yer altı zenginliklerinin sahibi HadesPersophone’yi zorla yer altına hapsederek onunla evlenmiştir.

Apollon: Apollon güneşin, ateşin, sanatın, müziğin, şiirin tanrısı olarak bilinmektedir. Apollon her şeyi bilinen ve kehanet yapabilen bir tanrıdır. Sarışın ve çok yakışıklıdır. Gerçeğin ve ışığın simgesi olarak gösterilen Apollon hem hasta edici hem de iyileştiricidir.

Yunan Mitolojisi içerisinde demircilik ve ateş tanrısı olarak bilinen Hephaistos, savaş tanrısı Ares, şifa verici tanrı olarak bilinen Hermes, bilgelik ve savaş stratejileri üretebilen Athena gibi tanrılarda bulunmaktadır.

Yunan Mitolojisinde Yer Alan Tanrıçaların İsimleri

Yunan mitolojisinde yer alan 4 tane tanrıça bulunmaktadır. Tanrıçalarda tanrılar gibi olağanüstü güçlere sahip, ölümsüz, farklı güçlere sahiptir. Tanrıçaların görevleri ise şu şekilde sıralanabilmektedir;

Hera: Hera Zeus’un eşi olarak bilinen güzelliği ile adeta büyüleyen bir tanrıçadır. Evlilik kraliçesi olarak bilinen Hera’nın kişilerin nasibini açtığına inanılmaktaydı. Ayrıca doğurganlığı artırdığı ve evliliği koruduğuna inanılmaktadır. İnek gözlü ve uzun kollu olarak tanınan Hera güzelliğini yalnızca Zeus’a sunmuştur. Çik kinci ve kıskanç bir tanrıçadır.

Dionysos: Şarap tanrıçası olarak bilinmektedir. Şarabın sosyal ve faydalarının bulunduğunu savunmaktadır. Medeniyeti ve barışı desteklediğine inanılmaktadır.

Artemis: Artemis Apollon’un ikiz kardeşi olarak tanınan tanrıça vahşi, doğa, avcılık, ok ve ay tanrıçası olarak adlandırılmıştır. Artemis evlenmemeye ve bakireliğe yemin etmiş bir tanrıçadır. Artemis temizliğin ve saflığın sembolü olarak görülmektedir. Bu yüzden genellikle temizlik yüzünden çirkin iftiralar yiyen kişilere destek sağlamıştır.

Afrodit: Yunan mitolojisi içerisinde yer alan en güzel tanrıça olduğuna inanılmaktadır. Afrodit altın sıfatı ile anılan işveli ve gönül alıcı bir tanrıçadır. Tanrıça güzelliği, bereketi ve zarafeti ile tüm tanrıları kendine hayran bırakmaktadır.

Yunan Mitolojisi Mitosu: Ares ile Afrodit

Yunan mitolojisi tarihinde şehvet tanrıçası olarak bilinen Afrodit, Hephaistos ile evlidir. Hephaistos son derece çirkin bir tanrıdır. Hephaistos Ares ile kardeştir ve Ares’in de Afrodit’e karşı koyamadığı bir aşkı bulunmaktadır. Afrodit ile Ares geceleri gizli gizli buluşarak karanlıkta aşklarını yaşarlar ve Güneş doğmadan oradan uzaklaşırlarmış. Çünkü Güneş onları görürse Hephaistos’a haber verebilirmiş.

Bir gün Güneş’e yakalanırlar ve Güneş Hephaistos’a bu durumu haber vermiştir. Bunu duyan Hephaistos bildiğini fark ettirmeden ince bir örümcek ağı işlemiştir. Yatağın baş ucuna koydu ve Lemnos adasına gideceğini söyleyerek evden ayrıldı. Ares gizlice Afrodit’in evine gelerek geceyi birlikte geçirmiştir.

Tam kalkacakken başlarına örümcek ağları düşmüş ve öylece kalmışlardır. Örümcek ağını tek başına kaldırmaları mümkün olmaması sebebiyle öylece kalmışlardır. Hephaistos bütün tanrıları yanına almış ve onları yatak odalarına götürmüştür. Böylece Afrodit ve Ares tüm tanrılara rezil olmuştur.

Yunan Mitolojisi Eros ile Psykhe’nin Hikayesi

Yunan mitolojisi içerisinde Eros aşk tanrısı olarak bilinmektedir. Bir gün annesi olan Afrodit’in emri ile çok güzel bir tanrıça olan Psykhe’yi çirkin bir adama aşık etmek için yola çıkmıştır. Afrodit’in bu emri vermesindeki tek neden Psykhe’yi kıskanmasıdır. Eros bu tanrıçanın yanına vardığında dili tutulur ve ona aşık olur.

Eros bu kızı ormana kaçırır ve onunla her gece buluşmak ister. Ancak tek bir şartı vardır oda birlikteyken ışık kesinlikle açılmayacaktır. PsykheEros’un yakışıklılığından şüphe duyarak bir gün gizlice ortama mum koymuştur. Mumun gösterdiği ışık ile Eros’u inceler ve çok yakışıklı olduğunu fark etmiştir. Eros oradan anında uzaklaşmıştır. Pysykhe ona ulaşmak için Afrodit’in sarayında köle olarak çalışmaya başlamıştır. Bu durumu gören Eros Zeus’a yalvararak Psykhe ile evlenir ve mutlu mesut yaşarlar.

Bir cevap yazın