Yunan mitolojisi tanrıları

Yunan Mitolojisi Tanrıları Kimlerdir?

Yunan mitolojisi tanrıları üç ana kısımda dünya üzerindeki egemenliklerine göre incelenmektedir. İlk grupta Yunan Tanrıları, sonrasında Titanlar ve sonrasında da Olimpos tanrıları yer almaktadır.

Yunan mitolojisi tanrıları, diğer mitolojilerden etkilenerek ortaya çıkmıştır ve bu şekilde bir inanış geliştirmeleri sağlanmıştır. Yunan mitolojisinde yer alan tanrıların neredeyse birçoğu Romalılarda da yer almaktadır. Fakat Roma mitolojisinde farklı isimler ile görülmektedir.

İlk gruptakiYunan mitolojisi tanrılarının evreni oluşturan ilk varlıklar olduğu görülmektedir. Yunan mitolojisinde Khaos sonsuz bir boşluk olarak yer almaktaydı. Bu sonsuz boşluktan da birçok tanrı var olmuştur. Bunların arasında Gaia, toprak ana iken, Tartaros ölüler ülkesinin en derin yerini nitelemekteydi. Eros, aşk tanrısı, Erebos yer altı kaynağı, Nkys gece, Hemera gün, Esir ise dünyayı saran ışıklı tabaka olarak var olmuştur.

Gaia, Khaos’tan çıkarak tek başına gökyüzü ve denizleri doğurur ve de dağları yaratır. Gökyüzü ve denizin birleşmesi ile de evreni Yunan tanrıları ile doldurmaya başlarlar.

Bu birleşme sonucunda altı erkek tanrı ve altı dişi tanrı oluşmuştur. Bu altı erkek arasında Okeanos, Krios, Hyperion, İapetos (işçilik tanrısı), Koios (zeka tanrısı), Kronosbulunmaktadır. Altı dişi tanrı daTheia, Rhea, Themis (adalet tanrıçası), Tethys (deniz, bereket ve okyanusun tanrıçasıdır), Mnemosyne ve üç kyklop olarak belirtilen Brontes (Gök Gürültüsü), Steropes (Şimşek), Arges (yıldırım) ortaya çıkmıştır. Bu 12 Tanrı Yunan mitolojisi tanrıları Titanlar olarak adlandırılmaktadır.

İlk Yunan Mitolojisi Tanrıları

Khaos, kozmosun oluşumundan önceki boşluktur. Erebus, karanlıkların tanrısı olarak Yunan mitolojisi tanrılarıarasında yer almaktadır. Niks, Khaos’tan meydana gelerek gece tanrıçası olarak nitelendirilmiş, Gaia ise yeryüzü tanrıçası olarak yer almıştır. Urea, dağların tanrısı, Podos ise denizlerin tanrısıdır.

Yunan mitolojisi tanrılarıarasında yer alan Eros ise seks, şehvet ve aşk tanrısıdır. Kimi zaman doğurganlık simgesi olarak da kabul edilip tapılsa da erotik kelimesinin de kökenini oluşturmaktadır. Genel olarak Afrodit ile beraber anılmaktadır. Afrodit kadınların erkeklere olan aşkını sembolize ederken Eros da erkeklerin kadınlara olan aşkını simgelemektedir. KhaosGaia ve Tartarus‘tan sonra evrene dördüncü olarak gelen tanrı olduğuna inanılır. Kimi kaynaklarda da Ares ve Afrodit’in oğlu olarak yer almaktadır. Aşk ve seksin yanı sıra sonsuza dek süren üreme işleminin de sembolü olarak görülmüştür.

Efsanelere göre Eros, attığı ok ile insanları birbirlerine aşık olmasını sağlamaktadır. Ancak atmış olduğu bu okların hiçbir zaman kendisine bir yararı dokunmamıştır. Sevgilisi olarak kimi kaynaklarda Psyche adı geçmektedir. Bir diğer efsanevi inanışa göre de Kronos, Zeus’u yemek için gittiğinde Eros bunu haber vermek ister. Ancak KronosEros’u yakalar ve kanatlarını keserek onu cezalandırır.

İkinci Grup Yunan Mitolojisi Tanrıları

Titan olarak adlandırılan bu Yunan mitolojisi tanrıları, denizin ve gökyüzünün birleşmesi ile doğmuşlardır.

Okeanos, okyanusların tanrısı, Krios ise sadece adı bilinen ancak neyin tanrısı olduğunda net bir bilginin olmadığı bir tanrıdır. İperion, Yunan mitolojisine göre güneş tanrısıdır.Mnemosyne ise hafıza tanrıçası olarak bilinir ama aynı zamanda ilhamın annesi olarak da kabul edilmektedir. Tethys, deniz tanrıçası ve deniz altı tanrıçasıdır.Theia, aydınlık tanrıçasıdır.Fivi, Ay tanrıçası olarak ilişkilendirilmiştir. Themis Yunan mitolojisi tanrıları arasında hukuk ve adalet tanrıçası olarak yer almaktadır.

Üçüncü Grup 12 Olimposlu Tanrılar

Yunan mitolojisi tanrıları arasında Zeus, Hera, Poseydon, Demeter, Athena, Apollo, Artemis, Aris, Afrodit, Hephaistos, Hermes ve Dionisus 12 Olimpos tanrılar olarak yer alan tanrılardır ve onlara tapınılmıştır. Yunan mitolojisine göre bu efsanevi 12 tanrı Olimpos dağında yaşadıklarından dolayı bu adı almışlardır.

Yunan halkı Yunan tanrı ve tanrıçalarının Olimpos Dağı’nda bulunduklarına ve orada hayatlarını devam ettirdiklerine inanmışlardır ve her şeyin bir tanrısı olduğunu düşünerek hareket etmişleridir. Tanrılar arasında da bir hiyerarşi bulunmaktadır. Bu on iki tanrının çok daha büyük ve de güzel yeteneklere ve de niteliklere sahip olduklarını düşünmüşlerdir. Diğer bütün tanrı ve tanrıçaların üzerinde görmüş ve de üstün olarak kabul etmişlerdir. Zeus baş tanrı olarak hiyerarşik düzende en üstte yer almaktadır. Altı tanrı ve altı tanrıça var olduğuna inanılırdı.

Yunan Mitolojisi Tanrıları İsimleri ve Görevleri

Yunan mitolojisi tanrıları genel olarak mitlerde adı sıklıkla geçen ve yeryüzünün tüm hakimliğini ellerinde tutan tanrılar ve de tanrıçalardır.

Zeus, Olimposlu tanrıların ve de insanların babası olarak bilinir ve gökyüzü, şimşek gibi hava olayları ile ilgilenen bir tanrıdır. Zeus, titanlar Kronos ve Rhea’dan doğan en genç ve ilk tanrı olarak belirtilmiştir. Şimşek sembolleri Zeus’u temsil etmek için kullanılmıştır.

Kardeşleri ise Poseydon ve Hades’tir. Ancak Hades en büyük düşmanı olarak mitoloji tarihinde yer almaktadır. Yeraltı ve ölüm tanrısı olarak bilinirken Hades, ölülere hükmeder ve yer altının bütün zenginliklerinin de sahibidir. Poseydon ise denizlerin ve de depremin tanrısı olarak bilinmektedir.

Demeter, doğurganlık, mevsimlerin tanrıçası olarak adlandırılmıştır. Athena, bilgeliğin, barışın, sanatın ve savunmanın tanrıçasıdır.Sembollerinde zeytin dalı, kalkan ve baykuş bulunmaktadır. İnsanlara tarım hakkında bilgi vererek tarımı öğrenmesini sağlamak ile görevlidir.

Apollo, şifa tanrısı olarak bilinir. Kimine göre de hastalık ve salgın tanrısı olarak bilinmektedir. Artemis, avcılık, bakirelik ve doğum tanrısı olarak adlandırılmıştır.

Ares, savaş ve şiddet tanrısıdır. Sembolleri kalkan, mızrak ve köpektir. Yunan mitolojisinde Afrodit ile olan ilişkisiyle de bilinmektedir. Zeus ve Hera’nın oğlu olduğu bilinir.

Afrodit, güzellik, aşk, güzellik ve zevk tanrısıdır. Genel olarak çıplak betimlenen Afrodit, sembolleri arasında gül, güvercin ve deniz kabuğu bulunmaktadır. Güzelliğinden ötürü tanrıların en güzeli olarak nitelendirilen Afrodit, Hera tarafından da fazlasıyla kıskanılmıştır.

Hermes, tanrıların arasında bağı kurmada yardımcı bir rol üstlenmiştir. Yunanmitolojisitanrıları arasında Zeus’un oğlu olarak aynı zamanda habercisi görevini üstlenmiştir. Son derece hızlı ve bir o kadar da kurnaz bir tanrıdır. Sembolü altın değneği olarak resmedilmiştir.

Apollon müziğin tanrısıdır. Aynı zamanda sanat, tıp ve kehanet tanrısı olarak da bilinmektedir. Yakışıklılığı ile nam salmış, hastalara şifa olmuştur. Sembolleri arasında yay, ok ve defne yaprağı bulunmaktadır.

Hera ise evliliğin tanrıçası olarak bilinmektedir. Evlilik, kadın ve bereketin sembolüdür. Doğum esnasında kadınları ve evlilikleri koruduğuna inanılmaktadır.

Dionisos ise, şarap tanrısı olarak onun yararlarını da anlatan bir tanrıdır. Sembolleri ise üzüm ve de asma olarak resmedilmiştir.

Artemis Yunan mitolojisinde Apollon’un ikiz kız kardeşi olarak Yunan mitolojisi tanrıları arasında avcılık ve de kırsal hayatın tanrısı olarak görevlendirilmiştir. Efes bölgesinde tanrı olarak bilinmektedir. Sembollerinde genel olarak geyik, köpek, yay ve ok kullanılmıştır.

Bir cevap yazın