Yunan mitolojisi figürleri

Yunan Mitolojisi Figürleri Nelerdir?

Yunan mitolojisi figürleri içerisinde pek çok farklı tanrı ve yaratıklar bulunmaktadır. Bu figürler sayesinde, mitoloji içerisinde yer alan iyi ve kötü anlatımı daha kolay yapılabilmektedir. Yunan mitolojisinde yer alan bilgiye göre iyi olan insanların varlığı kadar kötü olan insanlarda bulunmaktadır.

Bu nedenle, aynı durum tanrılar için de geçerlidir. Tanrılarda da iyi ve kötü alanı bulunmaktadır. İnsanlar, bu tanrılar nedeniyle iyi ve kötü olarak ayrılmaktadır. Yunan mitolojisi içerisinde en sık yer alan figür tanrı figürleridir. Tanrılar ise farklı alanlara ayrılmaktadır. Bu sayede, insanlara, doğaya ve dünyaya daha kolay hükmedilebilmektedir. Yunan mitolojisi içerisinde, mistik tanrılar, deniz tanrıları, tarım tanrıları, rüstik tanrılar gibi pek çok fazla figür bulunmaktadır.

Yunan Mitolojisinde En Sık Kullanılan Figürler

Figürler, insanlara destanları, efsaneleri anlatabilmenin en önemli yoludur. Bu sayede, insanlar dini ve efsanevi bilgileri daha kolay bir şekilde kavrayabilmektedir. Aynı zamanda, figürler sayesinde de anlatılmak istenilen kişiler daha kolay bir şekilde yansıtılabilmektedir. Yunan mitolojisi figürleri arasında en sık kullanılan figürler tanrılar ve tanrıçalardan oluşmaktadır.

Tanrı ve tanrıçaların yanı sıra, aynı zamanda ruhani varlıklar, devler ve yaratıklar da yer almaktadır. Bu varlıklar sayesinde, insanlar daha kolay bir şekilde iyi ve kötünün ne olduğunu kolay bir şekilde kavrayabilmektedir. Figürlere bakıldığında, iyi ve hoş duran figürlü olan şeyler iyiliği temsil etmektedir. Çirkin bir görünüme sahip olan şeyler ise genellikle kötülüğü temsil eden şeylerden oluşmaktadır. Buna göre Yunan mitolojisi içerisinde en sık kullanılan figürler ise şöyledir:

  • Zeus

Zeus, yunan mitolojisi figürleri içerisinde yer alan oldukça önemli olan bir figürdür. Zeus bir tanrıyı temsil etmektedir. Mitolojide yer alan bilgilere göre Zeus bütün tanrıların babası olarak kabul edilmektedir. Oldukça güçlüdür ve herkes ondan emir alır. Zeus bir tanrının figürüdür. Oldukça önemlidir ve bütün kültürler içerisinde de en bilinen bir figürdür. Zeus figürünün temsil etmiş olduğu güce bakılınca, Zeus bütün insanları ve tanrıları yaratandır. Figürün detaylarında ise bir elinde asa bulunur. Bir diğer elinde ise şimşek taşır. Figür içerisinde yer alan bu semboller, Zeus figürünün yani tanrısının oldukça güçlü ve kuvvetli olduğunu yansıtmaktadır. Zeus figürü, genellikle saçları uzun ve kıvırcık olarak kullanılır. Bu saç stili, günümüzde dahi bir tanrı algısına neden olmaktadır.

  • Hera

Hera figürüne baktığımızda, kendisine yüklenen görev ve sorumluluk oldukça yüksektir. Hera, bir tanrıça figürüdür. Bu tanrıça ise Yunan mitolojisi içerisinde baş tanrıça olarak kabul edilmektedir. Aynı zamanda Hera tanrıçası, evlilik tanrıçası olarak da bilinmektedir. Figürde kullanılan detaylara bakıldığında, Hera oldukça güzel bir kadının tasviridir. Genellikle Hera figüründe, heranın duruşu oldukça naif ve özgüven yansıtan şekillerde tasvir edilmektedir. Hera aynı zamanda, Zeus’un eşi olarak kabul edilir.

Bu nedenle, Zeus’un gücünü ve kuvvetini yansıtmak için kullanılan bazı semboller, hera’da da kullanılmaktadır. O kadınların doğum esnasında koruyucu olarak kabul edilir. Aynı zamanda evlilik tanrıçası olarak kabul edildiği için de evlilikleri koruduğu ve evliliklerden olumsuzlukları uzaklaştırdığına inanılır. Hera figüründe kullanılan semboller ise genellikle tavus kuşu ve aynı zamanda nardır. Nar berekettir.

  • Poseidon

Poseidon tanrı figürüdür. Poseidon da, diğer tanrı figürleri gibi oldukça bilinen popüler bir figürdür. Yunan mitolojisi figürleri arasında yer alan gruplar içinde bulunur. Bulunmuş olduğu grup ise deniz tanrılarını yansıtan figürlerdir. Bu nedenle, poseidon bir deniz tanrısı olarak kabul edilmektedir. Poseidon sadece denizlere hükmeden bir tanrı figürü değildir.

Yani görevleri ve alanları farklı kısımları da kapsamaktadır. Poseidon figürü, aynı zamanda deprem tanrısı olarak da bilinir. Rivayete göre depremleri yöneten tanrıdır. Kendisinin yaşadığı yer olarak da poseidon şehri kabul edilir. Poseidon figürünü anlatan sembollere bakıldığında ise genellikle yunus ve aynı zamanda üç dişli bir yaba görülür. Yunus, genellikle deniz alanını temsil etmektedir.

  • Athena

Athena figürü, yunan mitolojisi figürleri içerisinde yer alan en bilinen tanrı figürüdür. Athena oldukça bilinir ve her farklı kültür tarafından duyulmuş bir figürdür. Yunan mitolojisi içerisinde oldukça önemli bir yere sahip olan ve pek çok şeyi yansıtan figür olarak kabul edilmektedir. Athena tanrısı yani figürü, en önemli şeyi temsil eder. O şey ise barıştır. Barışın sağlanabilmesi için mücadele eden bir tanrıyı yansıtır. Barışın yanı sıra aynı zamanda Athena, zekâ tanrısı olarak da kabul edilir. Athena, aslında bir tanrıçadır.

Yani Athena aslında kadın olan bir tanrıyı temsil etmektedir. Athena figürü ile anlatılmak istenilen şeyler, figüründe kullanılan semboller ile oldukça anlamlı bir şekilde yansıtılmaktadır. Athena figüründe kullanılan semboller; zeytin dalı sembolü ve kalkandan oluşmaktadır. Rivayete göre ise Athena’nın sahip olmuş olduğu bu kalkan oldukça güçlüdür. Athena savaşı değil, barışı isteyen bir tanrıdır.

Kullanmış olduğu kalkan karşısında kimsenin durmasına imkân yoktur. Bu nedenle karşısındaki kişileri ve insanları savaştan uzak tutar. Zeytin dalı ise tam bunun içindir, barışı sağlamak için kullanır. Bilgelik, sanat ve barışı temsil eden oldukça önemli bir figürdür.

  • Ares

Ares figürü, bir savaş tanrısını yansıtan ve savaş tanrısında yer alan detayları tasvir etmek için kullanılan bir figürdür. Yunan mitolojisi içerisinde yer alan önemli olan figürlerdendir. Ares, savaş tanrıları içerisinde yer alan güçlü, cesaretli ve yenilmez olan bir tanrıyı yansıtır. Ares, aynı zamanda Zeus ile Hera’nın oğulları olarak kabul edilmektedir.

Bu nedenle, figürde kullanılan sembollere bakıldığında etkileri gözlenmektedir. Athena’ya göre Ares oldukça ateşli ve savaşı savunan bir tanrı olarak kabul edilmektedir. Ares figürü, tasvir edilirken bu nedenle genellikle elinde bir kılıç ile gözlenebilmektedir. Ares, ordularla, kişilerle savaşan bir tanrıdır. Ares figüründe kullanılan sembollere bakacak olursak; akbaba, miğfer ve son olarak yaban domuzudur. Aresi anlatan semboller bunlardır.

  • Apollon

Apollon figürü, yunan mitolojisi figürleri içerisinde önemli olan tanrılardan birini yansıtmaktadır. Apollon tanrısı olarak bilinen bu figür, sanatı sever ve savunur. Aynı zamanda, tıp alanı ile kehanet alanının tanrısı olarak da kabul edilir. Rivayete göre hastaları iyileştirir ve kişilere gelecekten haber verir. Apollon figüründe kullanılan sembollere bakıldığında ise yay ve ok görülür. Aynı zamanda karga ile defneyaprağı da Apollon ’un sembolleri arasındadır.

Bir cevap yazın