cin Azmıç

Yoldan Çıkartan Cin Azmıç ve Hikâyesi

Yoldan çıkaran cin Azmıç, Türk ve Balkar mitolojisinde kayıp cini ya da yol cini olarak geçmektedir. Tek başına yola çıkan insanlara düşman olan Azmıç, onları yoldan çıkarıp öldürür. İnsanlar en büyük düşmanıdır. Bir insanın tanıdığının sesi ile o insanlara seslenir ve seslendiği kişi geri dönüp Azmıç’e bakarsa veya ona seslenirse onu alıp götürür ve öldürür.

Balkarların inanışlarına göre Azmıç, şeytani, çok kötü bir varlıktır. Kendine kurban olarak seçtiği tek başına dolaşan insanların sevdiği ve tanıdığı kişilerin silüetlerine girip, onları yoldan çıkarır, peşine takarak onları uçurumlardan, dağların tepelerinden, ırmaklardan, şelalelerden aşağı atarak öldürürdü. İnsanları öldürmek en büyük zevki olan, yoldan çıkaran cin Azmıç mitolojideki Congolos’a benzetilir. Congolos’ta Türk ve Anadolu halk inancında kışları ortaya çıkan bir cindir. Halk arasında Congolos’un da diğer bir adı Kayıp Cin’dir. Congolos’ta kış aylarında insanları yoldan çıkararak, Azmıç gibi öldürür ve insanlardan nefret ederdi.

Şeytani bir ruh olan Azmıç’ın görüntüsü mitolojide ve tarihi kaynaklarda tasvir edilmemiştir. İnsanları kurban eden bu barbar ruh, Azıtkı ve Aznıç isimleri ile de kaynaklarda yer alır. Azmıç’ın kelime kökeni az’dır. Anadolu dillerinde azıtmak kelimesinin manası, ıssız bir yerde bırakıp kaçmaktır. Moğolcada ve eski Türkçede ise ad, ada, aza kelime kökleri tehlike anlamına geldiği için, Azmıç’ın bir diğer kelime anlamı da Yol Azdırandır.

Bir cevap yazın