Yıldız Han

Yıldız Han

Türk ve Altay mitolojisinde Yıldız Han, Yıldız Kağanı’dır. Mitolojide yıldızların kutsal kişiliğini temsil eden Yıldız Han yön gösterici, yön tayin edici özellikleri taşımaktadır. Yıldızlar, Oğuz Kağan Destanı’nda yaradılışın başlangıcını temsil eden kutsal bir yere sahiptirler. Yıldız Han’ı mitolojide temsil eden ongun atmacadır.

Yıldız Han’ın annesi Oğuz Kağan’ın ikinci eşi olan Gök-Kal’dır. Gök-Kal, gökyüzünden mavi bir ışık ile birlikte düşmüştür ve Oğuz Kağan’la evlenmiştir. Gün Han ile Ay Han isimli iki erkek kardeşi vardır. Türk ve Altay mitolojisinde, Bozoklar göksel kavimlerini kardeşleri ile birlikte temsil eden Yıldız Han, babaları Oğuz Kağan’ın onlara emanet ettiği Altın Yay’a sahiptirler.

Yıldız kelimesi etimolojik olarak, kendiliğinden ışık yayan gök cismi, ışık yaymak, yıldırım anlamalarını taşımaktadır. Mitolojide Yıldız Han; Uldız Han, Ulduz Han, Yolduz Han, Yulduz Han, Ildız Han olarak da geçmektedir. Tarih boyunca Türklerde yıldızlar özel bir yere sahip olmuştur. Geceleri yol gösterici olan yıldızlar, yol bulmada tek çaredir, mitolojide kutsal değeri büyük olan yıldızların temsilcisi Yıldız Han, destanlarda da daima kıymetli bir yeri olan hanlardan biri olmuştur.

Bir cevap yazın