Erlik Han

Yeraltının Kötü Tanrısı Erlik Han

Erlik Han gerek Türk gerek Altay mitolojisinde son derece önemlidir. Gök Tanrının oğlu olarak kabul edilir. Yine Moğol ve Macar mitolojilerinde de vardır. Macar mitolojisinde ise Ülgen tanrısının oğlu olarak kabul edilen mitolojik bir imgedir. Tam olarak kötülük yapan Tanrı ruhu olarak adlandırılmaktadır.

Yine eski Türklerin inancına göre Tengricilik denilen olgu içinde özelliklerinden ötürü yer altı aleminin de efendisi olarak Erlik/Yerlik kavramları içinde kabul edilir.

Erlik Han Sözcüğünün Etimolojisi

Etimolojik olarak bakıldığında Erlik Han ifadesi Erlik/Yerlik kavramlarından ortaya çıkmış durumdadır. Yer kavramı yeraltını ifade ederken er kavramı ise kişi ve güç anlamlarını ifade etmekte böylece de ortaya yeraltının kötü kişi olan Erlik Han çıkmaktadır.

Erlik Han’ın Özellikleri

Türk mitolojisi içinde son derece önemli bir yeri olan Erlik Han için söylenebilecek çok fazla şey bulunur. Bunlardan bazıları şu şekilde ifade edilebilir. Baştan beri ifade edildiği gibi yerin en alt katında gümüş bir taht üzerinde oturur. Yeşil demirden yapılmış özel bir sarayda oturması en önemli özelliğidir.

Bugün kötü cin olarak kabul edilen kavramı karşılığı olmasına rağmen Türk mitolojisinde kötülüğü imgeleyen Tanrı ruhu olarak kabul edilir.

Erlik Han emrinde 9 tane semeri olan özel bir boğası vardır

Yaşadığı alanda kendisine ışık veren kırmızı bir güneş yaratmış durumdadır

Lanetlenmiş olan bir mitolojik kavramdır. Altay mitolojisine göre dünyanın yaratılışı sırasında Tengri’ye kötülük yaptığı için cezalandırılan bir handır.

Onu kara renk ile simgelemek mümkündür. Siyah aynı zamanda mitolojide kötülüğü temsil eder. Buna göre atı, kaşı, gözü, saçı her şeyi kapkaradır ki bu onun en önemli özellikleri arasında yer alır. Bir diğer özelliği çiftli olan sakalının dizine kadar uzun olmasıdır. Atletik bir yapısı vardır. Örsü, körüğü ve çekici olan bir handır. Dokuz kızı ve dokuz oğlu vardır.İnsan kafatasından yapılan bir kadehi vardır ve tüm içeceklerini bununla içer. Kendi her dem yaşlı ve çirkin olarak betimlenmiştir. İki köpeği ve iki yardımcısı vardır. Karanlıklar, rüzgarlar, fırtınalar, siyah güneşler kendisinden sorumludur. Onun bulunduğu tüm ortamlar karanlıktır. Karanlığı  beraberinde getirir.Huzura, düzene ve barışa karşıdır. Tüm düşmanlarını bir biçimi ile yok etmiş durumdadır.

Yeryüzünde tüm kötülükler Türk mitolojisinde yer alan inanışlara göre onun eseridir. İyi olmak onun dünyasında yoktur.

Bir cevap yazın