Ötügen Ana

Yer Tanrıçası Ötügen Ana ve Hikâyesi

Türk ve Altay Türklerinin Mitolojilerinde adı geçen tanrıçalardan biri olan Ötügen, bir yeryüzü tanrıçası olarak inanılmıştır. Bu makalemizde Türk Mitolojisinde geçmekte olan karakterlerden Ötügen Ana hakkında bilgi vereceğiz.

Ötügen Ana

Ötügen Ana, toprağın ve yerin bir temsilcisi olarak kabul edilen önemli simgelerden birisidir. Ötügen Ana toprağı ve onunla ilgili olan tüm unsurları; bitkileri, hayvanları, tarım ile hasadı, ayrıca devleti ve egemenliği de korumaktadır.

Ötügen Ana, kahverengi saçlı olarak kabul edilmektedir. Onun yaşadığı yeri insanlar bilinmemekte ve oraya ulaşılamamaktadır. Topraktan inşa edilmiş bir evde yaşamakta olan Ötügen Ana, alçakgönüllü olup, emeği simgelemektedir.

Ötügen veya Ötüken, aynı zamanda Türklerin ilk var olduğu ve oradan da tüm dünyaya yayıldıkları yerin ismi olarak da görülmektedir. Orhun nehri, kaynaklarını Ötügen ’den almaktadır ve Göktürk Kağanlığının başkenti de burada kurulmuştur. Türk Kültüründe mevcut olan inanca göre tüm büyük devletler, başkentleri için Ötügen’i seçmelidir.

Ötügen Ana ve Toprak Unsuru

Yeryüzü tanrıçası olan Ötügen Ana, toprak ile ilgili bir tanrıçadır. Türk Mitolojisinde toprak unsuru, inanılan unsurlardan bir tanesidir. Yaradılış efsanelerinde ilk önce yer, bundan sonra da insan yaratılmıştır. Tanrı, insan yaratılırken de toprak kullanmıştır. Gök tanrının gönderdiği yağmurlar güneşin verdiği sıcaklık ile beraber toprak, her şeyi yetiştirmekte, bitkileri ve canlıları yaşatmaktadır. Bu nedenle Türk kültüründe toprak, ana olarak tabir edilmiştir.

Toprak Ana’nın mutlu olup olmadığı, ağaçlardan anlaşılmaktadır. Buna göre ağaçları güçlü olup bol meyve vermesi, Toprak Ana’nın mutlu olduğunu göstermektedir. Toprak Ana için edilen dualar, en büyük ve en güçlü olan ağaca edilmektedir.

Ötüken

Türk tarihinde Göktürkler, Uygurlar ve Kırgızlara başkentlik yapmış olan Ötüken, Türk kültüründe bulunan önemli şehirlerden birisini oluşturmaktadır. Buna karşılık günümüzde Ötüken’in neresi olduğu hala tespit edilememiştir. Coğrafi yer ismi olarak Ötüken Dağı da bulunup, Türk Mitolojisinde bu dağın koruyucu ruhu olarak Nama adı verilmektedir.

Ötüken, Türkler tarafından kutsal bir yer olarak kabul edilmiş olup, kötülüklere karşı sığınılacak yer olarak görülmüştür. Orhun kitabelerinde Çinliler ile mücadele edebilmek, onlara dayanabilmek için Ötüken ormanının terk edilmemesi söylenmektedir.

Bir cevap yazın