Ürüng Ayıg Toyon

Ürüng Ayıg Toyon

Ürüng Ayıg Toyon, Türk ve Yakut mitolojilerinde, Gökyüzü Tanrısı’dır. Mitolojik olarak ilk insanı yaratığına inanılan Ürüng Ayıg Toyon, yaratıcı ruhların en büyüğü olarak kabul edilmiştir. Bereketi, insanların kabiliyetlerini, hayvanların çoğalmasını, ürünlerin verimli olmasını, toprağın bereketini, suların bol olmasını sağlayan Toyon’dur. Bütün yeryüzünden, insanlardan, hayvanlardan, havadan, sudan o sorumludur. Tanrı Ürüng Ayıg Toyon’a, beyaz atlar doğaya salınmak suretiyle kurban edilir, doğaya salınan bu beyaz atlara hiç bir insan dokunup, zarar veremez.

Ürüng Ayıg Toyon’un yakut mitolojisine göre ongunu yani tanrı’yı temsil eden kutsal hayvanı kartal’dır. Mitolojide adı, Ürüng Oy Toyon, Ayığ Han, Ayıh Han olarak da geçer. Toyon, gökyüzünün onüçüncü katında, yani en üst katta yaşar, emrindeki ruhların adları ayığı veya ayığ’dır. Mitolojiye göre insanlar için güneşi yaratan odur, Ulu, nurlu varlığı ile önce iki güneş yaratmış, sonra insanların daha çok ısınması için bu iki güneşi ortalarından ayırarak bir üçüncü güneş daha yaratmıştır. Her şeyi yönetip,  kontrol eder ama insanların işlerine karışmamaktadır.

Kübey Hatun’la evli olan Ürüng Ayıg Toyon, türk mitolojisindeki en ulu, en büyük güce sahip olan, bütün tanrılar içinde en kutsal olan tanrı olarak kabul edilmektedir. Yakut mitolojisine göre, etimolojik olarak ürüng-beyaz, ayıg-yaratan, toyon-tanrı demektir.

Bir cevap yazın