Oğuz Kağan

Türklerin Atası Oğuz Kağan ve Hikayesi

Türk mitolojisinde öne çıkan ve bazıları destanlarda yer alan kahramanlar var. İş de onlardan bir tanesi de en yalın biçimde ifade etmek gerekir ise tüm Türklerin atası olarak kabul edilen Oğuz Kağan ya da diğer bir deyiş ile Oğuz Han isimli kahramandır. Kendisi adına aynı zamanda Oğuz Kağan isimli yazılan bir de destan vardır.

Kendisi Uğuz Han, Oğur (Ogur, Ugur) Han ve Uz Han isimleri ile de bilinir. Annesinin adı Ay Han babasının adı ise Türk mitolojisinde son derece önemli bir yer teşkil eden, Kara Han olarak bilinir.

Kendi adı ile anılan bu çok önemli olan destanda Asya Hun Devleti imparatoru Mete Han ve   Zülkarneyn isimli peygamber olan zat ile kendisi özdeşleştirilir ki bu son derece önemli olan bir mertebedir.

Oğuz Kağan’ın Yaşamı Hakkında

Üstte Oğuz Kağan hakkında bu bilgileri verdikten sonra yaşam öyküsü hakkında da bilgi vermek gerekir ise kısaca şunlar ifade edilebilir. Türk mitolojisinde ilk Türk devletinin kurucusu olduğu kabul edilir. Tüm yaşamı boyunca kendisine yol gösteren kılavuzluk eden kişinin ismi Börteçine ya da diğer ismi ile Gökbörü isimli zattır. Yaşamında başka kimselerde olmayan doğaüstü inanılması zor olgular vardır. Bunlardan bir tanesi ve en belirgin olanı maviye çalan bir yüz rengi olmasıdır. Ayrıca kendisi kızıl bir renge sahiptir. Ağzının yapısı ateş biçimindedir. Hızlı büyümesi bir başka olan olağanüstü durumdur.

Kendisi babasını öldürür ve efsane tam olarak burada başlar. Kendisinde gücü temsil eden özel bir boynuzlu tacı bulunur. Kendisinin babasını şeytan olduğu düşünülen gergedan biçiminde bir figür ile öldürmüştür. İlk eşinden altı çocuğu olmuş ve bunlar altı farklı Türk boyunu kurmuştur. Sonrasında avlanmaya çıktığı bir gün bir adada olağanüstü güzel olan bir kıza denk gelir. Ona ilk görüşte aşık olur. Akabinde bu güzel Yer-Su adı verilen kızla evlenir. Ondan da üç oğlu olur. Sonrasında yine yıllar geçer. Bu sefer yaşamına gökten mavi ışık içinde düşen bir kız gelir. Etrafında kutup yıldızı gibi bir ateş demeti vardır. Bununla da evlenir ve bu kızdan da üç oğlu olur. Sonrasında ilk eşinden olan oğullarına gümüş ok, ikinci eşinden olan oğullarına altın yayı verir. Günü geldiğinde de huzur içinde yaşama veda eder.

Evlatlarından ilk eşinden olan Üçoklar gibi Türk boyunu kurmuşlardır. Bozoklar ise ikinci eşinden olan çocuklarının kurduğu Türk boyudur.

Etimolojik Olarak Anlamı

Oğuz kelimesi Oğ/Og/Uğ/Ug) kökünden türeyen bir sözcük olup şu anlamlara gelir. Kutlu, mübarek, kutlu ,bilgili yetenekli, anlamına geldiği gibi ruh anlamına da gelen bir kavramdır. Bunun yanı sıra iyi huyluluk kavramı ile de özdeşlemiş durumdadır. Yani kısaca etimolojik olarak kapsamı oldukça geniştir denilebilir.

Bir cevap yazın