Güzellik

Türk Mitolojisi’nde Güzellik Sembolü Ruh

Ana Türk topluluğunda milattan önce çok eski zamanlarda ayrılmış olan Yakut Türkleri’nde Umay benzeri bir ruh vardır ve bu ruh Ayısıt olarak adlandırılmaktadır. Ayısıt eski zamanlarda güzellik, iffet ahlak ve doğum tanrıçasıdır. Aşkın ve güzelliğin simgesi olan Ayısıt, ‘’Ay gibi parlak’’ demektir.

Ayısıt, kadınlar doğum yapacağı zaman onlara yardım edip imdatlarına yetişir fakat Ayısıt’ın kadınlara yardım için bir şartı vardır o da kadınların daha önce hiç iffetsizlik yapmamış olmalarıdır. Daha önce namusunu koruyamamış kadınların yardım çığlıklarına asla karşılık vermez vermeyi vaad ettikleri hiçbir hediyeye aldırmaz onlara asla yardım etmezmiş.

Ayısıt ongunu kuğudur bu nedenle kuğular kutsal kabul edilir ve onlara dokunulmaz. Kuğular şekil değiştirmiş kutsal kızlar kabul edilir. Ayısıt gökten yeryüzüne inerken gümüş bir kısrak şeklini alır. Kısrak kılığındayken kuyruk ve yelelerini kanat gibi kullanır. Ormanları dolaşmaktan hoşlanır ak bir kalpağıyla omuzlarında ak bir atkısı vardır.

Ayısıt, çocukları ve korunmaya muhtaç hayvanları koruyup onlara yardım eder insanlara ilham verir. Sarayının kapısında bekleyen ellerinde gümüş bakraçları bulunan korumaları kötü niyetli kimseleri saraya almaz. Ayısıt’ın kızları da tıpkı kendisi gibi kuğu kılığına bürünebilirler.

Bir cevap yazın