Türk Mitolojisi Tanrılar

Türk Mitolojisi Tanrılar

Her mitoloji halkın inanç biçimleri, yaşam tarzları, inandıkları değerler ve gelenekleri kapsamında birleştirilerek meydana getirilmiştir. Bu mitolojiler o halkın inandığı unsurları bize göstermektedir. Bu unsurlar bazen hayvanlarda, bazen bitkilerde, bazen de tanrı ve tanrıçalarda görülmektedir. Yine gerek dünyanın, gerekse insanın yaratılışı ile o topluluğun düşünceleri, tanrı ve tanrıçalar aracılığı ile yansıtılmaktadır.

Türk mitolojisinde bulunan pek çok tanrı ve tanrıça bulunmaktadır. Bahsettiğimiz doğrultuda bu tanrı ve tanrıçalar, bize Türklerin inandıkları değerleri, yaşam şekillerini ve daha pek çok şeyi gösteren karakterler olmaktadırlar. Bu makalemizde bu tanrı ve tanrıçalar arasından, Türk Mitolojisinde adı geçmekte olan bazı tanrılara yer verdik.

Gök Tanrı

Bazı durumlarda Gök ile de özdeşleşen tanrının, evrenin yaratıcısı olduğuna ve gökte oturduğuna inanılmıştır. Yaratma ardından Gök Tanrı göğe çekilmiş ve onun temsilcileri olan başka tanrılar göndermiştir. Ancak insanlardan uzaklaşmamıştır ve zor durumda olan insanlar ona dua etmektedirler. Gök Tanrının her şeyin yaratıcısı olduğuna ve ezeli, ebedi olduğuna inanılmıştır. Orhun yazıtlarında Gök Tanrı, Türk Tanrısı olarak geçmektedir.

Türk kağanı, Gök Tanrının bir temsilcisidir ve tanrı ona kut vermiştir. Destanlarda Gök Tanrı’nın kızlarıyla evlenen karakterlere de rastlanmaktadır.

Ülgen

Türk Mitolojisinde tanrılardan, Kayra Han’dan meydana geldiğine inanılan Ülgen, mitolojide adı geçen en önemli tanrılardan birisidir. Bir iyilik tanrısı olan Ülgen, aydan ve güneşten yukarılarda yaşamaktadır ve ona yalnızca şaman ulaşabilir. Ülgen’in 7 oğlu ve 9 kızı olup, Ülgen ezeli ve ebedi kabul edilmektedir. İnsanın ve Dünyanın yaratılmasında baş rolü oynayan Ülgen, yıldızları idare eder ve atmosfer olaylarını düzenlemektedir. İnsanların hayatlarını sürdüreceği yerleri de yoktan Ülgen’in var ettiğine inanılmaktadır.

Suyla

Bu tanrıya at gözlü kartal adı da verilmektedir. İnsanların içerisinde yaşamakta olup onları korumaktadır. Su, ay ve güneşin parçalarından yaratıldığına inanılmış olan Suyla insanların hayatlarını değerlendirir ve meydana gelecek değişiklikleri haber vermektedir. Kurbanın canını Ülgen’e götürürdü ve şamanı da kötü ruhlardan korurdu.

Yıldırım Tanrısı

Bu tanrı yeryüzündeki kötü ruhları takip etmekteydi ve saklandıkları ağaçlara ateş göndermekteydi. Böylece yıldırım düşen ağaçlar, kötü ruh ve cinlerden korunmak için bir mekâna koyulur ve bu kötü ruhlar buraya giremezdi.

Yo-Kan

Bu tanrı, yer tanrıları arasında en güçlü tanrı kabul edilmektedir. Oturduğu yer, Dünyanın merkezinden Ülgen’in evine kadar ulaşan bir çamdır ve iki oğlu vardır.

Talay Kan

Bu tanrı denizlerin hâkimi, ölülerin koruyucusu ve yeryüzündeki tüm suların hükümdarıdır. Oturduğu yer, 17 denizin birleştiği konumdur.

Erlik

Erlik, yeraltı tanrıları arasında en önemli tanrıdır ve kötülük, hastalık ve ölüm getirmektedir. Erlik, hastalık göndererek insanlardan kurban talep eder, eğer kurban verilmezse onları öldürerek canlarını yeraltı dünyasına kendine köle olması için alır. Erlik, sağlam vücutlu bir ihtiyar olarak düşünülmektedir. 7 veya 9 oğlu, 2 veya 9 kızı bulunmaktadır.

Bir cevap yazın