Demirtırnak

Tepegözün Kardeşi Demirkıynak ve Hikâyesi

Ormanlarda yaşayan Demirkıynak, insanların delirmesine sebep olan çok kötü ruhani bir yaratıktır. Türk mitolojisinde Demirkıynak Tepegözün kız kardeşi olarak geçmektedir. Bazı kaynaklar ise Demirkıynak’ın Tepegözün kızı olduğunu söylese de, kaynakların çoğu Demirkıynak’tan Tepegözün kız kardeşi olarak bahsetmiştir. Mitolojik kaynaklarda anlatılana göre Demirkıynak kılıktan kılığa kolaylıkla girebilen, çok pis bir kokusu olan, insanların delirmelerine yol açacak kadar korkunç sesler çıkarabilen çok kötü bir yaratıktır.

Demirkıynak’tan kurtulmanın tek yolu, onu görünce bir ırmağa, göle ya da dereye yani suya atlamaktır. Zira Demirkıynak’ı tek korkutan şey sudur. Bu nedenle suya giren bir insana, sudan korktuğu için hiç bir zarar verememektedir. Bu korkunç yaratığın demirden tırnakları ve demirden bir burnu vardır. Kahverengi derili kıllı vücudu çok pis kokar. Mitolojik kaynaklarda Yaztırnak, Demirtırnak isimleri ile de geçmektedir.

Kırgız, Özbek, Kazak, Karakalpak, Türkmen, Altay ve diğer halkların Tepegöz efsanelerinde yazdığına göre, kimsenin öldüremediği, vücuduna hiç bir okun işlemediği kardeşi Tepegözü gözünden kızgın şiş batırıp öldüren Basat adlı kahraman, Tepegözden önce Demirkıynak’ı öldürmüştür.

Bir cevap yazın