Suyla

Suyla

Suyla, Altay Yaradılış Destanı’nda yazgı tanrısıdır. Tanrı Ülgen’e en yakın tanrılardan biri olan Suyla, tıpkı hep beraber olduğu Tanrı Karlık gibi insanların hayatlarını takip edip, insanların hayatındaki önemli ve değişen her şeyi, Tanrı Ülgen’e haber vermek görevindedir. Çok iyi gören gözleri olan Tanrı Suyla, Türk ve Altay mitolojisinde anlatıldığı gibi, su ve ay ile güneşin parlak ışıklarının birleşiminden yaratılmıştır. Yılan gibi saçları, kartal gibi iyi gören at gibi gözleri vardır, kartal gagalı ve eşek kulaklıdır.

Tanrı Ülgen için kurban edilenlerin ruhlarını Ülgen’e getirmekle görevli olan Suyla, Tanrıya en yakın olan ve ona en çok yardım eden ruhlardan biridir. Mitolojide anlatıldığına göre çok iyi gören gözleri otuz günlük uzaklıkları dahi görebilir ve iki dili vardır. Suyla, şamanların en büyük koruyucularındandır. Ülgen’e kurban götüren şamanların yanında olur ve onları kötü ruhlardan korur, yardım eder.

Suyla, Altay Yaradılış Destanında At Gözlü Kartal ve İki Dilli Kekeme Han isimleri ile de anılır. Suyla kelime anlamı olarak, Su, Suv, Suy köklerinden türemiştir, Suyla, mana olarak ise soyluluk, soy, soyutluk demektir.

Bir cevap yazın