Sümer Mitolojisi Figürleri Nelerdir?

Sümer mitolojisi figürleri

Sümer mitolojisi figürleri incelendiğinde, içerisinde pek çok tanrı ve tanrıça figürlerine rastlanılmaktadır. Sümer mitolojisini, oluşturan en önemli figürler, tanrı ve tanrıçalardan oluşurken, konuları ise bilim ve dinle ilgilidir. Sümer mitolojisi içerisinde yer alan figürlere bakıldığında aslında hepsi tek bir figürde toplanmaktadır. Buna, panteon denilmektedir.

Yani figürlerin yansıtmış olduğu çok olan ve farklı alanlara hitap eden tanrılar, tek bir noktada birleşmektedir. Sümer mitolojisi, bunu Mezopotamya’ya getiren ilk kültür olarak düşünülmektedir. Diğer mitolojilerde kullanılan tanrı figürleri gibi Sümer mitolojisinde de yer alan farklı figürler bulunmaktadır. Sümer mitolojisinde yer alan en önemli figürlerden biri Utu figürüdür. Bu bir tanrı figürüdür ve oldukça önemli olan bir tanrıyı yansıtmaktadır.

Sümer Mitolojisinde Yer Alan Önemli Figürler

Sümer mitolojisi içerisinde pek çok önemli olan figürler bulunmaktadır. Sümer mitolojisini oluşturan figürlerin, tanrı ve tanrıçalardan oluştuğunu daha öncede belirtmiştik. Sümer mitolojisi figürleri, oldukça önemli olan şeyleri yansıtmaktadır. Her bir figür, farklı bir alanı ve bu alanda bulunan görevleri yansıtmaktadır.

Bunun amacı ise insanlara, herhangi bir alan için önemli olan şeyleri sunmak ve öğretmektir. Aynı zamanda, bu önemli bilgiler ve görevler ile dini bir araya getirmektir. Sümer mitolojisi içerisinde, bilim ve din yer almaktadır. Din açısından çok tanrılı din hâkimdir. Din tapınağı olarak da, Sümerliler Ziggurat tapınağını kullanmaktadır. Sümer mitolojisi içerisinde yer alan ve oldukça önemli olan figürler aşağıda sizlere verilmektedir. Buna göre bu figürler şöyledir:

  • Anu

Sümer mitolojisi içerisinde yer alan oldukça önemli olan bir figürdür. Yansıtmış olduğu şey ise göklerin ve tanrıların babası olmasıdır. Anu figürü, bir tanrıyı anlatır. Mitolojide yer alan bilgilere göre Anu tanrısı, panteonda yaşamaktadır ve panteonun en önemli olan tanrısıdır. Anunun sahip olmuş olduğu otorite oldukça büyüktür ve inşalara da hükmetmektedir. Sümer mitolojisi figürleri içerisinde oldukça önemli bir yere sahip ve bütün figürler, Anuda toplanmaktadır.

Mitoloji içerisinde yer alan bilgilere göre Anu, oldukça saygı duyulan ve kendisine adaklar adanan bir tanrıyı temsil etmektedir. Oldukça yücedir, insanlar ve tanrılar kendisinden emir alıp, görevlerini yerine getirir. Anunun yaşamış olduğu yer ise, dinin merkezi olarak kabul edilmiştir. Sonrasında ise oğlu bu merkezin değişmesine neden olmaktadır. Yazılan destanlara bakıldığında ise Sümerliler için Anu ilk başta tek tanrıydı, daha sonrasında ise farklı ticaret ve iletişimlerden dolayı panteon sistemi ortaya çıkmıştır.

  • Enlil

Sümer mitolojisi içerisinde yer alan bu figüre bakıldığında, Sümer dini içerisinde yer alan panteonun en önemli tanrılarından birini temsil etmektedir. Sümer mitolojisi figürleri içerisinde, en güçlü olan tanrılardan biridir. Oldukça önemli olan bu tanrı figürü, aslında Anunun oğlunu temsil etmektedir. Zaman içerisinde, oldukça güçlü olan Anuda gücünü yitirir ve bütün güç ve kuvvet, oğlu Enlile geçer. Enlil, sadece Sümer mitolojisi değil; Asur ve Babil mitolojilerinin de figürü olarak kullanılmıştır. Bu nedenle oldukça popüler bir tanrıyı temsil etmektedir.

Asur ve Babil mitolojilerinde yer alan görevi ise fırtınalara ve havaya hükmeden bir tanrı figürüdür. Bu yapmış olduğu görevi nedeniyle kendisine aynı zamanda, Rüzgârın efendisi de denilmekteydi. Oldukça güçlü olduğu için kendisinin aynı zamanda, evrende bulunan düzeni sağlayan tanrı olarak da bilinmesini sağlamıştır.

Figüre yüklenen anlamlara bakıldığında, bir diğer anlamı ise din için oldukça önemli yer alan ve merkez sayılan Nippur şehrini de korumuştur. İnanışa göre annesi Ki ile birleşmiştir. Bunun sonucu olarak da, insanlar meydana gelmiştir. Gücü kuvveti, her yere yayılmıştır. Enlil tanrısı, insanların oluşumunu sağlamış olduğu için uygarlıkların başlangıcını sağlayan bir figür olarak da bilinmektedir.

  • Enki

Enki, Sümer mitolojisinde sınırlı kalmayan bir figürdür. Yani, Akad mitolojisi ve aynı zamanda Babil mitolojisinde de yer alır. Oldukça önemli olan bir tanrıyı yansıtır. Enki, Anu tarafından yaratılmış olan bir tanrıdır. Anu ile benzer özelliklere sahiptir.

Eridu şehrinin koruyucusudur. Sümer mitolojisi figürleri içerisinde yer alan Enki, yeryüzünde bulunan bütün suların tanrısı olarak kabul edilir. Yaşamış olduğu ve korumuş olduğu Eridu şehrinde, kendisine adanmış olan bir tapınak bulunmaktadır. Bu tapınağın ismi ise Apsu tapınağıdır.

İsmini aldığı yer ise yönettiği ve koruduğu şehirde bulunan okyanustan almaktadır. Enki sadece suya hükmeden bir tanrı olarak bilinmez. Aynı zamanda bilgeliğe ve zekâya önem verir. Bu nedenle de, zekâ ile bilgelik tanrısı olarak da yansıtılmaktadır. Fakat figür için yapılan anlatımlara bakıldığında, Enki bu sahip olmuş olduğu zekâyı ve bilgeliği üstün bir kurnazlıkta kullanmaktadır. İnanışa göre de, kentte bilinen bütün sırlara sahiptir. Enki figüründe, bu özelliklerin hepsi detaylı bir şekilde yansıtılmıştır. Aynı zamanda, semboller ile detaylandırılmıştır.

  • Nihursag

Nihursag figürü, bir tanrıçayı yansıtan bir figürdür. Sümer mitolojisi figürleri içerisinde yer alan tanrı ve tanrıçalardan biridir. İsminde kullanılan anlam ise oldukça anlamlıdır. Ulu hatun kelimesi ile birlikte doğuran hatun anlamının birleşiminde oluşturulmuştur. Mitoloji içerisinde anlatılanlara göre halk, Nihursag tanrıçasını dağ tanrıçası ya da doğurgan kraliçe olarak da anmaktadır. Nihursag figürü, aynı zamanda tanrıların annesi anlamını da yansıtmaktadır. Bu nedenle, mitoloji içerisinde oldukça sık geçer ve mitolojinin en önemli figürlerinden birini oluşturur. Mitoloji içerisinde yer alan bilgilere bakıldığında Nihursag, tanrıların annesi olarak kabul edildiği için aynı zamanda siyasi güç dengelerin üzerinde de etki oluşmasına neden olmuştur. Nihursag tanrıçası, destanlarda yer alan bilgilere göre aynı zamanda Enki tanrısı ile ilişkisi olan ve onunla odlukça eğlenceli vakitler geçiren bir tanrıça olduğu da yazmaktadır. Hatta yaşanan bazı sorunlar nedeniyle de, Enki tanrısına lanet eden bir tanrıça olarak da bilinmektedir.

  • İnanna

Sümer mitolojisi figürleri içerisinde yer alan İnanna figürü, aynı zamanda Akkad kültüründe de geçmektedir. Ulu tanrı Utu’nun kardeşi olduğu yazmaktadır. Oldukça sevilen ve dürüst olarak bilinen bir tanrı figürüdür. Kült kentinde yaşamıştır. Hatta bu kent içerisinde diğer tanrı olan Anu ile birlikte yaşamış olduğu için Anunun sahip olmuş olduğu güç karşısında ilk zamanlarda gölgede kalmış ve bilinmemiştir. Fakat sonralarında gücü oldukça yükselmiş ve kendisini göstermeye başlamıştır. İnanna figürü, aynı zamanda Roma mitolojisi içerisinde de yer almıştır ve Venüs yıldızını temsil ettiği yansıtılmıştır.

Yayım tarihi
Genel olarak sınıflandırılmış

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir