Kızagan Han

Savaş Tanrısı Kızagan Han

Eski Türklerin yaşamında tıpkı dünyada mevcut eski diğer medeniyetlerde olduğu gibi farklı mitolojik figürler vardır. Farklı temsiliyetleri ve farklı önem dereceleri vardır. Türk mitolojisinde ve Altay mitolojisinde ortak olan mitolojik kahramanlardan bir tanesi ise yine önemli bir kahraman olan Kızagan ya da bir başka ifade ediş biçimi ile Kızığan Han olup kendisi aşağıda özellikleri ayrıntılı bir biçimde ifade edilen bir savaş tanrısıdır.

Etimolojisi Hakkında

Kızagan sözcüğü etimolojik olarak bakıldığında Kız/Kıs/Kıy kökünden türemiş olan bir kavramdır. Kızıl sözcüğü ile aynı kökenden gelir ki kızıl sözcüğü kendi içinde kan ve öfkeyi barındırır durumdadır. Bunun yanında yine etimolojik olarak bakıldığında bu kavram kendi içinde kıskanmak eylemini de içinde barındırmaktadır. Son olarak şunları da ifade etmek gereki kuvvetli, öfkeli, güçlü . ifadelerini de kendi içinde barındırır iken aynı zamanda kızmak fiili ile etimolojik olarak doğrudan alakalı olan bir kavramdır.

Başlıca Temel Özellikleri

Kızagan Han için söylenebilecek olan belli başlı özellikleri şu şekilde sıralanabilir: Türk mitolojisinin en önemli mitolojik figürlerinden olan Kayra Han’ın oğullarından bir tanesidir. Son derece güçlüdür. Göğün dokuzuncu katında oturur. Gökkuşağı biçiminde bir asası elinde daima bulunur. Kızıl buğra sırtında gezer ve kızıl bir yuları vardır. Savaşları kazanan, düşmanları ile mücadele eden, orduları yöneten eril bir figürdür. Kendisine itihaf edilen renk etimolojik ifadesinden de anlaşılacağı ise kızıl renktir. Kızıl rengin bütün özelliklerini taşır. Türk toplumu savaşçı bir toplum olduğu için ve sürekli savaş halinde oldukları için oldukça önem arz eden bir mitolojik figürdür. Kendisi askerlere ve savaşçılara güç vermek ve onları korumak gibi bir misyonu olan kişidir. Türk toplumlarında sadece erkekler değil kadınlar da savaşcı olduğu için onlara savaşı da öğreten kişidir. Masal kahramanı olarak da önemli figürlerden bir tanesidir. Askerlerin ve savaşçıların yenilmez hatta kimi zaman bu askerler ile kendi ordusundan çok daha güçlü orduları yenmesi ile efsaneye dönüşen bir handır. Yunan mitolojisinde yer alan Ares ile aynı konumda olan kahramandır.

Bir cevap yazın