Şaman ayinleri

Şaman Ayinleri

Şamanizm’de, yaşayan halkın bulunduğu coğrafyadaki kültürlerine ve yaşam tarzlarına göre yapılan törenler farklılık gösterse de, temel ritüeller değişmezdi.  Belirli zamanlarda yapılan ayinlerin yanı sıra, bazı gerekçelerle yapılan törenlerde olurdu. Bu ayinlerin değişmez kuralı, kutsal kabul edilenlere kurban vermektir. Bu ayinlerde kanlı kurbanlar ya da kansız kurbanlar yer alırdı. Kanlı kurbanlarda at, koyun hariç kurban edilen hayvanın kanı mutlaka akıtılırdı. Kansız kurbanların arasında ise, kutsal sayılan bir yere bez bağlamak, eşya adamak,  tanrı tasvirlerine yiyecek, içecek sunma, ateşe içecek dökmek gibi adaklar olurdu.

Şamanların özel giysiler giydiği bu ayinlerde, şamanların kıyafetlerinin değişmez sembolleri arasında, giysilerin üzerine takılan hayvan ya da eşya parçaları, asa olurdu. Ayinlerde kullanılan davul ise şamanların tanrılarla ya da ruhlarla iletişime geçmesi için transa girmesinde önemli bir etkendi. Şaman ayinlerinin en büyük amacı tanrılarla ve ruhlarla insanlar arası iletişimin sağlaması idi, bunun içinde şamanlar yapılan bu ayinlerle ve törenlerle buna aracılık yaparlardı. Ayrıca insanlara musallat olan kötü ruhları uzaklaştırmak, hastalara şifa bulmak gibi yapılan ayinlerde şamanlar bir doktor ya da büyücü gibi de işlevlerde bulunurdu.

Şaman Ayinlerinin Amacı Nedir?

Şaman ayinleri aslında davulun eşlik ettiği müzikler, danslar ile şamanların trans haline geçip ruhlarla ya da tanrılarla iletişim sağlama yoludur. Her ayin yapan şamanın transına bağlı olarak farklılık gösterse de temel ritüeller aynıdır. Ayinlerin standart, değişmez kuralları sırasıyla şunlardır; ayine giriş, şamana yardımcı olacak ruhu çağırma, trans haline geçip ruhlar alemine yapılan yolculuk, törenin amacını yerine getirip yeryüzüne geri dönüştür.

Trans haline geçen şamanın ruhlar aleminde zaman ve mekan kavramı olmadan yaptığı bu gizemli yolculuk, aslında günümüzde kullanılan adı ile bir nevi astral seyahattir. Yapılan bu ayinlerde kurban edilen hayvanlar büyük saygı gösterilirdi. Çünkü şamanlar hayvanların ve tüm doğanın ruhları olduğuna inanıp, bu çerçevede doğaya ve hayvanlara büyük saygı gösterirdi. Hayvanlar kutsal amaçlar ve yiyecek ihtiyacını gidermek dışında kesinlikle öldürülmezdi. Bazı hayvanların tanrıların ruhunu taşıdığına ve bazen tanrıların yeryüzüne inmek için hayvan şekline büründüğüne inanılırdı.

Günümüzdeki Şamanizm İzleri

Şamanizm’in çıkışı dünya tarihi öncesi devirlere dayansa da çoğu adeti günümüzde de görülmektedir. Bunların arasında en çok kullanılanlardan bir kaçı şöyledir; Kurşun dökmek, ağaçlara bez bağlayıp dilek dilemek, kötü şeylerden korunmak için tahtaya vurmak, adak için mum yakmak eski şaman adet ve geleneklerinden günümüzde uygulananlardan bir kaçıdır. Günümüzde nazar için kullanılan nazar boncukları da Şamanizm’in adetlerinden biridir ve bazı insanların bakışları ile kötülük yaptığına inanıldığı için kullanılırdı. Bazı kaynaklar mezarlarda kullanılan mezar taşı geleneğinin de Şamanizm geleneklerinden olduğunu belirtmektedirler.

Bir cevap yazın