Roma Mitolojisi Tanrıları Kimlerdir?

Roma mitolojisi tanrıları

Roma mitolojisi tanrıları, Antik Roma çağındaki dönemlerinde yaşayan insanların inanç kökenlerini oluşturmaktadır.

Tanrılar hakkında pek bir anlatı geleneği görülmese de Roma kentlerinin bulunuş, kuruluş ve de ilk dönemleri hakkında oldukça zengin ve efsanevi şekilde anlatı kültürleri görülmekteydi. İlk krallar Numa gibi tam olarak mitik bir doğaya sahipti ve bu tarz efsaneler Cumhuriyetin ilk zamanlarına kadar sürmekteydi.

Roma genel olarak ibadet ve de ayin şeklinde olan uygulamalarını iki ayrı tanrı sınfına ayırmaktadır. Bunların ismi İndigetes ve Novansides olarak bilinmektedir. İndigetes Roma devleti şehirlerinin özgün tanrıları olarak bilinmektedir. Bu şekilde olan yaklaşık 30 kadar tanrıya adanmış özel bayramlar vardır. Novensides isetarihi süreç olarak şehre gelmiş tanrılardır ve bu tanrıların ortaya çıkması genelde belli bir ihtiyaç ya da kriz durumunun ortaya çıkmasıyla oluşmuştur.

Erken Romamitolojisi tanrıları dışında ayrıca bir takım etkinlik ya da eylemlere çağırılan uzmanlaşmış küçük tanrılar da bulunmaktadır. Bu eylemlere ayinsel boyutlar kazandırılmıştır. Örnek olarak ekin ekerken belli bir tanrı adıyla çağırılmaktadır. Hasat zamanında ise diğer tanrı çağırılmaktadır. Küçük olan bu tanrıların güçleri genel olarak sadece uzmanlaştıkları alanlara yetmekteydi. Diğer eylemlerde güçleri bulunmadığı için tanrıdan daha çok ilahi bir ruh kavramına yakın bulunmaktaydı.

Erken dönemde adı geçen bu tanrıların pek fazla kişilikleri bulunmamaktaydı ve kişisel tarihlerine bakıldığında herhangi bir evlilik ya da soy ağaçları yoktu.

Roma Devleti ve Yabancı Tanrılar

Roma devletinin genel olarak yaptığı savaşlar ve fetihler ile normalde başka bölgelerde olan tanrılar da Romamitolojisi tanrıları arasına giriş yaparak burada yer bulmaya devam etmişlerdir.

Romalılar genel olarak bakıldığındasavaş sonrasında yeni fethedilen yerlerin tanrılarına da kendi tanrılarına olduğu şekilde aynı saygı ve onuru göstermişlerdir ve kendi tanrılarıyla bir tutmuşlardır. Normalde Roma’ya özgü olmayan çok fazla sayıda tanrı ve tanrıçaya Roma mitolojisinde yer verilmiştir.

Roma Mitolojisinde Tanrı ve Tanrıçalar

Eski Romamitolojisi tanrıları Yunan mitolojisinden net bir biçimde ayrılmaktayken Yunanların İtalya bölgesine yerleşmesinin sonrasında eski Yunan mitolojisinin de etkisine girerek bazı revizyonlara uğramışlardır. Mesela önceleri Mars onlara göre bitkilerin köklerini besleyen bir tanrı, Venüs de bahçelerin tanrıçası olarak betimlenmekteydi. Yunan mitoloji etkisi altına girdikten sonra ise aynı tanrılar savaş ve aşk tanrısı isimlerini alarak bu şekilde benimsenmişlerdi.

Roma mitolojisi incelendiğinde en enteresan kısmı ise Eski Romalıların olaylara olan bakış açıları olarak görülmekteydi. Romamitolojisi tanrıları ve doğaüstü canlıların öykülerinden bir araya gelmektedir. Bu mit Romalıların katıldığı birçok savaşı galip olarak sonuçlandırması sonrasında ortaya çıkmaktadır. Romalılar eski devirlerden itibaren öncelikli olarak kendi çevrelerinde bulunan kabileleri, daha sonrasında ise Avrupa, Asya ve de Afrika bölgesinde yaşayan birçok farklı ulusu egemenlikleri ve yetkileri altına almışlardır. Eski Romalılar ise bunu çok normal şekilde karşılamışlardı. Çünkü onlara göre Roma tanrılar tarafından özel olarak seçilmiş bir devlet olarak algılanmaktaydı.

Roma Mitolojisinde Tanrıların İsimleri ve Özellikleri

Romamitolojisi tanrıları arasında yer alan bazı tanrı ve tanrıçaların özellikleri ise;

Abeona, Roma mitolojisinde çocukların koruyucusu Tanrıça.

Abundantia, Roma mitolojisinde çok fazla etkin olarak görülmeyen bir tanrıçadır. Genel özellikleri ise bolluk, başarı ve şans olarak yer almaktadır.

Aequitas, Roma mitolojisinde sözleşmelerin tanrısı olarak kabul edilmiş ve de yer almıştır.

Alemonia, doğumuna henüz zamanı olan çocukları besleyen Tanrıça olarak mitolojide yer almaktadır.

AnnaPerenna,yeni yıl Tanrıçası iken, Antevorte ise Roma mitolojisinde geleceğin Tanrıçası olarak görülmektedir.

Aurora, Şafak Tanrıçası olarak kabul edilmiştir.

Bellona, Romamitolojisi tanrıları arasında Zafer Tanrıçası olarak yer almaktadır.

Bubona, atların ve büyükbaş hayvanların tanrıçası olarak roma mitolojisinde yer almaktadır.

Camenta, Romalıların doğum tanrıçası olarak görülmektedir.

Concordia, Romalıların barış Tanrıçası olarak,Copia iseservet ve bolluk Tanrıçası olarak yer almaktadır.

Dea Dia,büyüme ve gelişme Tanrıçası olarak kabul edilmiştir.

DeaTacita, Romamitolojisi tanrıları arasında ölüm Tanrıçası.

Diana, Doğa, verimlilik ve çocuk doğum Tanrıçası

Disciplina, Roma mitolojisinde disiplin ve düzen Tanrıçası.

Egeria, doğum Tanrıçası.

Genius,bir bakıma koruyucu melek görevini görenRomamitolojisi tanrıları arasında yer almaktadır. Aynı zamanda her insanın kendine ait bir koruyucu meleği olduğuna inanılırdı.

Flora, ilkbahar mevsiminde çiçeklerinin tanrıçası olarak kabul edilmektedir.

Fortuna, Roma mitolojisinde şansın tanrıçasıdır.

Jupiter, Romalıların baş Tanrı Zeus’u adlandırdıkları tanrıdır.

Juventus, Gençlik Tanrıçası olarak kabul edilmiş olup Romalılar gençlik çağına giren delikanlılara genel olarak bu isim verilirdi.

Kybele, eski Anadolu mitolojisinde tanrıların anası olarak Roma mitolojisinde de yer almaktadır.

Luna, Ay Tanrıçası olarak kabul edilmiştir.

Maia,, Mayıs ayına adını veren Tanrıça olarak kaynaklarda geçmektedir.

Mater Matuta, Romalıların şafak Tanrısı.

Minerva, Romalıların Athena olarakadlandırdıkları tanrıdır.

Moneta, Başarı Tanrıçası olarak kabul edilmiştir.

Neptun, Romalıların Poseidon olarakadlandırdıkları tanrıdır.

Parkae, Romalıların Ralih Tanrıçaları olarak adlandırdıkları tanrıdır.

Pilumunus,yeni doğan bebekleri koruyup kollayan Tanrıça olarak kaynaklarda geçmektedir.

Poena, Roma mitolojisinde ceza Tanrıçası

Romulus ile Remus,Romamitolojisi tanrıları arasında bulunan ikiz kardeşler. Küçük yaşta nehre bırakılan bu ikiz kardeşlerin dişi kurt tarafından bulunmasıyla hayatları kurtulmuş ve onun sütünü içerek yaşamlarına devam etmişlerdir. Onları bulan bir çoban sayesinde de bakımlarını üstlenmiş ve de evine götürüp onları büyütmüştür. Kardeşlerin kaderinde ise Roma şehrinin temellerini oluşturmak vardı ve bu iki kardeş büyüdükten sonra aralarında şehri hangisinin kuracağı konusunda tartışma çıkmış ve bu tartışma neticesinde Remus’un ölümüne neden olmuştur. Romulus, Roma şehrinin kurucusu ve ilk kralı olarak Roma’nın kurucusu Romulus da tanrısallaştırılmış ve kutsal kabul edilmektedir.

Salus, Romalıların Sağlık Tanrıçası olarak mitolojide yer almaktadır.

Summanus, Romalıların Şimşek Tanrısı olduğu söylenmektedir.

Tellus, Yunan mitolojisindeki Gaiatanrıçasıdır.

Terminüs, Romalıların sınır taşı Tanrısı olarak kabul edilmiştir.

Vacuna, Tarım Tanrıçası.

Veritas, Adalet ve Gerçek Tanrıçası olarak kabul edilmiştir.

Virtus, Roma mitolojisinde cesaretin tanrısı aynı zamanda da savaş gücünün tanrısı olarak yer almaktadır.

Vulcanus, Ateş Tanrısı olarak demircilik ve sanatla ilgilenir. Onun bölgesiEtna dağında yer almaktadır. Burada ona yardım edenler ile birlikte hem Tanrılara ve hem kahramanlara silah yaparak onlara sunmaktadır. Yunan mitolojisinde iseHephaestus adını alarak yer mitolojilerinde yer almaktadır.

Yayım tarihi
Genel olarak sınıflandırılmış

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir