Roma Mitolojisi Figürleri Nelerdir?

Roma mitolojisi figürleri

Roma mitolojisi figürleri; Antik Roma zamanına dayanan tanrılar, tanrıçalar, mitolojik yaratıklar, efsaneler ve hikâyelerden oluşmaktadır. Roma mitolojisi iki farklı dönemi yansıtmaktadır. Erken dönem ve sonradan gelişen dönem olarak iki farklı türde tarihe yansımaktadır. Roma mitolojisi insanlar ve tanrılar arasındaki ilişkinin temellerine dayanmaktadır.

Antik Roma döneminde din kavramı oldukça önemli bir unsurdur. Roma mitolojinde yer alan tanrı ve tanrıçaların genel özellikleri bu bakımdan doğruluk ve dürüstlük temellerine dayanmaktadır. Roma mitolojisi; Yunan mitolojisi ile benzerlik göstermesine rağmen bazı noktalarda ayrılmaktadır. Roma halkı tarafından oldukça benimsenen Roma mitolojisinde Roma; tanrılar tarafından seçilmiş özel bir şehirdir.

Roma Mitolojisi Figürleri: Yaratılış

Roma mitolojisi figürleri arasında yaratılış hikâyesi Yunan mitolojisinin Olympos tanrılarından birebir esinlenerek ortaya çıkmıştır. Roma mitoloji ortaya çıkmadan önce Roma halkı tanrılı bir inanca sahip değildir. Tanrı anlayışı Roma halkı tarafından sonradan benimsenen bir durum olmakla birlikte, iyi ve kötü kavramı bulunmaktadır.

Tanrılar ortaya çıkmadan önce iyi ve kötü kavramı Roma halkı tarafından benimsenmiştir. Roma halkında tanrılar ortaya çıkmadan önce Lar ve Penat adı verilen tanrılar ev tanrıları olarak görülmekteydi. Her ailenin bir Lar ve Penatları bulunmaktaydı. Lar ve Penatlar tanrı olmalarına rağmen tapınakları bulunmamaktaydı. Şehirler de bu ev tanrıları tarafından korunmaktaydı. Roma halkı eski dönemde büyücülük ile uğraşmıştır. Roma mitolojisinde ayin sistemi de oldukça hüküm süren bir olaydır.

Roma mitolojisinde; ilerleyen zamanlarda Yunan mitolojisinde yer alan Olympos tanrı ve tanrıçaları birebir işlenerek yansıtılmıştır. Yunan mitolojisinde yer alan tanrı ve tanrıçaların bazı özellikleri ve isimleri değişerek Roma mitolojisinin temelleri oluşturulmuştur.

Roma Mitolojisi Figürleri: Tanrılar

Roma mitolojisi figürleri arasında yer alan pek çok tanrı bulunmaktadır. Bu tanrılar Yunan mitolojisinde yer alan tanrıların farklı isimlerdeki halleri olarak ortaya çıkmıştır. Roma mitolojisinde yaratıcı tanrılar arasında Uranüs ve Gaia yer almaktadır. Roma mitolojisinde önemli bir yere sahip olan Herkül; gök kubbeyi sırtında taşıdığına inanılan tanrı olarak betimlenmektedir. Herkül; pek çok dizi ve filme konu olan bir tanrıdır.

Jupiter; Roma mitolojisinde tanrıların yöneticisi olarak tasvir edilmektedir. Bu sebeple de Roma mitolojisinin temel taşlarından biridir. Mars; Roma mitolojisinde savaş tanrısı olarak betimlenmesinin yanı sıra ateş tanrısı olarak da bilinmektedir. Mithras ise; Roma mitolojisinde ışığın sembolü ve güneşin temsilcisi tanrı olarak yer alır. Neptün; denizlerin hükümdarı olarak betimlenmektedir.

Roma mitolojisi figürleri arasında yer alan bir diğer tanrı ise Vertumnus olarak bilinmektedir. Vertumnus; mevsimleri kontrol etmesinden dolayı Roma mitolojisinde önemli bir yere sahiptir. Pluto ise; yeraltı dünyasının koruyucu tanrısı olarak bilinmektedir. Pluto; aynı zamanda ölüm tanrısı olarak da tasvir edilmektedir. Merkür; Roma mitolojisinin haberci tanrısı olmasının yanı sıra ticareti de temsil etmektedir.

Lares; Roma mitolojisinde ev tanrısı olarak bilinmektedir. Evi, mülkü ve aileyi koruduğuna inanılan bu tanrı; mitolojinin en önemli figürlerinden biridir. Cupid; Roma mitolojisinde aşk ve sevgi tanrısı olarak tasvir edilmektedir. Bacchus ise; şarap ve keyif tanrısı olarak bilinmektedir. Apollo; kehanet tanrısı olarak betimlenmekle olup, Vulcan ise ateşi temsil eden tanrı olarak bilinir.

Roma Mitolojisi Figürleri: Tanrıçalar

Roma mitolojisi figürleri arasında tanrıların yanı sıra birçok tanrıça da bulunmaktadır. Bu kapsamda Vesta; Roma mitolojisinde ana tanrıça olarak betimlenmekte olup, ateşi de sembolize etmektedir. Venüs; Roma mitolojisinde aşk ve güzellik tanrıçası olarak tasvir edilir.  Maia ise; Roma mitolojisinin önemli tanrıçaları arasında yer almaktadır.

Minerva; Roma mitolojisinde bilgeliği ve aklı temsil eden tanrıça olarak bilinmektedir. Ops ise; bereket tanrıçası olarak büyük bir saygı duyulan tanrıçadır. Juno; kadınları koruduğuna inanılan bir tanrıça olmasının yanı sıra, evliliği de simgelemektedir. Diana da; Roma mitolojisinin önemli tanrıçaları arasında yer almaktadır. Bunun aynı sıra Diana; bereket ve savaş tanrıçası olarak tasvir edilmektedir.

Roma mitolojisi figürleri arasında yer alan Bellona; savaş tanrıçası olarak betimlenmekle birlikte Flora; çiçekleri ve doğayı koruyan tanrıça olarak tasvir edilmektedir. Proserpine; Roma mitolojisinde ölüm tanrıçası olarak betimlenmenin yanı sıra yeraltının koruyucu tanrıçası olarak da bilinir.

Roma Mitolojisi Figürleri: Yaratıklar

Roma mitolojisi figürleri arasında tanrı ve tanrıçalar gibi birçok mitolojik yaratık da yer almaktadır. Bu kapsamda Faunlar; Roma mitolojisinde yer alan insan vücutlu fakat bacak ve kulakları geyik görünümlü olan yaratıklardır. Faunlar; iyi huylu ve uysal olarak tasvir edilirler. Letum ise; Roma mitolojisinde yerin altında yaşayan ölüm canavarı olarak bilinir.

Laresler; tarlaları ve ekinleri koruduğuna inanılan perilere verilen isimdir. Lymphae; çok güzel bir su perisi olarak tasvir edilmektedir. Erichtho ise; kişiler öldükten sonra ruhlarını yeraltına taşımakla görevli bir büyücü olarak bilinmektedir. Egestes; Roma mitolojisinde yer alan bir iblise verilen isimdir. Bu iblis insanları yoksulluğa sürüklemesi ile bilinmektedir. Talassio ise; bir evlilik cini olarak tasvir edilmektedir.

Roma Mitolojisi Figürleri: Yerel Tanrı Ve Tanrıçalar

Roma mitolojisi figürleri arasında asil tanrı ve tanrıçaların yanı sıra küçük görevleri olan birçok yerel tanrı ve tanrıça bulunmaktadır. Dae Tacita; Roma mitolojisinde yerel ölüm tanrıçası olarak betimlenmektedir. Decuma; doğumda kadınların yanında olduğuna ve doğumun kolay geçmesine yardım ettiğine inanılan bir tanrıçadır. Domiduca; çocukların yolculuklarını güvenle tamamlamasına yardım eden tanrıça olarak betimlenirken, Cardea ise; kötücül ve kan emici varlıklardan çocukları koruduğuna inanılan tanrıça olarak betimlenmektedir.

Cura; Roma mitolojisinde insanın yaratılışında insana kilden şekil veren tanrı olarak bilinmektedir. Alemonia ise; anne karnında olan bebekleri beslediğine ve büyümelerine yardım ettiğine inanılan tanrıçadır. Vesta; ocak ateşi tanrıçası olarak tasvir edilmenin yanı sıra, kalbe düşen ateş olarak da tasvir edilmektedir. Tempestes; Roma mitolojisinde fırtınalardan sorumlu tanrı olarak bilininir.

Dius Fidus; yemin tanrısı olarak betimlenmektedir. Bu tanrının görevi; verilen sözlerin tutulmasına yardım etmek olarak bilinir. Viduus; ölülerin ruhlarını bedenlerinden ayırmak ile görevli tanrı olarak tasvir edilmektedir. Roma mitolojisi figürleri arasında yer alan Conditor; hasat zamanı tanrısı olarak bilinmekle birlikte, Consus ise; toplanan ekin ve tahılları korumakla görevli tanrı olarak tasvir edilmektedir.

Roma Mitolojisi Figürleri: Romulus Ve Remus

Roma mitolojisi figürleri arasında yer alan Romulus ve Remus; Roma’yı kuran kardeşler olarak bilinmektedir. Amulius; Rhea Slyvia adındaki hamile kadını doğumdan hemen sonra zindana hapsetmiştir. Doğurduğu ikiz bebekleri ise Tiber nehrine atmıştır. Nehirde savrulan çocuklar dişi bir kurt tarafından bulunur. Dişi kurt; iki küçük çocuğu yemek yerine onları besler ve emzirir.

Remus ve Romulus; bir çoban tarafından bulunur ve çoban bu ikizleri büyütür. Büyüyen ve çok güçlü olan ikizler dedesinin hakkı olan tahtı geri almak için Amulius’a savaş açar ve kazanırlar. Roma şehrini inşa ederken nereden başlayacakları konusunda kardeşler arasında çıkan anlaşmazlıkta; Romulus Remus’u öldürür ve Roma şehrinin tek hâkimi olur.

Romulus; Roma şehrini kırk yıl yönetir. Şehrin kadınları ile birliktelik yaşayarak soyunun ilerlemesini sağlayan Romulus; Roma şehrinde ölür. Birçok efsaneye ve hikâyeye ev sahipliği yapan Roma kentinin kalıntıları arasında kurt tarafından emzirilen iki çocuk figürleri de yer almaktadır.

Yayım tarihi
Genel olarak sınıflandırılmış

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir