Pers mitolojisi tanrıları

Pers Mitolojisi Tanrıları Kimlerdir?

Pers mitolojisi içerisinde yer alan her şey ikiye ayrılmaktadır. Bu ayrımlar oldukça keskin bir şekilde yapılmaktadır. Ayrımların kaynağı ise iyi ve kötüdür.  Her konuda olduğu gibi Pers mitolojisi tanrıları konusunda da böyle ayrılmaktadır.

Pers mitolojisi içerisinde yer alan iyi ve kötü durumları, her kavrama oldukça net bir şekilde yansıtılmıştır. Bu anlayışın dayanmış olduğu nokta ise Zerdüştlükten gelmektedir. Zerdüştlük içerisinde yer alan Ahura Mazda’nın sahip olmuş olduğu iki emanasyon üzerine kuruludur. Buna göre ikiye ayrılan iyi ve kötüde farklı enerjiler ile bağdaştırılmıştır.

Spenta Mainyu yapıcılığın, iyiliğin enerji kaynağı olarak belirlenmiştir. Yıkımın ve kötülüğün enerji kaynağı ise Angra Mainyu olarak belirlenmiştir. Pers mitolojisinin de oldukça fazla tanrısı bulunmaktadır. bu tanrıların, görev yaptıkları alanlar ve hükmetmiş oldukları alanlar birbirinden farklıdır. Alanları farklı olsa da, tanrılar birbirleri ile bağlantı içerisindedir.

En Bilinen Pers Mitolojisi Tanrıları

Pers mitolojisi tanrıları, iyi ve kötüyü ödüllendiren ya da cezalandıran tanrılardır. Her bir tanrı önemli ve gereklidir. Tanrılar, insanlara yardımcı olur ve doğruyu yanlışı görmesini sağlar. Pers mitolojisi içerisinde, oldukça fazla sayıda tanrı bulunmaktadır. sizlere sırası ile bazı önemli pers mitolojisi tanrılarını detaylı olarak sunacağız.

Pers mitolojisi içerisinde yer alan tanrılar ikiye ayrılmaktadır. Bunlar, tanrılar ve tanrıça olarak ayrılmaktadır. Kadın olan tanrılara tanrıça denilmektedir. Aynı zamanda tanrılar bazen bir şeytan gibi olan iblisler de olabilmektedir. Bunlar da, insanlar ve dünya üzerine kötülük getiren tanrılardır.

 • Aesma Daeva

Aesma Daeva, bir tanrıdır fakat bir iblis olarak da adlandırılmaktadır. İnsanlar üzerine şehvet ve öfkeyi getirmektedir. Kötü olan tanrılar arasında yer almaktadır. İçerisinde yer alan duygular ise gazap ve intikam duygularıdır. Bu nedenle de, savaşın ve savaş içerisinde yer alan bütün kötülüklerin temsilcidir. Şiddetten beslenen ve insanlar üzerine bunu süren bir iblistir. Korkulan bir tanrı figürüdür.

 • Ahura Mazda

Ahura Mazda tanrısı, Pers mitolojisi tanrıları içerisinde yer alan iyi tanrılardan biridir. Ahura mazda tanrısı, oldukça yüce bir tanrı olarak geçer ve oldukça sevilen bir tanrıdır. İnsanların iyi tarafına hükmeden bir tanrı olduğu söylenmektedir. Ahura mazda tanrısı, bilgeliğe sahiptir ve bu alanda hükmeder. Aynı zamanda, Ahura mazda tanrısının, cenneti ve dünyayı yaratmış olduğuna inanılmaktadır. Ahura mazda tanrısı, erkektir. Zurvan Tanrısının oğlu olarak geçer.

 • Ahurani

Ahurani tanrısı da, iyi olan ve insanlara iyiliği aşılayan bir tanrı olarak geçmektedir. Ahurani tanrısı, aslında kadındır. Bu nedenle, tanrıça olarak anılmaktadır. Su tanrıçası olarak bilinir ve suya hükmettiğine inanılmaktadır. Suya güç verir, su içerisinde yaşayan canlılar, Ahurani tanrıçası tarafından yönetilmektedir. Ahurani kelimesinin anlamı ise Ahura ait olan anlamına gelmektedir. Bu anlamdan yola çıkılarak düşünülen şey ise Ahura Mazda tanrısının kızı olduğu ya da eşi olduğudur. Fakat kaynaklara bakıldığında, kızı ya da eşi olduğuyla ilgili olarak kesin bir bilgi almamaktadır.

 • Ameretat

Ameretat tanrısı, oldukça sevilen tanrılar arasında yer almaktadır. İyiliğin tarafında olduğu savunulur. Ameretat tanrısı, insanlar değil bitkiler üzerinde etkili olan bir tanrı olarak bilinmektedir. Bitkileri korur ve onların dünya üzerinde her yere dağılmasını, yeşermesini sağlar. İsminin anlamı ise oldukça güzel ve anlamlıdır. Ameretat yani anlamı, ölmeyen ve sürekli olarak yaşamaya devam eden anlamına gelmektedir. İyi olan ve iyiliği savunan bir tanrı figürü olarak, iyi tarafta yer almaktadır. Per tanrıları içerisinde sık duyulan tanrılar arasındadır.

 • Anahita

Anahita, pers mitolojisi tanrıları içerisinde yer alan bir tanrıçadır. Oldukça sevilen ve saygı duyulan bir tanrıçadır. İnsanlar, özellikle kadınlar zor durumda kaldıklarında kendisinden yardım isterler. Anahita tanrıçası, bir kadın koruyucusu olarak da kabul edilmektedir. Yaptıklarıyla, kadınları kötülükten ve olumsuzluklardan korur. İnanışa göre aynı zamanda, savaş tanrıçası olarak da bilinir. Aynı zamanda su tanrıçasıdır. Su, saflığı ve temizliği temsil ederken aynı zamanda bereketi de temsil etmektedir. Bu nedenle, önemli tanrılardan biridir.

 • Dahaka

Dahaka tanrısı, pers mitolojisinde yer alan tanrılardan biridir. Oldukça kuvvetli ve kötülere karşı savaşan bir tanrıdır. Pers mitolojisi tanrıları içerisinde yer alan Dahaka tanrısı, yalan atanlara ve insanları aldatanlara karşı oldukça korkunç bir tanrıdır. Onları akıl almaz bir şekilde cezalandırır, tıpkı bir iblis gibidir. Dahaka tanrısına, aynı zamanda mitoloji içerisinde ölümün sahip olduğu antik tanrı da denilmektedir.

 • Dev

Dev tanrısı, oldukça acımasız olan bir tanrı olarak kabul edilir. Dev tanrısı, oldukça kuvvetli ve büyük güçlere sahip olan bir tanrıdır. Pers mitolojisi tanrıları içerisinde yer alan güçlü tanrılardan biridir. Fakat kendisinden korkulur. Çünkü oldukça acımasız ve ahlaktan yoksun olan bir tanrıdır. Kendisi bu özellikleri nedeniyle, aynı zamanda bir iblis olarak da görülmektedir. Savaşların çıkmasına neden olan ve savaşlar üzerinde hükmü olduğuna inanılan bir tanrıdır. İnsanlar, bu tanrıdan yardım isteyemezler, ancak kötülük sahibi olan kişiler kötülük için yardım isteyebilir.

 

 • Drvaspa

Drvaspa tanrısı, oldukça sevilen Pers mitolojisi tanrıları arasında yer alan bir tanrıdır. Drvaspa tanrısının görevleri, insanlara yardım etmektir. Fakat her insana yardım etmez. Özellikle hitap etmiş olduğu kesim farklıdır. Büyük baş hayvanlara da hükmeder ve onları korur. İnsanlar içinde ise koruduğu kesim ise çocuklardır.

Yetişkin insanlardan ziyade çocukları korumak için görevlerini yerine getirir. İnsanlar arasında ise kurulan arkadaşlık ilişkileri için koruma görevi üstlenir. İnanışa göre Drvaspa tanrısı, arkadaşlıkları korur ve güçlenmesi içi yardımcı olur. bu sayede insanlar, daha güven içerisinde ve birbirine bağlı bir şekilde yaşar.

 • Indar

Indar tanrısı, oldukça önemli olan pers mitolojisi tanrıları içerisinde yer almaktadır. Indar tanrısının oldukça cesur olduğu ve insanlara da bu açıdan yardım ettiğine inanılır. Indar tanrısı, insanları cesaretlendirmek için onların ruhlarına bunu üfler ve insanlar cesaretlenir. Bir insan cesaretlenmek için Indar tanrısından yardım ister. Indar tanrısı aynı zamanda, savaş tanrısı olarak da bilinir. Fakat savaşların kötü yönünü değil, cesaret ile kazanılan kısmına yön verir. İnsanları, savaşlardan cesareti ile kazanarak çıkması konusunda inanç verir.

 • Izha

Izha tanrısı, oldukça önemli olan tanrılar içerisinde yer almaktadır. İnsanlara iyilik için yardım için yardımcı olur. pers mitolojisi tanrıları içerisinde yer alan en fedakar tanrı olarak bilinir. Kendisi oldukça fedakar olduğu için insanlarında bu açıdan güçlenmesini ister. İnsanların birbirlerine fedakarlık yapması için yardımcı olur. Izha bir tanrıçadır. Yani Izha tanrısı, bir kadındır. Oldukça güzel ve temiz bir yüze sahip olduğuna inanılır. Fedakarlığı temsil etmiş olduğu için oldukça merhametli olduğuna inanılır.

 • Hvar

Hvar tanrısı, pers mitolojisi tanrıları içerisinde, güneş tanrısı olarak kabul edilen bir tanrıdır. İnanışa göre güneşi yöneten tanrı, Hvar tanrısıdır. Güneşi yöneterek, insanlara yardımcı olur.

 • Mao

Mao tanrısı, pers mitolojisinde ay tanrısı olarak kabul edilir. İnanışa göre mao tanrısı, ayın yönetimini sağlar. Güneş battıktan sonra Ayı ortaya çıkartır ve bu sayede insanlara yardımcı olur.

Bir cevap yazın