Pers mitolojisi figürleri

Pers Mitolojisi Figürleri Nelerdir?

Pers mitolojisi figürleri; Orta Asya ve İran üzerinde ortaya çıkan tanrılar, tanrıçalar, efsaneler, hikâyeler ve mitolojik yaratıklardan oluşmaktadır. Pers mitolojisi geniş kültürel coğrafyası ve inanç sistemi ile pek çok dizi ve filme konu olmayı başarmıştır. Pers mitolojisinde; iyi karakter ve kötü karakter olarak iki ayrı kısım bulunmakla birlikte, iki farklı enerji yansıtmaktadır. İlk enerji iyiliği, yapıcılığı, aydınlığı ve yaşamı simgeleyen Spenta Mainyu olarak adlandırılırken, Angra Mainyu ise kötülüğü, karanlığı, yıkımı ve ölümü sembolize etmektedir.

Pers Mitolojisi Figürleri: İyiler Ve Kötüler

Pers mitolojisi figürleri; iyi ve kötü kavramlarının temelinde yer almaktadır. Pers mitolojisinde iyi ve kötüyü sembolize eden birçok tanrı ve tanrıça bulunmasının yanı sıra birçok hayvan da bulunmaktadır. Bu kapsamda kötülüğü simgeleyen en önemli hayvan figürü yılan olarak betimlenmektedir. Zahhak adı verilen ve Pers mitolojisinin birçok destanında yer alan kötü varlıkların, omuzlarından iki engerek yılanı çıktığı tasvir edilmektedir.

Pers mitolojisinde iyilik genellikle kuşlar tarafından simgelenmektedir. Bu kapsamda kuş figürü iyiliği simgelemenin yanı sıra, bilgeliği de temsil etmektedir. Pers mitolojisinde iyiliği ve bilgeliği temsil eden Simurg, aynı zamanda oldukça büyük ve güzel bir kuş olarak betimlenmektedir. Bunun yanı sıra Huma adı verilen kuş ise kraliyeti simgeleyen en önemli figür olarak yer almaktadır.

Pers mitolojisi figürleri arasında Pari adı ile bilinen varlıklar da bulunmaktadır. Oldukça güzel olarak tasvir edilen bu yaratıklar aynı zamanda inanılmaz derece kötü yaratıklar olarak bilinmektedir. İslam dininin ortaya çıkması ile Pari adı verilen yaratıklar peri olarak anılmaya başlamıştır. Peri adı verilen bu yaratıkların zaman içerisinde kötü özelliklerinden sıyrılarak iyi ve güzel yaratıklar oldukları rivayet edilmektedir. Pers mitolojisinde Patiareh adı verilen yaratıklar ise Pariler gibi kötülüğün simgesi güzel yaratıklar olarak varlıklarını sürdürmeye devam etmişlerdir.

Pers Mitolojisi Figürleri: Simurg Anka

Pers mitolojisi figürleri arasında bulunan ve bilge kuş olarak bilinen Simurg Anka; daha sonra Anka Kuşu olarak anılmaya başlanmıştır. Simurg Anka efsanesine göre bu kuşun öldüğü zaman yanarak küle dönüştüğü ve sonrasında küllerinden yeniden doğduğuna inanılmaktadır. Anka Kuşu birçok filme ve hikâyeye de konu olan bir mitolojik yaratıktır.

Simurg Anka; bilge kuş olduğundan dolayı tüm kuşların ona inandığı ve onu beklediği bilinmektedir. Kaf Dağı’nın tepesinde yaşayan bu kuş; hiç görülmediğinden dolayı zamanla tüm kuşlar ona olan inancını yitirmeye başlar. Ancak bir gün; kuşlardan biri Simurg Anka’dan düşen bir tüy bulur. Buna çok sevinen kuşlar Kaf Dağı’na giderek onun huzuruna çıkmak ve ondan yardım istemek için yola koyulurlar.

Simurg Anka’nın yaşadığı Kaf Dağı’nın tepesindeki Bilge Ağaca ulaşmak isteyen kuşların yedi vadiyi aşması gerekir. Ancak vadilerde yorulan ve düşen kuşlar olunca, gitgide umutlar tükenmeye başlar. Altıncı vadi olan şaşkınlığı geçmeyi başaran kuşlar; yedinci vadi olan yok oluş vadisinden sonra Kaf Dağına ulaşırlar. Geriye yalnızca otuz kuş kalmıştır. Bu otuz kuş, Anka’nın yuvasını bulduğunda şaşkına döner ve öğrenirler ki Simurg Anka ismi otuz kuş anlamına gelmektedir. Yedinci vadiyi aşan tüm kuşlar artık bir Anka kuşudur.

Pers Mitolojisi Figürleri: Zahhak

Pers mitolojisi figürleri arasında yer alan Zahhak; kötülüğün simgesi olan bir yaratık olarak tasvir edilmektedir. Zahhak; omzundan yılan çıktığına inanılan, 1000 duyuya sahip şeytanın oğlu olarak Pers Mitolojisinde önemli bir yere sahiptir. Kötü olmasının yanı sıra hilebazlığı ile insanları kandıran ve yalancı bir yaratık olarak da Pers halkı tarafından korkulan bir yaratıktır.

Korkulan bir yaratık olan Zahhak aynı zamanda Zerdüşt inancında, kıyamet günü tekrar geleceği ve insanlığa korku ve şiddet vereceğine inanılan bir yaratıktır. Zahhak; bir kral iken şeytanın etkisinde kalır ve ona itaat etmeye devam eder. Şeytanın kötülüğüne kapıldığından dolayı omuzlarında insan eti ile beslenen iki yılan belirmiştir.

Pers mitolojisinde Kral Zahhak; Faridun tarafından yenilerek Damavand Dağı’na hapsedilir. Kıyamet günü zincirlerinden kurtulacağına inanılan Zahhak; Pers mitolojisinde hala insanlar tarafından korkulan bir yaratık olmaya devam etmektedir.

Pers Mitolojisi Figürleri: Tanrılar

Pers mitolojisi figürleri arasında yer alan Ahura Mazda; tanrıların en bilgesi olarak bilinmekte ve tapılmaktadır. Ahura Mazda; bilgeliğin, zekânın ve cennetin tanrısı olarak tasvir edilir. Apam-Natat; Pers mitolojisinde insanlara su veren tanrı olarak bilinmektedir. Asman ise; gökyüzünün hakimi olarak adlandırılan tanrıdır.

Pers mitolojisinin önemli tanrıları arasında yer alan Atar; ateşin tanrısı olduğu gibi masumluğu da temsil etmektedir. Burijas ise; savaş tanrısı olarak tasvir edilmektedir. Zaferi ve gezegenleri temsil eden tanrı Bahram olmakla birlikte, Baga ise sağlığın ve refahın tanrısı olarak tasvir edilmektedir. Bunun yanı sıra Arishtat; doğruluğun ve dürüstlüğün tanrısıdır.

Pers mitolojisi figürleri arasında yaz mevsimini koruyan tanrı Rapithwin olarak bilinir. Agresifliğin ve öfkenin tanrısı Verethragna olarak tasvir edilirken, Indar ise cesaret tanrısı olarak bilinmektedir. Zurvan olarak bilinen tanrı; zamanın sonsuzluğunu ve uzayı temsil etmektedir. Hvar ise; güneş tanrısı olarak tasvir edilmektedir.

Pers Mitolojisi Figürleri: Tanrıçalar

Pers mitolojisi figürleri arasında yer alan birçok tanrıça bulunmaktadır. Bu kapsamda Ahurani; su tanrıçası olarak tasvir edilmektedir. Anahita ise Pers mitolojisinde önemli bir yere sahip olup, savaşın ve suyun tanrıçası olmasının yanı sıra, kadınları koruyan tanrıça olarak da tasvir edilmektedir. Izha; fedakârlıkların tanrıçası olarak bilinmektedir. Dünyayı yöneten ve koruyan tanrıça ise Zam-Armatay olarak tasvir edilmektedir.

Pers mitolojisinde Armaiti; doğurganlığın ve ölümün tanrıçası olarak bilinmekte olup, yaşam ve ölüm tanrıçası olarak da adlandırılmaktadır. Daena ise; din ile bağdaştırılan bir tanrıça olarak tasvir edilmektedir. Dena ise; Pers bir tanrıça olarak bilinen Ahura Mazda’nın kızıdır.

Pers Mitolojisi Figürleri: Yaratıklar

Pers mitolojisi figürleri arasında insanları yoldan çıkarmak için görevlendirilen birçok yaratık bulunmaktadır. Bu figürler arasında bulunan en önemli yaratıklar ise; kötülük saçan iblisler olarak tasvir edilmektedir. Agas; Pers mitolojisi iblisleri arasında yer alan dişi bir iblistir. Bu inanca göre kötü göz olarak adlandırılan Agas; etrafa hastalık saçmaktadır.

Pers mitolojisinde yer alan Aka Manah ise; Peygamber Zarathustra’nın yoldan çıkması için görevlendirilen bir dişi arzu iblisi olarak betimlenmektedir. Pers mitolojisinin en önemli iblis figürlerinden biri de Asto Vidatu olarak bilinmektedir. Bu iblis; ölüm getirmesi ile Pers halkına büyük korku vermektedir. Bushyasta; ibadet etmemeleri için insanlara uyku veren bir sarı iblis olarak tasvir edilmektedir.

Pers mitolojisi figürleri arasında yer alan bir diğer iblis ise Dahaka olarak bilinmektedir. Bu iblis; yalancılık ve aldatmaca ile insanları kandıran iblis olarak tasvir edililir. Kuraklık getirdiği düşünülen ve bu yüzden korkulan bir diğer iblis ise Apoasa olarak adlandırılmaktadır.

Pers mitolojisinde yalanı temsil eden iblis Drug olarak adlandırılırken, Ganderwa ise yapılan iyiliklerin bozulmasını sağlayan iblis olarak tasvir edilmektedir. Indra; insanları dinden saptırmaya çalışan bir iblis olarak betimlenmektedir.

Pers mitolojisinde yer alan iblislerin yanı sıra insanlara yardım etmesi ile bilinen Peris adında iyi yaratıklar da bulunmaktadır. Vohu Manah; hayvanları koruyan bir Spenta olarak adlandırılırken, Rashnu ise doğruluğun meleği olarak tasvir edilmektedir. Faravashisler ise insanları kötülerden ve iblislerden koruyan koruyucu melekler olarak bilinmektedir.

Bir cevap yazın