Su iyesi

Suyun Koruyucusu Su İyesi

Eski Türk inançlarında tıpkı yer gibi sularda kutsaldır. Suyun içerisine ırmaklar, göller ve pınarlar dahil edilmektedir. Tükler suyu, kuvvet ve bereket kaynağı olarak kabul etmektedirler. Aynı zamanda su onlar için Read more
Su İyesi

Suyun Koruyucu Su İyesi ve Hikâyesi

Tarih boyunca kendisine her inançta yer bulan su, kimi zaman bir Tanrıçanın iyiliğini kimi zaman doğanın masum çocukluğunun kimi zaman tüm varlıkları kıyamete ulaştırıp yeryüzüne hükmedecek bir düşman yerine geçer. Read more
sünaiyet i’tikadı

Sünaiyet İ’tikadı

Türk mitolojisi kendi içinde başlı başına özel bir mitoloji olup Türkler dünyanın en eski kavimlerinden bir tanesi olduğu için de son derece kapsamlı olan mitolojilerden bir tanesidir. Nitekim Türk mitolojisinde, Read more
Suyla

Suyla

Suyla, Altay Yaradılış Destanı’nda yazgı tanrısıdır. Tanrı Ülgen’e en yakın tanrılardan biri olan Suyla, tıpkı hep beraber olduğu Tanrı Karlık gibi insanların hayatlarını takip edip, insanların hayatındaki önemli ve değişen Read more
Su İyesi

Su İyesi

Türk, Altay ve Tatar mitolojisinde suyun koruyucu ruhunun adı Su İyesi’dir. Eski Türk tarihinde bereket kaynağı olarak görülen su hep kutsaldır. Göller, ırmaklar bütün akarsular kutsal kabul edilirdi. Bu inanç Read more
Sigun geyik

Sigun Geyik

Türk Mitolojisi üzerine yazılı kaynaklar mevcut olmakla beraber, sözlü gelenek de Türk Mitolojisi üzerine önemli kaynaklardan biridir. Türk Mitolojisi, eski Türklerin inançlarını ve düşünce dünyalarını bize gösteren en önemli eserler Read more
Sibirya Türkleri

Sibirya Türklerinde Mitoloji

Türk kavmi, ayrı boylardan oluşmaktadır. Bu boylar Türklerin göçebe bir yaşam tarzı sürmesinden dolayı oldukça geniş coğrafyalara yayılmışlardır. Böylece her ne kadar Türk Mitolojisi olarak tek bir kavram olsa da, Read more
Semrük Bürküt

Semrük Bürküt

Dünyanın en eski mitolojilerinden biri olan Türk Mitolojisi, unsur ve anlatım bakımından farklı Türk topluluklarında değişiklikler gösterebilmektedir. Bunda Türk topluluklarının yayıldığı geniş coğrafyanın, mitoloji üzerine olan etkisi de bulunmaktadır. Türk Read more
Kızagan Han

Savaş Tanrısı Kızagan Han ve Hikâyesi

Türk Mitolojisinde yer alan tanrıların bazı oğulları ve kızları olduğu da görülmektedir. Bu tanrılardan birisi de Kızagan Han olmaktadır. Tengere Kayra Han’ın oğullarından biri olarak kabul edilen Kızagan Han, savaş Read more
Kızagan Han

Savaş Tanrısı Kızagan Han

Eski Türklerin yaşamında tıpkı dünyada mevcut eski diğer medeniyetlerde olduğu gibi farklı mitolojik figürler vardır. Farklı temsiliyetleri ve farklı önem dereceleri vardır. Türk mitolojisinde ve Altay mitolojisinde ortak olan mitolojik Read more