Türk Mitolojisi Üzerine Yapılan Çalışmalar

Türk Mitolojisi Üzerine Yapılan Çalışmalar

Mitoloji, mitolojik olaylar, mitolojik varlıklar ortak kültürün ortaya çıkardığı ürünlerdir. Mitolojik olaylardan yola çıkarak, günümüz kültürüyle en eski zamanlar arasındaki bağ saptanabilir. Mitolojiler yaratıldıkları toplumun, dünyaya, olaylara, varlıklara, geleneklere, dine Read more
Türk Mitolojisi Tanrılar

Türk Mitolojisi Tanrılar

Her mitoloji halkın inanç biçimleri, yaşam tarzları, inandıkları değerler ve gelenekleri kapsamında birleştirilerek meydana getirilmiştir. Bu mitolojiler o halkın inandığı unsurları bize göstermektedir. Bu unsurlar bazen hayvanlarda, bazen bitkilerde, bazen Read more
Türk Mitolojisi

Türk Mitolojisi Oluşumu ve Tarihi

Mitolojiler, bir milletin dini inançlarını ve inandıkları değerleri gösteren, içerisinde söz konusu toplumun yapısından görüşlerine kadar pek çok unsur içeren önemli kaynaklardır. Mitolojilerde o milletin yaratılış hakkında ne düşündüğünü, varsa Read more
Türk Mitoloji

Türk Mitoloji Efsaneleri

Türk Mitolojisi, içerisinde pek çok efsane barındırmaktadır. Eğer Türk Mitolojisinde anlatılmakta olan efsaneleri merak ediyorsanız, bu yazımızı sizin için hazırladık. Ancak Türk Mitolojisinde pek çok efsane olduğunu, farklı Türk topluluklarında Read more
Türk mistisizmi

Türk Mistisizmi

Tanrı ya da kutsal bir varlıkla ruhsal, içsel bir bağ kurma anlayışına mistisizm denilmektedir. Büyük dinlerin hepsinde görülen mistisizm, Budizm dininin görüldüğü Hindistan’da çıkmıştır. Mistisizm yunanca myein sözcüğünden türemiştir, kelime Read more
Kozmonogonisi

Türk Kozmonogonisi

Kozmogoni kavramı  Yunan dilince yer alan iki sözcüğün bir araya gelmesinden ortaya çıkar. Bunlar düzen anlamına gelen Kozmos  ve sezgi anlamına gelen Gnosis sözcükleridir ki bu iki sözcük bir araya Read more
Demirtırnak

Tepegözün Kardeşi Demirkıynak ve Hikâyesi

Ormanlarda yaşayan Demirkıynak, insanların delirmesine sebep olan çok kötü ruhani bir yaratıktır. Türk mitolojisinde Demirkıynak Tepegözün kız kardeşi olarak geçmektedir. Bazı kaynaklar ise Demirkıynak’ın Tepegözün kızı olduğunu söylese de, kaynakların Read more
tek gözlü dev Tepegöz

Tek Gözlü Dev Tepegöz ve Hikâyesi

Türk Mitolojisinde yer alan önemli figürlerden biri olan tek gözlü dev Tepegöz, Dede Korkut hikâyelerinde kimsenin öldüremediği, kılıcın, okun zarar veremediği, yalnızca gözünden öldürülebilecek olan bir canavar olarak tasvir edilmektedir. Read more
Şaman

Şamanlar

Geçmişi erken taş devri zamanlarına kadar dayanan, ezoretik yani az kişinin bildiği bilgileri içeren bir eğitiminin olduğu Şamanizm, ruhlarla, tanrılarla trans haline geçip iletişim kurma yoludur. Günümüzdeki güncel ismi ise Read more
Şaman ayinleri

Şaman Ayinleri

Şamanizm’de, yaşayan halkın bulunduğu coğrafyadaki kültürlerine ve yaşam tarzlarına göre yapılan törenler farklılık gösterse de, temel ritüeller değişmezdi.  Belirli zamanlarda yapılan ayinlerin yanı sıra, bazı gerekçelerle yapılan törenlerde olurdu. Bu Read more