Roma Mitolojisi Figürleri Nelerdir?

Roma mitolojisi figürleri; Antik Roma zamanına dayanan tanrılar, tanrıçalar, mitolojik yaratıklar, efsaneler ve hikâyelerden oluşmaktadır. Roma mitolojisi iki farklı dönemi yansıtmaktadır. Erken dönem ve sonradan gelişen dönem olarak iki farklı türde tarihe yansımaktadır. Roma mitolojisi insanlar ve tanrılar arasındaki ilişkinin temellerine dayanmaktadır. Antik Roma döneminde din kavramı oldukça önemli bir unsurdur. Roma mitolojinde yer alan… Okumaya devam et Roma Mitolojisi Figürleri Nelerdir?

Yayım tarihi
Genel olarak sınıflandırılmış

Roma Mitolojisi

Roma mitolojisi Antik Roma’da yaşamış insan topluluklarının inançlarının tamamına verilen ortak isimdir. Romalılar İtalya’ya yerleşen Yunanlılardan sonra, Yunan mitolojisinin etkisinde kalmışlardır. Bu anlamda çeşitli değişikliklere uğramıştır. Kapsamlı olarak Roma mitolojisinin tanımına ve Roma mitolojisinin tanrıları gibi hususlara yazının devamında yer verilmiştir. Roma Mitolojisi ve Buna Bağlı İnançlar Yukarıda bahsedildiği gibi, Yunan mitolojisinin etkisinde kalarak gelişmiş,… Okumaya devam et Roma Mitolojisi

Yayım tarihi
Genel olarak sınıflandırılmış

Pers Mitolojisi Tanrıları Kimlerdir?

Pers mitolojisi içerisinde yer alan her şey ikiye ayrılmaktadır. Bu ayrımlar oldukça keskin bir şekilde yapılmaktadır. Ayrımların kaynağı ise iyi ve kötüdür.  Her konuda olduğu gibi Pers mitolojisi tanrıları konusunda da böyle ayrılmaktadır. Pers mitolojisi içerisinde yer alan iyi ve kötü durumları, her kavrama oldukça net bir şekilde yansıtılmıştır. Bu anlayışın dayanmış olduğu nokta ise… Okumaya devam et Pers Mitolojisi Tanrıları Kimlerdir?

Yayım tarihi
Genel olarak sınıflandırılmış

Pers Mitolojisi Figürleri Nelerdir?

Pers mitolojisi figürleri; Orta Asya ve İran üzerinde ortaya çıkan tanrılar, tanrıçalar, efsaneler, hikâyeler ve mitolojik yaratıklardan oluşmaktadır. Pers mitolojisi geniş kültürel coğrafyası ve inanç sistemi ile pek çok dizi ve filme konu olmayı başarmıştır. Pers mitolojisinde; iyi karakter ve kötü karakter olarak iki ayrı kısım bulunmakla birlikte, iki farklı enerji yansıtmaktadır. İlk enerji iyiliği,… Okumaya devam et Pers Mitolojisi Figürleri Nelerdir?

Yayım tarihi
Genel olarak sınıflandırılmış

Pers Mitolojisi

Pers mitolojisi İran ve sınırları ile Karadeniz’den Hoten’e kadar uzanan Orta Asya bölgelerinde yaşamış olan eski halk inanç ve ibadetlerinin tümüne verilen isimdir. Pers mitolojisinde bulunan karakterler iyi ve kötü olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Bu iyi ve kötü anlayışı mitolojideki figürlere, hikayelere ve çeşitli motiflere yansımıştır. Bu anlayışın kökeni ise Zerdüştlük inancındaki Ahura Mazda’nın2 emanasyonu… Okumaya devam et Pers Mitolojisi

Yayım tarihi
Genel olarak sınıflandırılmış

Mitoloji Türleri Nelerdir?

Mitolojitürleri; bir grup, din ya da halk kültüründe tanrılar, doğa üstü olaylar ya da kahramanlık Mitolojik hikayelerin sözlü ya da yazılı olarak farkı kültürlerde ele alınmasıdır. Mitoloji toplumsal ve efsanevi hikayeleri inceleyen, yorumlayan ve araştıran bilim dalıdır. Mitolojik hikayelerin hangi amaç ile ortaya çıktığı kesin olarak bilinmemekle birlikte, genellikle din adamları ve yöneticiler tarafından ortaya… Okumaya devam et Mitoloji Türleri Nelerdir?

Yayım tarihi
Genel olarak sınıflandırılmış

Mitoloji Türleri

Mitoloji türleri; mitolojinin doğuşundan sonra her uygarlıkta farklı şekillerde eserler ortaya çıkmıştır. Mitoloji kelimesi Yunanca kökenli bir kelimedir. Mitoloji; bazı konularda bir halka ya da bir grup topluluğa anlatılmış, sözlü ya da yazılı hikayeleri inceleyen bilim dalıdır. Mitoloji geniş bir döneme hakim olup zaman içerisinde pek çok uygarlıklarda etkisini göstermeye başlamıştır. Mitoloji genellikle evrim, tanrılar,… Okumaya devam et Mitoloji Türleri

Yayım tarihi
Genel olarak sınıflandırılmış

Mitoloji Tanrıları

Dünyanın her bir coğrafyasında insanların tabiat varlıklarına yükledikleri anlamlar ve efsaneler, onların mitleri yaratmasını sağlamış ve kaynaklarını bu destanlardan ya da efsanelerden alarak mitoloji tanrıları oluşturulmuştur. Enki Eski Sümer’de şefkatin efendisi olarak zeka, zanaatkarlık ve yaratmanın tanrısı olarak yer almaktadır. 4 yaratıcıdan biridir. Sümer destanlarında yer alan mitoloji tanrıları arasında su tanrısı olarak en çok… Okumaya devam et Mitoloji Tanrıları

Yayım tarihi
Genel olarak sınıflandırılmış

Mitoloji Nedir?

Mitoloji belirli bir grup, halk ya da din kültüründe evren, tanrılar, kahramanlar ve insan yaratılışına dair anlatılan sözlü ve yazılı hikayeleri inceleyen ve araştıran bilim dalıdır. Kısacası mitoloji toplumsal efsanevi olayları incelemekte ve yorumlamaktadır. Yunancada Mythos efsane anlamına gelmektedir. Epos kelimesi ise destan anlamına gelmekteydi. Mitoloji’ de bu kelimelerden türetilerek ortaya çıkmıştır. Mitoloji genellikle kahramanlık,… Okumaya devam et Mitoloji Nedir?

Yayım tarihi
Genel olarak sınıflandırılmış

Mitoloji Figürleri

Mitoloji figürleri, mitolojik anlatımlarda oldukça sık kullanılmaktadır. anlatılmak istenilen birçok şey figürler aracılığı ile anlatılmaktadır. Mitoloji içerisinde yer alan figürlerin her birinin anlamı bulunmaktadır. bu figürlerin anlamları, iyi ve kötü olan şeyleri temsil eder. Hemen hemen her anlatımda, figürlerden yardım alınır. Mitolojik anlatımlarda ön plana çıkan tanrılar, tasvir edilirken figürlerden yardım alınır. Figürler her şey… Okumaya devam et Mitoloji Figürleri

Yayım tarihi
Genel olarak sınıflandırılmış