Lidya mitolojisi tanrıları

Lidya Mitolojisi Tanrıları Kimlerdir?

Lidya mitolojisi tanrıları ile ilgili çok fazla bilgi olmamakla birlikte genel olarak Yunan tanrıları ve Kibele etrafında şekillenen kaynaklara rastlanmaktadır. Lidya Devleti, ilkçağda Batı Anadolu topraklarında Gediz ve Küçük Menderes Read more
Lidya mitolojisi figürleri

Lidya Mitolojisi Figürleri Nelerdir?

Lidya mitolojisi figürleri; hikâyeler, efsaneler, tanrılar, tanrıçalar ve mitolojik yaratıklardan oluşmaktadır. Milattan önce yedinci yüzyılda ortaya çıkan Lidya mitolojisi; çok tanrılı bir inanış sistemine sahiptir. Lidya mitolojisi; Yunan mitolojisi ve Read more
Lidya mitolojisi

Lidya Mitolojisi

Lidya mitolojisi; Lidyalıların var olduğu dönemde ortaya çıkmış bir mitoloji tipidir. Anadolu’da Tunç çağından sonra M.Ö 6. Yüzyılda hüküm süren bir kavimdir. Başkentleri olarak Manisa ve Uşak’ı kullanmışlardır. Lidya Krallığı Read more
İskandinav mitolojisi tanrıları

İskandinav Mitolojisi Tanrıları Kimlerdir?

İskandinav mitolojisi tanrıları da, diğer mitolojilerde olduğu gibi çok tanrı anlayışına dayanmaktadır. Oldukça eski zamanlardan gelen inanışlara göre tanrılar, insanlar üzerinde oldukça güçlü bir etkiye sahiptir. Buna göre insanları yönetirler Read more

Mısır Mitolojisi

Mısır mitolojisi İslamiyet ve Hıristiyanlığın yükselmesinden önce, neredeyse 3 bin yıldan daha uzun bir süre Mısır halkı tarafından inanılan dini inançlardır. İnsanlar doğaüstü varlıklara ilk çağlardan itibaren ilgi duymuşlardır. O Read more
İskandinav mitolojisi figürleri

İskandinav Mitolojisi Figürleri Nelerdir?

İskandinav mitolojisi figürleri; İskandinav halkının Hristiyanlık dinini benimsemeden önce inandıkları tanrıları, tanrıçaları ve diğer yaratıkları kapsamaktadır. Aesir olarak adlandırılan tanrıların yanı sıra, tanrıçalar da Asynjur olarak adlandırılmaktadır. İskandinav mitolojisinde olaylar Read more
İskandinav mitolojisi

İskandinav Mitolojisi

İskandinav mitolojisi genel olarak İskandinav toplumlarının Hıristiyanlık dininden önce inandıkları din, inanç ve efsanelerin tümüdür. Büyük Nors mitleri büyük temaları işlemektedir. Evrenin yaratılışı, tanrıların aşkları ve savaşları ya da dünyanın Read more
Hitit mitolojisi tanrıları

Hitit Mitolojisi Tanrıları Kimlerdir?

Hitit mitolojisi tanrıları incelendiğinde, Hititlerin gerçek olduğuna inandıkları birçok tanrı ya da tanrıçaları bulunmaktaydı. Hitit mitolojisi incelendiğinde neredeyse bin tane tanrının bulunduğunun Hitit metinlerinde belirtildiği görünmektedir. Fakat şu ana kadar Read more
Hitit mitolojisi

Hitit Mitolojisi

Hitit mitolojisi; Hitit döneminde ortaya çıkan ve mitoloji bilimi içerisinde önemli yere sahip olmuş bir türdür. Hititler M.Ö yılları 2500-2000 arasında hakimiyetini sürdürmüş ve 1. Hattuşili tarafından kurulmuş bir devlettir. Read more
Hitit mitolojisi figürleri

Hitit Mitoloji Figürleri Nelerdir?

Hitit mitolojisi figürleri içerisinde, pek çok farklı figürler kullanılmaktadır. Bu figürlerin başında, tanrı ve tanrıçalar gelmektedir. Diğer figürler içerisinde ise farklı yaratık figürleri de yer almaktadır. Hitit mitolojisi, dini simge Read more