Pers mitolojisi tanrıları

Pers Mitolojisi Tanrıları Kimlerdir?

Pers mitolojisi içerisinde yer alan her şey ikiye ayrılmaktadır. Bu ayrımlar oldukça keskin bir şekilde yapılmaktadır. Ayrımların kaynağı ise iyi ve kötüdür.  Her konuda olduğu gibi Pers mitolojisi tanrıları konusunda Read more
Pers mitolojisi figürleri

Pers Mitolojisi Figürleri Nelerdir?

Pers mitolojisi figürleri; Orta Asya ve İran üzerinde ortaya çıkan tanrılar, tanrıçalar, efsaneler, hikâyeler ve mitolojik yaratıklardan oluşmaktadır. Pers mitolojisi geniş kültürel coğrafyası ve inanç sistemi ile pek çok dizi Read more
Pers Mitolojisi

Pers Mitolojisi

Pers mitolojisi İran ve sınırları ile Karadeniz’den Hoten’e kadar uzanan Orta Asya bölgelerinde yaşamış olan eski halk inanç ve ibadetlerinin tümüne verilen isimdir. Pers mitolojisinde bulunan karakterler iyi ve kötü Read more
Mitoloji türleri

Mitoloji Türleri Nelerdir?

Mitolojitürleri; bir grup, din ya da halk kültüründe tanrılar, doğa üstü olaylar ya da kahramanlık Mitolojik hikayelerin sözlü ya da yazılı olarak farkı kültürlerde ele alınmasıdır. Mitoloji toplumsal ve efsanevi Read more
Mitoloji türleri

Mitoloji Türleri

Mitoloji türleri; mitolojinin doğuşundan sonra her uygarlıkta farklı şekillerde eserler ortaya çıkmıştır. Mitoloji kelimesi Yunanca kökenli bir kelimedir. Mitoloji; bazı konularda bir halka ya da bir grup topluluğa anlatılmış, sözlü Read more
Mitoloji tanrıları

Mitoloji Tanrıları

Dünyanın her bir coğrafyasında insanların tabiat varlıklarına yükledikleri anlamlar ve efsaneler, onların mitleri yaratmasını sağlamış ve kaynaklarını bu destanlardan ya da efsanelerden alarak mitoloji tanrıları oluşturulmuştur. Enki Eski Sümer’de şefkatin Read more
Mitoloji

Mitoloji Nedir?

Mitoloji belirli bir grup, halk ya da din kültüründe evren, tanrılar, kahramanlar ve insan yaratılışına dair anlatılan sözlü ve yazılı hikayeleri inceleyen ve araştıran bilim dalıdır. Kısacası mitoloji toplumsal efsanevi Read more
Mitoloji figürleri

Mitoloji Figürleri

Mitoloji figürleri, mitolojik anlatımlarda oldukça sık kullanılmaktadır. anlatılmak istenilen birçok şey figürler aracılığı ile anlatılmaktadır. Mitoloji içerisinde yer alan figürlerin her birinin anlamı bulunmaktadır. bu figürlerin anlamları, iyi ve kötü Read more
Mısır mitolojisi tanrıları

Mısır Mitolojisi Tanrıları Kimlerdir?

Mısır mitolojisi tanrıları, Mısır tarihi süresince genel olarak doğurganlık, ölüm, yeniden doğuş ve diriliş temaları ile sürekli değişmekteydi. Eski Mısırlılar, çok sayıda tanrı ve tanrıçalara inanmış ve de ibadet etmişlerdir. Read more
Mısır mitolojisi figürleri

Mısır Mitolojisi Figürleri Nelerdir?

Mısır mitolojisi figürleri; tanrılar ve tanrıçaların yanı sıra; hikâyeler, efsaneler ve mitolojik yaratıklardan oluşmaktadır. Mısır mitolojisi; efsaneleri ve tanrıları ile birçok film ve diziye konu olmayı başarmıştır. Mısır mitolojisi; tapınaklar, Read more