Yunan mitolojisi

Yunan Mitolojisi

Yunan mitolojisi; Mitolojinin temelinin atılmasına neden olan önemli bir mitoloji türüdür. Yunan mitolojisi genellikle Yakın doğu ve Avrupa’dan etkilenilerek ortaya çıkmıştır. Sonrasında ise birçok uygarlık Yunan mitolojisinden etkilenerek tanrılara yer Read more
Türk mitolojisi tanrıları

Türk Mitolojisi Tanrıları Kimlerdir?

Türk mitolojisi tanrıları, diğer mitolojik tanrılar gibi farklı görevlere sahip ve farklı alanlarda bulunan tanrılardan oluşmaktadır. Türk mitolojisi içerisinde, birçok farklı destanlar bulunmaktadır. Bu destanlardan yola çıkarak, birçok tanrı, yaratık Read more
Türk mitolojisi figürleri

Türk Mitolojisi Figürleri Nelerdir?

Türk mitolojisi figürleri; tanrılar, tanrıçalar, hikâyeler, mitolojik yaratıklar ve efsanelerden oluşan İslamiyet öncesi inanışa dayanmaktadır. Yaratılış destanı, Bozkurt destanı gibi önemli mitolojik efsaneler Türk mitolojisinin temellerini oluşturmaktadır. Türk mitolojisi; birçok Read more
Türk mitolojisi

Türk Mitolojisi

Kimi halk ağzından derlenen kimi de yazıya geçirilmiş efsanelerden oluşan destanlarda Türk mitolojisi, diğer dünyadaki tüm mitolojilerde de olduğu gibi kaynağını farklı farklı efsanelerden, destanlardan almaktadır. Buna göre, Hunların Oğuz Read more
Sümer mitolojisi tanrıları

Sümer Mitolojisi Tanrıları Kimlerdir?

Sümer mitolojisi tanrıları, görünümleri insanlara benzer şekilde tasvir edilmiştir. Davranış özellikleri açısından da insana benzer davranışlar sergilemekteydiler. Yeme, içme, hastalanma, yaralanma ve evlenme gibi olayları yaşar, insanlar gibi mutlu, kızgın Read more
Sümer mitolojisi figürleri

Sümer Mitolojisi Figürleri Nelerdir?

Sümer mitolojisi figürleri incelendiğinde, içerisinde pek çok tanrı ve tanrıça figürlerine rastlanılmaktadır. Sümer mitolojisini, oluşturan en önemli figürler, tanrı ve tanrıçalardan oluşurken, konuları ise bilim ve dinle ilgilidir. Sümer mitolojisi Read more
Sümer mitolojisi

Sümer Mitolojisi

Sümer mitolojisi; Sümerlerin Anadolu’ya hakim olduğu dönemde oluşturdukları efsanevi hikayeleri inceleyen bilim dalıdır. Sümerler Mezopotamya adı verilen Anadolu’da ilk uygarlıkların ortaya çıkmasını sağlayan ilk kavimdir. Sümerler ilk yazıyı ve sayı Read more
Roma mitolojisi tanrıları

Roma Mitolojisi Tanrıları Kimlerdir?

Roma mitolojisi tanrıları, Antik Roma çağındaki dönemlerinde yaşayan insanların inanç kökenlerini oluşturmaktadır. Tanrılar hakkında pek bir anlatı geleneği görülmese de Roma kentlerinin bulunuş, kuruluş ve de ilk dönemleri hakkında oldukça Read more
Roma mitolojisi figürleri

Roma Mitolojisi Figürleri Nelerdir?

Roma mitolojisi figürleri; Antik Roma zamanına dayanan tanrılar, tanrıçalar, mitolojik yaratıklar, efsaneler ve hikâyelerden oluşmaktadır. Roma mitolojisi iki farklı dönemi yansıtmaktadır. Erken dönem ve sonradan gelişen dönem olarak iki farklı Read more
Roma mitolojisi

Roma Mitolojisi

Roma mitolojisi Antik Roma’da yaşamış insan topluluklarının inançlarının tamamına verilen ortak isimdir. Romalılar İtalya’ya yerleşen Yunanlılardan sonra, Yunan mitolojisinin etkisinde kalmışlardır. Bu anlamda çeşitli değişikliklere uğramıştır. Kapsamlı olarak Roma mitolojisinin Read more