Yarsub ve Gök Kal

Oğuz Kağanın Eşleri Yarsub Ve Gök Kal Hikayesi

Türklerin atası olarak kabul edilen Oğuz Kağan mitolojik olarak bakıldığında son derece önemli bir figürdür. Oğuz Kağan destanında da adı geçerken sadece kendisi ile ilgili değil yakın çevresi ile de merak edilenler vardır. Oğuz Kağan yaşamı boyunca birkaç kez evlenmiştir. Farklı simgesel anlamları olan Yarsub ve Gök Kal bu eşleridir.

Yarsub Hakkında Kısa Bilgiler

Oğuz Kağan’ın ilk eşinin ismi Yarsub olup kendisi  su ve yeri temsil etmesi ile mitolojide yer alır.  Saçları akarsu renginde dupduru bir mavilikte, dişleri ise inci gibi bir görünümdedir. Tarih edilemeyecek kadar güzeldir. Nitekim Oğuz Kağan ava gittiğinde kendisini bir ağaç kovuğunda otururken görmüş ve hemen aşık olup kendisi ile evlenmiştir.  Deniz Han ,Gök Han ve Dağ Han adlarında Oğuz Kağan’a üç erkek evlat vermiştir.   Yarsub sözcüğü bazı yerlerde   Yersub ya da Yer-Sub olarak da geçer ve bu kavramın iki farklı anlamı mevcuttur. Bunlardan bir tanesi doğal ruhların adı olması diğeri ise  görünür dünya anlamına gelmektedir. Kimi kaynaklarda sadece Oğuz Kağa’ın eşi olarak değil tarihte önemli bir mitolojik figür olarak da adlandırılmaktadır.

Gök Kal Hakkında Kısa Bilgiler

Oğuz Kağan’ın ikinci eşinin ismi ise Gök-Kal olup adının anlamından da anlaşılacağı üzere havayı  ve göğün tüm unsurlarını sembolize eden bir karakterdir.  Yapılan tarihsel betimlemelerden anlaşıldığı üzere oldukça güzeldir. Başının üzerinde kutup yıldızı biçiminde bir ışık demeti yer alır. Çok genç olan bir mitolojik figürdür. Kendisi Oğuz Kağan’ın karşısına gökten mavi bir ışık ile düşmüştür. Oğuz Kağan görür görmez sevmiş ve derhal evlenmiştir. Bu evlilikten ise Ay Han, Gün Han ve Yıldız Han isimli üç erkek evladı olmuştur. Gök Kal sözcüğü Türk ve Altay mitolojisinde gök katmanı ve Yer Su kavramının karşıtı olan bir kavram olarak da nitelendirilir. Ayrıca kendisine yine mitolojide ruhani bir yön addedilmiştir.

Oğuz Kağan’ın sonuç olarak bu iki eşinden yani Yarsub ve Gök Kal ile olan evliliklerinden olan çocukları sonrasında Oğuz Boylarını kurar ve Türkler güçlenerek dünyanın farklı yerlerinde yaşamaya ve kendi yönetimlerini kurmaya başlarlar. Bu bağlamda doğan tüm çocuklarının da farklı bir misyonları tarihte mevcuttur.

Formun Üstü

Bir cevap yazın