Kara Han

Oğuz Kağan’ın Babası Kara Han ve Hikayesi

Kara Han Türk mitolojisinde ve ünlü Oğuz Kağan Destanında adı geçen önemli şahsiyetlerden bir tanesidir. Yazının başlığından da anlaşılacağı Türklerin atası olarak kabul edilen Oğuz Kağan’ın babasıdır. Eşinin ismi ise Ay Hatun olup o da Türk mitolojisinde önemli olan bir diğer kahramandır.

Kara Han Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Kara Han için efsanelerde şu bilgilere yer verilmektedir. Altay mitolojisinde de yer alan Kara Han aynı zamanda hakan olarak anılır. Söylencesel ya da diğer bir ifade ediş tarzı ile yani çok da mitolojide geçmeden efsaneler ile bugüne kadar gelen kahramanlardan bir tanesidir. Kendisinin diğer mitolojik figürlere göre en büyük farkı aslında soylu olmayan ve sıradan böyle olduğu için de Kara Ulus olarak nitelendirilen insanlara liderlik etmesidir. Türk Mitolojisinde benzer başka bir kahraman mevcut değildir. Kendisinin bu noktada tarihsel olarak en önemli olan misyonu soylu olmayan sıradan insanların da liderlik yapabileceği ve önderlik edebileceğidir.

Kendisinin Ay Hatun ile olan evliliğinden biri Oğuz Kağan olmak üzere on oğlu dokuz kızı olmuştur.  Karadeniz bölgesinde yaşaması bir diğer farklı olan yönüdür. Bu noktada da diğer mitolojik kahramanlara benzemez. Tarihte yer alan Karahan devleti kendisi ile ilişkilendirilmektedir.

Tarihsel anlamda bakıldığında otorite ve güç kendisi ile özdeşleştirilmiş durumdadır. Oğuz Kağan’ın yaşamında geldiği nokta itibarıyla gücünü babasından aldığı bilinir.

Kara Han Sözcüğünün Etimolojik Kökeni

Kara Han sözcüğü etimolojik olarak  bakıldığında kara sözcüğünden gelir ve bildiğimiz biçimde siyah anlamına gelen bir sözcüktür. Bu bağlamda değerlendirilerek bu ifadeye bakmak gerekir. Bu noktada şunu da ifade etmek gerekir ki Kara Han ile Kayra Han aynı kişiler asla değillerdir. Sadece isim benzerliği vardır.Onun dışında mitolojik olarak bakıldığında ve değerlendirildiğinde herhangi bir benzerlikleri mevcut değildir. Burada mecazi olarak bakıldığında iyilik ile alakası olmayan bir unsuru da örneklemektedir. Kara ifadesi her dem olumsuzluk ifade etmiş bir sözcüktür. Kara kelimesi aynı zamanda eski Türk dilinde kuzeyi temsil eder ki kendisi Karadeniz yöresinde yaşadığı için bu noktada son derece doğru bir imgelemdir.

Bir cevap yazın