Mitoloji tanrıları

Mitoloji Tanrıları

Dünyanın her bir coğrafyasında insanların tabiat varlıklarına yükledikleri anlamlar ve efsaneler, onların mitleri yaratmasını sağlamış ve kaynaklarını bu destanlardan ya da efsanelerden alarak mitoloji tanrıları oluşturulmuştur.

Enki

Eski Sümer’de şefkatin efendisi olarak zeka, zanaatkarlık ve yaratmanın tanrısı olarak yer almaktadır. 4 yaratıcıdan biridir. Sümer destanlarında yer alan mitoloji tanrıları arasında su tanrısı olarak en çok adı geçen tanrıdır. Dicle ve Fırat’ın bereketli olmasını, tohumların yeşermesi ve hayvanların üremesini sağlayarak insanları da yaratmıştır.

Hürmüz ve Ehriman

Hürmüz iyiliği, Ehriman ise kötülüğü temsil etmektedir. Zerdüştlük’te dünyada olup biten her şey birbiriyle çatışma halindeyken aynı zamanda da birbirini tamamlamaktadır. Zaman ve mekan tanrısı Zurvan, bir oğlunun olabilmesi için kurban verir ancak işe yarayıp yaramayacağı konusunda da içi kuşku doludur. Bu nedenle Hürmüz kurbandan doğarken, Ehriman da kuşkudan doğar.

Freya

Viking Mitolojisi’ndeki aşk tanrıçası Freya, hem insanların, hem de tanrıların gözünde karşı koyulmaz bir çekiciliğe sahiptir. Bunun nedeni de Brisingamen isimli gerdanlığıdır. Aşk, cinsellik, güzellik, savaş ve çekicilik tanrıçası olarak yer almaktadır.

Manitu

Kuzey Amerika Kızılderilileri mitolojisinde en büyük tanrıdır. İlah anlamına gelen Manitu, insanlarda, hayvanlarda ve doğada bulunan büyük manevi bir güç, ruh ve tanrıyı temsil etmektedir. Mitoloji tanrıları arasında Kızılderililerdeki gök tanrı inancına denk gelmektedir.

Alchera

Aborjin kültüründe Alchera, dünya yaratılmadan önce her şeyin ve herkesin ruhsak olarak var olduğu düş zamanını temsil etmektedir. Bütün olaylar birbirini etkileyen bir neden sonuç ilişkisine dayanıldığı düşünülmektedir.

Ganeşa

Ganeşa, Hinduların başlangıçların ve de engellerin tanrısı olarak mitoloji tanrıları arasında yer almaktadır. Fil başlı bir insan bedeni olarak tasvir edilmektedir.İnsanların efendisi olan bu tanrı, hayatta karşılaşan engellerin ortadan kaldırılması ve de denetime girebilmesi için  bir balta, bir ilmik ve bir fil üvendiresi kullanırken tasvir edilmektedir. Ganeşa’ya günümüzde de tapınılmakta ve her yeni başlangıç için yardım istenen ve gönlü alınan ilk tanrıdır. Mahabharata Destanı’nın yazılmasını sağlamıştır.

Kayra Han

Altay, Hakas ve Yakut mitolojilerinde yer alan yaratıcı tanrı Kayra Han, mutlak üstünlüğe sahip olarak diğer tanrıları da yaratmıştır. İyilik yönü ağır basan bir tanırdır ve evrenin kaderini belirlemektedir.

Artemis

Anadolu kültüründe yer alan Artemis, verimlilik, bereket ve doğurganlık tanrıçası olarak belinden omuzlarına kadar birçok göğüsle resmedilmiştir. Yunan Artemis ise avcılık, vahşi doğa, okçuluk ve ay tanrıçası olarak mitoloji tanrıları arasında yer almaktadır. Sarışın, güzel, endamlı ve tanrısal bir bakiredir.

Kibele

Ana tanrıça Kibele Frigya mitolojisinde yer almaktadır. Doğa ile özdeşleşen bir Anadolu tanrıçasıdır. Frig yazıtlarında Mother, Matar, Kubileya olarak anılmaktadır.

Nike

Zafer tanrıçası olan Nike, uçma yeteneğine ve çok hızlı koşma özelliklerine sahiptir. İnsan görünümünde olan Nike, Roma mitolojisinde de  Victoria olarak karşılık bulmaktadır.

Thoth

Eski Mısır’da ölülerin yargılanmasını ve günahlarını gerçekler doğrultusunda tartan yargıç olarak tasvir edilmektedir. Aynı zamanda da dillerin mucidi olarak da sayılmaktadır. Antik Yunan dünyasında Hermes-Thoth adıyla ya da Hermes Trismegistus sıfatıylayer almaktadır.

Metis

Mitoloji tanrıları arasında yer alan Metis Yunan Mitolojisi’nde zeka, sanat, strateji, ilham ve barış tanrıçası Athena’nın annesi olarak anılır. Zeus karısının hamile olduğunu öğrendiğinde tahtını sarsabilecek, kendisinden güçlü bir çocuk doğacağı korkusuyla Metis’i yutar ve böylece Metis ömrü boyunca Zeus’a iyi ve kötü hakkında bilgiler verecektir.Zeus’un başından kalkanı, zırhı ve mızrağıyla çıkan oğlu Athena Zeus’un kafasında bir yumru şeklinde büyür.

Hestia

Kronos ve Rhea’nın ilk çocuğu olan Hestia, tanrısal varlıklar içinde en kibar ve uysal olanıdır. Zeus yumuşak mizacına saygı duyarak Hestia’yı aile yaşamının ve sönmesine izin verilmeyen ocak ateşinin koruyucusu olarak görevlendirir ve bir bakire olarak kalmaya ant içtiği için de Yunan Mitolojisi’nde Artemis ve Athena’yla birlikte üç bakire tanrıçadan biri olur. Roma Mitolojisi’nde ise Vesta adıyla anılmaktadır.

Sedna

Mitoloji tanrıları arasında yer alan Sedna, Alaska, Grönland ve Kanada’daki Eskimo Mitolojisi tanrıçasıdır. Coğrafi şartlar nedeniyle hayvanların etrafında inançları şekillenmiştir. Balıkçıyla evlendirilen güzel bir kız olan Sedna, kocasının bir kuzgun olduğunu anlamasıyla ağlamaya başlar ve mecburen babası kızını teknesine geri alır. Kuzgunun onlara saldırmasıyla Sedna denize düşer ve tekneye tutunmaya çalışırken babası tarafından parmakları kesilir. Denizin dibine batan Sedna, bir ruha, parmakları da balina ve foklara dönüşerek su canlılarının tanrıçası olur. Ancak öfkeli bir tanrıça olur ve ölülerin ruhlarını sonraki yolculuklara hazırlamaktadır.

Viracocha

İnkaların en yüce ve güçlü tanrısıdır. Evrenin yaratıcısıdır. İnka imparatorlarının da bu tanrı soyundan geldiğine inanılır ve bedenlerine taparlardı. Ancak Viracocha’ya adanmış çok az tapınak bulunmaktaydı. Viracocha, dünyayı dolaşan, uygarlığı öreten sakallı ve soluk yüzlü bir ihtiyar olarak tasvir edilmiştir. Bu fiziki özelliklerinden dolayı Azteklerin en büyük tanrısı Quetzalcoatl ile bir bağlantısı olduğu düşünülmektedir.

Amaterasu

Şinto dininde Güneş Tanrıçası olarak Japonya’nın en önemli figürlerinden biri olarak mitoloji tanrıları arasında yer almaktadır. Japon imparatorluk ailesinin soyu da Amaterasu’ya dayandığı düşünülmektedir.İmparatorluk armasında bulunan üç süs; ayna, kılıç ve mücevher Amaterasu’nun hediyeleri olarak varsayılmıştır ve Japon bayrağında yer alan Güneş imgesi ile Amaterasu’ya verilen değerin bir başka göstergesi olarak kabul edilmektedir.

Afrodit

Aphrodite ya da Afrodit olarak anılan bu tanrıça Yunan mitolojisinde aşk ve güzellik tanrıçası olarak yer almaktadır. Roma mitolojisindeki ismi ise Venüs olarak adlandırılmaktadır.

Demeter ve Persephone

Mitoloji tanrıları arasında yer Demeter, Yunan mitolojisinde mevsimlerin ve anne sevgisinin tanrıçası olarak bilinmektedir. İnsanlara toprağı ekmeyi öğreten tanrıça,ekinleri, özellikle de buğdayı ifade etmektedir. Roma mitolojisinde de Ceres olarak bilinmektedir.

Demeter’in kızı ise Persephone’dur. Persephone ve arkadaşları tarlada çiçek toplarken yerin birden ikiye ayrılıp yarılması sonucu yeraltı tanrısı olarak adlandırılan Hades, yeryüzüne çıkar ve Persephone’u görünce ona o anaşık olur ve onu yeraltına, yanına götürerek oradan çıkmasına izin vermez. Kızının kaçırıldığını güneş tanrısı Helios’tan öğrenen Demeter, Olympos’tan kaçar ve toprağın bereketi kalmaz. Zeus bunun üzerine onları barıştırmaya çalışır, Hades’ten de kızı geri vermesine uğraşacaktır. Bir çözüme kavuşamayan Zeus, en sonunda Persephone’nin çiçek açma ve meyve zamanınıannesi Demeter’in yanına, kışı da kocası Hades’in yanında geçirmesine karar verir. Bu sayede toprak yeniden bereketlenir. Mitoloji tanrıları arasında yer alan Persephone her yeryüzüne çıktığında annesi Demeter yeryüzüne baharı getirmektedir.

Bir cevap yazın