Mısır mitolojisi tanrıları

Mısır Mitolojisi Tanrıları Kimlerdir?

Mısır mitolojisi tanrıları, Mısır tarihi süresince genel olarak doğurganlık, ölüm, yeniden doğuş ve diriliş temaları ile sürekli değişmekteydi. Eski Mısırlılar, çok sayıda tanrı ve tanrıçalara inanmış ve de ibadet etmişlerdir. Bir kısmı insana benzer iken bir kısmı da kedi, timsah, koç gibi yarı insan yarı hayvan şeklinde tasvir edilmekteydi. Başları hayvan şeklinde olan bu tanrıların vücutları insan görünümündeydi. Eksi Mısırlılar birçok tanrıya tapmışlardır.

En Bilinen Mısır Mitoloji Tanrı ve Tanrıçaları

Maat, adaletin ve de kanunun tanrıçasıdır. İyiliğin temsilcisi, refahın, sağlığın, gerçeğin temsilcisi olarak ölülerin kalbini tüy ile tartıp yargılamaktadır. Kalp tüy kadar hafif ise kutsanmış diyara giderken ağır ise tamamen yok olana kadar bir canavar tarafından yenilmesini sağlamaktadır.

Ra, hem bir tanrı hem de bir firavundur. Mısır mitolojisi tanrıları arasında güneş tanrısı olarak yer almaktadır. Ebeveynleri yoktu, kendi kendini yarattığı ya da Nun’un sularından çıktığına inanılırdı. Ra, birçok farklı tanrıça ile ilişkiye sahip olsa da çocuklarının kendi yaratma gücüyle geldiği düşünülüyordu. Çocukları arasında Bastet, Hathor ve Ma’at’tır.

Isıs tanrıçası, anneliğin ideal formu olmasının yanında tabiat ve büyünün koruyucusu kabul edilen yeryüzü ve yağmur tanrıçasını temsil ediyordu.

Osiris kural koyucu ve koruyucu tanrıdır. İlk dönemlerde kötü bir tanrıyken daha sonra iyi bir tanrı olarak tasvir edilmiştir.

Set, mısır mitolojisinde savaş, çöl, fırtına tanrısıdır. Horus ise Antik Mısır mitolojisinde gök tanrısı olarak yer almaktadır. Osiris ve İsis’in oğlu olan Set, resimlerde şahin başlı resmedilmiştir.

Anubis ölüm ve ceza tanrısı olarak kaynaklarda geçmektedir. Çakal başlı olarak tasvir edilmektedir. Sonraki yıllarda Osiris’i mumyaladığı için de mumyalama tanrısı olarak kutsal mumyacı olmuştur.

Mısır mitolojisi tanrıları arasında bulunan Thot, Ay’ın tanrısıdır ve tüm takvimler aya dayanarak yazıldığı için aynı zamanda yazı, matematik, tıp, müzik, astronomi ve yazmak gibi farklı bilimlerin tanrısı olarak sembollendirilmiştir. İnsan zekasının da tanrısı olarak Mısır Edebiyatı’nda yer almaktadır. Bununla birlikte simya ve de büyüyü de icat ettiği düşünülmektedir.

Ptah, yaratılış tanrısı olarak usta bir mimar ve evrenin yapısını inşa etmekten sorumlu bir tanrıydı. Dünyayı kalbindeki düşüncelerden ve sözlerinden yarattığı bilinirdi. Ayrıca, cennetin tabanı ve gökyüzünün çatısı olan büyük metal levhayı yarattığı söylenir.

En eşsiz tanrılardan biri olan Ptah, kel kafalı bir adam olarak tasvir edilmiştir. Sakal ve mumya sarılmış gibi görünen sıkı bir elbise giyiyor, boynunun arkasından, mutluluğun sembolü olan çiçek şeklinde bir manşeti sallanıyordu. Ön tarafa doğru uzanmış şekilde duran ellerinde ise bir asa bulunuyordu.

Diğer Mısır Mitoloji Tanrıları

Mısır mitolojisi tanrıları arasında yer alan Nun, Mısır efsanelerinde sulu cehennemde yaşayan ilk tanrıdır.

Apep ise devasa bir yılan olarak fırtına, kıtlık, deprem gibi birçok kötü şey için suçlanmaktadır. Karanlığın ve kaosun tanrısı Nun’un suyu Nil Nehri’nde yaşadığına inanılırdı.

Aten tanrısı, Amenhotep’un kendini tanrı kral olarak ilan etmesiyle tek tanrı olarak kabul edilmiştir. Kendini kabul etmeyenlerin tapınaklarını yok etmiştir. Atum tanrısı, bir nevi yaratıcı tanrıdır. Mısır mitolojisi tanrıları arasında kendini Nun’un sularının dışında yaratmış, sonrasında da dünyayı ve diğer tanrıları da yaratan güneş tanrısıdır.

Amun, Teb’in ilk tanrısıdır aynı zamanda da bütün tanrıların tanrısıdır. Kutsal hayvanları ise kaz ve koç olarak görülmekteydi ve bir dönem yerel bir tanrı iken Tebliler Mısır’a hakim olduğunda artık Amun da önemli tanrılardan biri olmuştur.

Shu Antik Mısır mitolojisi tanrıları arasında gökyüzünü tasvir eden bir tanrıydı. Atum’un tükürüğünden yaratılmıştır.

Khonsu, Ay’ın eski mısır tanrısı olarak Theban’da ona tapılmıştır. Qadesh seks tanrısı olarak bir elinde lotus çiçekleri bir elinde de yılan ile betimlenir. Reshep tanrısı da salgınların ve de savaşın tanrısı olarak Mısır mitolojisi tanrıları arasına sonradan katılmıştır.

Bes tanrısı, koruyucu tanrı ya da cüce tanrı olarak tasvir edilmiştir. Evlerin koruyucusu, eğlencenin tanrısı olarak kabul edilmiştir.

Imhotep ise tanrılaştırılmış bir insandır, Firavun’un danışmanı, Ptah’ın bir peygamberi ve ilk piramidin mimarı olarak anılmaktadır. Ayrıca tıp konusunda göstermiş olduğu başarılar dolayısıyla halk tarafından diğer efsanelerle birleşerek tıp ve iyileştirici tanrısı olarak atfedilmiştir.

Geb toprak tanrısı olarak da bilinirken aslında dünyanın kendisi, dünya tanrısıdır. Nut tanrısı gökyüzü tanrısı, ya da diğer birçok kaynağa göre de gökyüzünün kendisidir. Geb’in eşidir. Önce gündüz gökyüzünün ve bulutların yaratıldığı yerin tanrıçası iken ilerleyen dönemlerde ise genel olarak gökyüzünün tanrıçası olmuştur.

Min, eski Mısır kökenli bir tanrı olarak üreme ve bereket tanrısı olarak tasvir edilmektedir. Genellikle erkek şeklinde tasvir edilmiştir. Apis, güç ve kuvvetin tanrısı olarak siyah bir boğa şeklinde tasvir edilmiştir. Verimlilik tanrısı olarak kabul edilmiştir.

Khepri doğan güneşin tanrısı olarak Mısır mitolojisinde yer almaktadır. Genellikle kafası böcek olarak betimlenmektedir. Seshat yazmakla ilgili olan hemen hemen her şeyin tanrısı olarak yazıyı ilk bulan ve Firavun’un kayıtlarını tutan Mısır mitolojisi tanrıları arasındadır.

Satet tanrısı ise mısır mitolojisi tanrıları arasında Nil nehrinin taşmasında rol üstlenen birkaç tanrıdan biri olarak Mısır tarımı için oldukça önem arz etmekteydi.

Diğer Mısır Mitoloji Tanrıçaları

Mut tanrıçası ise gök tanrıçası ve kutsal ana olarak Eski Mısır inanışlarında geçmektedir. Amun’un karısı ve diğer tanrıların annesidir. Sadakat, doğum ve anneliği simgelermiş.

Hathor, Mısır mitolojisi tanrıları arasında doğum, bereket, aşk ve evlilik ile simgelenen tanrıçadır. Ra’nın kızlarından biri olan Hathor, firavunun da ruhani annesiydi.

Sekhmet, Antik Mısır mitolojisi tanrıları arasında savaş ve de yıkımın tanrıçası olarak yer almaktadır. Hastalıkları iyileştirme gücü vardır ve de aslan başlı ya da tamamen aslan olarak tasvir edilmektedir.

Bastet tanrısı yeraltı dünyasında ölü insanlara rehberlik eden anaç bir tanrıça olarak tasvir edilmektedir. Tanrılar tanrısı Ra’nın kızıdır.

Tefnut, nem ve bulutların tanrıçasıdır. Shu’nun da hem kardeşi hem de karısıdır.

Taweret tanrıçası kadınların, çocukların ve doğumun koruyucusu tanrısı olarak kaynaklarda geçmektedir. Çocukları koruma konusunda ise oldukça vahşi olan Taweret aslan pençeleri, timsah kuyruğu ve sarkık göğüsler ile betimlenmiştir.

Nefertem ise güzelliğin ve güzel kokunun tanrısı olarak lotus çiçeğinden doğduğuna inanılır ve genellikle kafasında bir lotus çiçeği ile resmedilmektedir.

Wadjet tanrıçası Aşağı Mısır’ın tanrıçası ve koruyucusu olarak kaynaklarda geçmektedir. Serket yılan ısırıklarını tedavi edebilen, zehirden koruyan iyileştirici tanrıdır. Genellikle bacakları ve pençesi olmayan ve başında iğnesi bulunmayan bir akreple resmedilen bir kadındır.

Bir cevap yazın