Mısır mitolojisi figürleri

Mısır Mitolojisi Figürleri Nelerdir?

Mısır mitolojisi figürleri; tanrılar ve tanrıçaların yanı sıra; hikâyeler, efsaneler ve mitolojik yaratıklardan oluşmaktadır. Mısır mitolojisi; efsaneleri ve tanrıları ile birçok film ve diziye konu olmayı başarmıştır. Mısır mitolojisi; tapınaklar, mezarlar, sanat ve din bakımından Eski Mısır uygarlığı hakkında pek çok bilgi vermektedir.

Mısır mitolojisinde Ra en önemli isim olarak bilinmektedir. Mısır mitolojisinde ölüm; önemli bir yere sahip olduğu gibi mumyalama da Mısırlılar tarafından bulunmuştur. Mısır mitolojisinin; yapılan antik kazılara göre milattan önce 3100 yıllarında hüküm sürdüğü bilinmektedir.

Mısır Mitolojisi Figürleri: Yaratılış

Mısır mitolojisi figürleri arasında yer alan yaratılış efsanesi üzerine birçok farklı söylem bulunmaktadır. Bir efsaneye göre; evren yalnızca Nun adı verilen bir su ve karanlıktan oluşmaktaydı. Nun çok güçlü bir su kaynağıydı ve üzerinde parlak bir yumurta ortaya çıktı. Bu yumurtanın içerisinde ise Ra yetişmekteydi. Ra; yumurtadan çıktığında oldukça güçlüydü. İstediği şekle ve karaktere bürünme özelliğine sahipti.

Ra; Tefnu ismine büründü ve nehirleri yarattı. Geb ismine büründü ve yeryüzünü yarattı. Hapi ismine büründü ve Nil nehri ortaya çıktı. Shu ismine büründü ve rüzgârlar ortaya çıktı. Ra; teker teker isimler seçti ve dünyayı yarattı. En son insanoğlu adını aldı ve tüm insanlık bu şekilde ortaya çıktı.

Mısır mitolojisi figürleri arasında yer alan bir başka yaratılış efsanesi ise; yine Nun adı verilen su kaynağından ortaya çıkmaktadır. Nun’dan ortaya çıkan Şu ve Tefnut evlendi. Bu evlilikten Geb ve Nut dünyaya geldi. Geb gökyüzünü, Nut ise yeryüzünü oluşturdu. Daha sonra insanlar yaratıldı ve dünya ortaya çıktı.

Bir başka efsaneye göre ise Mısır mitolojisi; yaratıcı tanrı Ptah sayesinde ortaya çıkmıştır. Ptah; düşünerek ve hissederek zihninde evreni oluşturduktan sonra bunu dile getirmiş ve evren ortaya çıkmıştır.

Mısır Mitolojisi Figürleri: Ma’at

Mısır mitolojisi figürleri arasında yer alan Ma’at; hukuk, ahlak ve adaleti temsil etmenin yanı sıra düzeni ve uyumu da sembolize etmektedir. Ma’at; düzen içinde ve mutlulukla yaşamayı sağlayan temel düzen prensiplerine verilen isimdir. Mısır mitolojisinde zaman ile aynı anda ortaya çıkan Ma’at; dünya oluşmadan önce var olan karanlık kaostan ayrılan özelliklere sahiptir.

Ma’at; doğanın düzenini ve işleyişini sağladığı gibi insanların da düzen ve mutluluk içerisinde yaşamalarını sağlamaktadır. Mısır mitolojisi figürleri arasında önemli bir yere sahip olan Ma’at; varoluş üzerine her şeyin yönetici olarak kabul edilmektedir. Mısırlılar; güneşin batması ve doğmasının yanı sıra, Nil’in her sene taşması ile birlikte ortaya çıkan verimliliğin Ma’at tarafından sağlandığına inanmaktadır.

Mısır Mitolojisi Figürleri: Ankh

Mısır mitolojisi figürleri arasında yer alan Ankh; en ünlü mitolojik sembollerden biridir.  T harfi üzerinde bir daire olarak resmedilen Ankh; Nil’in anahtarı olarak bilinmekte olup birçok farklı anlamı da sembolize etmektedir. Ankh; üçüncü gözü sembolize eden önemli figürlerden biridir. Üçüncü göz; mistik anlamının yanı sıra diğer alemin perdesini kaldıran kişileri, öteki alemden varlıklar ile konuşabilen, onları görebilen kişileri de sembolize etmektedir.

Ankh; yaşam ve ölüm arasında da önemli bir yere sahiptir. Bazı mitolojik figürlerde tanrılar tarafından ölü insanların ağzına tutulduğu görülen Ankh; diğer âlemde nefesin sembolü olarak bilinmektedir. Ankh sembolü taşıyan kişilerin; mistik güçlere nail olduğuna inanılmaktadır. Ankh taşıyan kişinin gökyüzünün anahtarını taşıdığı da düşünülmektedir.

Ankh bunun yanı sıra kadın- erkek ilişkilerini de temsil eden en önemli figürlerden biridir. Evrensel yaşamı ve bu yaşamın zevklerini de temsil ettiğinden dolayı yaşam haçı olarak da bilinmektedir. Ankh; bu dünya ile diğer dünya arasındaki geçişin de sembolü olarak Mısır mitolojisinde önemli yere sahiptir.

Mısır Mitolojisi Figürleri: Tanrılar

Mısır mitolojisi figürleri arasında yer alan pek çok tanrı bulunmaktadır. Bu tanrılar arasında Ra; en önemli tanrı olarak bilinmektedir. Ra; güneşi temsil etmenin yanı sıra yaratıcı tanrı olarak da ibadet edilen tanrıdır. Kurbağa kafalı adam olarak sembolize edilen Heh; sonsuzluk tanrısı olarak tasvir edilmektedir. Tanrı Min; güç ve iktidarı temsil etmesinin yanı sıra erkeklerin bereketliliğini de temsil etmektedir.

Onuris; Mısır mitolojisinde savaşçı tanrı olarak bilinmektedir. Shu ise rüzgâr ve hava olaylarının tanrısı olarak Mısır mitolojisinde önemli bir yere sahiptir. Jah; Mısır mitolojisinde ay tanrısı olarak bilinmektedir. Khem; Mısır mitolojisinde bereket, bolluk ve doğayı temsil etmesinden dolayı oldukça önemli bir yere sahiptir. Nemneth; Mısır mitolojisinde günah işleyenleri cezalandıran tanrı olarak bilinmekte olup, oldukça korkulan bir tanrıdır.

Mısır mitolojisi figürleri arasında yer alan bir diğer tanrı ise; doğaüstü güçlerin yönetici tanrısı Hike olarak bilinmektedir. Hemen; Mısır mitolojisi tanrıları arasında birçok eserde yerini alan şahin tanrı olarak bilinmektedir. Bes; yeme, içme, dans ve eğlencenin tanrısı olarak tasvir edilmektedir.  Ageb olarak bilinen tanrı; denizlerin ve suların hâkimi olan tanrıdır. Ailuros ise; Mısır mitolojisinde önemli bir yere sahip olan kedi tanrısıdır.

Mısır Mitolojisi Figürleri: Tanrıçalar

Mısır mitolojisi figürleri arasında tanrılar gibi birçok tanrıça da bulunmaktadır. Bu kapsamda İsis; Mısır mitolojisinde yer alan en önemli ve en büyük tanrıça olarak tasvir edilmektedir. Amathaunta; Mısır mitolojisinde yer alan deniz tanrıçası olarak bilinir. Amaunet ise; ana tanrıça olmasının yanı sıra hayat tanrıçası olarak da tasvir edilmektedir. Mısır mitolojisinde Hemsut ise; kader tanrıçasıdır.

Mısır mitolojisi figürleri arasında yer alan Hauhet; sonsuzluğu simgeleyen tanrıça olarak bilinmektedir. Diğer bir önemli tanrıça ise Edjo olarak bilinir. Edjo; yılan tanrıça olmasının yanı sıra Mısır’ın koruyucusu olarak tasvir edilmektedir. Bastet; Mısır mitolojisinde önemli bir yere sahip olan kedilerin tanrıçası olarak bilinmektedir. Mısır mitolojisinde kedi en önemli figürler arasında yer aldığı için kedilere herhangi bir zarar veren kişiler tanrıça Bastet tarafından cezalandırılmaktadır.

Anubis; Mısır mitolojisinde çakal başlı tanrıça olarak tasvir edilmektedir. Anubis; ölüleri korumanın yanı sıra onları yücelten de tanrıçadır. Meret; Mısır mitolojisinde sevinç ve şarkı tanrıçası olarak tasvir edilmektedir. Neheb- Ka ise; yılanbaşlı tanrıça olarak bilinmektedir. Buto olarak adlandırılan tanrıça ise; Kobra tanrıça olarak tasvir edilmektedir. Hatmehit; Mısır mitolojisinde yer alan balık tanrıça olarak bilinir. Hator; Mısır mitolojisinde gökyüzünü sembolize eden tanrıçadır. Ma’at ise; Mısır mitolojisinin en önemli figürleri arasında yer alan gerçeğin ve hukukun tanrıçası olduğu gibi evreni yöneten tanrıça olarak da bilinmektedir.

Mısır Mitolojisi Figürleri: Mumyalama

Mısır mitolojisi figürleri arasında yer alan mumyalama; ölü kişilere saygı amacı ile yapılan bir ayin türü olarak ortaya çıkmıştır. Bu ayin; kişinin öldükten sonra gittiği âlemde huzurlu bir hayat yaşaması için yapılmakta olup, eski mısırdaki kişilerin inançları arasında yer almaktadır. Mumyalamanın yanı sıra ölen önemli kişiler için büyük anıt mezarlar yapılmaktadır.

Mumyalama; Antik Mısır’da yalnızca insanlara değil hayvanlara da uygulanan bir işlemdir. Ayrıca; ölen kişinin dünyadaki önemli kimliğinin gittiği âlemdeki hayatında da koruması amacı ile yapılan bir inanış biçimidir. Mumyalamanın; Antik Mısır’da bulunan özel ilaçlar yardımı ile yapıldığı bilinmektedir. Mısır mitolojisinde; ruh ve diğer yaşam oldukça önemli iki figür olduğu için mumyalama işlemi de bir ritüel şeklinde yapılmaktadır.

Bir cevap yazın