İskandinav mitolojisi figürleri

İskandinav Mitolojisi Figürleri Nelerdir?

İskandinav mitolojisi figürleri; İskandinav halkının Hristiyanlık dinini benimsemeden önce inandıkları tanrıları, tanrıçaları ve diğer yaratıkları kapsamaktadır. Aesir olarak adlandırılan tanrıların yanı sıra, tanrıçalar da Asynjur olarak adlandırılmaktadır. İskandinav mitolojisinde olaylar ve mekânlar ilgi çekmekte olup, oldukça fazla figüre sahiptir. İskandinav mitolojisinde ana tanrı ve tanrıçaların yanı sıra, Vanir olarak adlandırılan alt tabaka tanrı ve tanrıçalar da bulunmaktadır.

İskandinav Mitolojisinin Yaratılış Efsanesi

İskandinav mitolojisi figürleri kadar yaratılış efsanesi de ilgi çekmektedir. Bu kapsamda kaleme alınmış olan farklı efsaneler bulunmaktadır. İlk efsaneye göre; dünya oluşmadan önce 11 tane akan nehir vardı. Bu nehirlere Niffleheim adı verilmekteydi. Burada ölüm oluştu.

Niffleheim’in güney yakasında ise daha sıcak bir dünya oluştu. Bu sıcak dünya ise; Muspell olarak bilinmekte olup devlerin korunduğu yerdi. Devler sonradan buraya Stur adını verdi. Donan Niffleheim nehirleri, Muspell ateşi ile eridi. Eriyen nehirlerin damlalarından Ymir adı verilen büyük dev oluştu. Bu devin terinden ise dişi ve erkek olarak devler türedi.

İkinci efsaneye göre ise; Niffleheimin damlalarından bir inek şekli ortaya çıktı ve sütüyle Ymir adlı devi besledi. Audhumla adı verilen bu inek, tuz parçalarını yalayarak onlara insan şeklini verdi. Böylece ilk insan olarak anılan Buri oluştu.

Baş tanrılardan olan Odin, Ve ile Vili; Ymir’i öldürdükten sonra iki tane ağaç yarattılar. Bu ağaçlar hem düşünüyor hem de görüyorlardı. İnsan ırkının ilk modeli olarak görülen bu ağacın, insan hayatının da başlangıcı olarak görülmektedir. Tanrılar sonrasında ise tantıların ve tanrıçaların meskeni olan Asgard’ı yarattılar.

İskandinav Mitolojisi Figürleri Arasında Yer Alan Büyük Tanrılar

Başlıca tanrı topluluğu olarak bilinen büyük tanrılar; İskandinav mitolojisi figürleri arasında ilk sırada yer almaktadır. Aesir olarak adlandırılan bu tanrı topluluğu, Asgard’da yaşamaktadır. İskandinav mitolojisini diğer pek çok mitolojiden farklı kılan en önemli özelliği, tanrılarının ölümsüz olmamasıdır. Bu kapsamda Aesir tanrıları; insanlardan daha güzel, daha alımlı, daha iri ve güçlüdürler.

Toplulukta bulunan her tanrının bir özelliği vardır. Bir soy olarak görülen Aesir topluluğuna mensup olan 24 tanrı vardır. Bu tanrıların lideri ise Odin’dir. Odin hem insanları hem de tüm tanrı toplulukları yöneten en güçlü tanrıdır.

Bilgelik ve savaş tanrısı olarak bilinen Odin’den sonra en güçlü tanrı olarak Thor gelmektedir. Thor ise; gök gürültüsü ve savaş tanrısı olarak bilinmekte olup Odin’in oğludur. Odin’in diğer oğlunun adı ise Balder’dir. Balder; ışık, güzellik, barış ve neşe tanrısıdır. Tanrılar arasında çok sevilen Balder, aynı zamanda tanrıların en yakışıklısı olarak bilinmektedir.

Hod ise Balder’in ikiz kardeşidir. Karanlık ve kış tanrısı olarak bilinir. Odin’in diğer oğlu ise bilgelik ve şiir tanrısı olan Bragi’dir. Hermeor ise; Odin’in oğlu olmakla birlikte, tanrıların da habercisidir.

Try ise; tek gözü ve tek eli olmayan zafer tanrısı olarak bilinir. Try, aynı zamanda Odin’in oğlu olup, Loki’nin oğlu olan kurt biçimindeki Fenrir’in de bekçiliğini üstenmiştir. Balder’in oğlu olan Forseti ise; adalet tanrısı olarak bilinmektedir. Vidar ise intikam tanrısı olarak bilinmekte olup, Odin’in devden olan oğludur.

İskandinav mitolojisi figürleri arasında yer alan Luki ateş tanrısı olarak bilinmekle beraber, kötülüğü seçmiş olan bir tanrıdır. Sürekli olarak sorun çıkaran ve düzenbaz bir tavır içerisinde olan Loki, tanılar arasında çok fazla sevilmemektedir. Uller ise; av ve düello tanrısı olarak bilinir. Düelloya çıkan insanlar ondan yardım isterler.

Aesir topluluğunda bulunan ve tanrı olmayan bir isim olan Heimdallr’ın ise; Midgard ile Asgard arasındaki köprüye bekçilik yapmaktadır. En büyük özelliği ise; gözlerinin dünyanın diğer ucunu görebilecek kadar keskin, kulaklarının ise oldukça hassas olmasıdır. Odin’in Einherjar olarak adlandırılan baş askerlerinin de komutanıdır. Diğer bir tanrı olamayn isim ise Kvasir’dir. Kvasir, en bilge insan olarak bilinen bir şairdir. İnsanlara bilgi vererek, onların sorularını cevaplamakla sorumludur.

Dellingr, Hoenir, İtreksiod, Lodurr, Meili, Modi ve Magni kardeşler, Odr, Vali, Vili ve Ve ise İskandinav mitolojisi figürleri arasında yer alan diğer ana tanrılardır.

İskandinav Mitolojisi Figürleri Arasında Yer Alan Diğer Tanrılar

İskandinav mitolojisi figürleri arasında yer alan ana tanrıçalar bulunmaktadır. Bu tanrıçaların da tanrılar gibi bir takım özellikleri bulunur. Bu kapsamda 27 tane olan tanrıça topluluğuna Asynjur adı verilmektedir. Tanrıça Bil; ayı temsil etmektedir. Eir ise, sağlık tanrıçası olarak bilinir.  Frigg, en güzel tanrıça unvanına sahip olmakla birlikte tanrı Odin’in de karısıdır.

İdun ise ebedi gençlik tanrıçası olarak bilinir. Elmalarından yiyen tanrıların ölümsüzleştiğine inanılmaktadır. Tanrıça Ran, deniz tanrıçaları arasında yer alır. Sol; güneş tanrıçası olup, Vör ise bilgelik tanrıçasıdır. Fulla, Gerd, Gna, Hlin, Ilmr, Jörd, Lofn, Nanna, Njörun, Rinda, Saga, Sif, Sigyn, Sjöfn, Skadi, Snotra, Syn, Thrud, Var ise diğer tanrıçalardır.

İskandinav mitolojisi figürleri arasında yer alan Vanir topluluğu ise; diğer tanrı ve tanrıçalardan oluşmaktadır. Vanir tanrıları arasında en bilineni Frey’dir. Bereket tanrısı olarak bilinen Frey’in görevi ise; doğa olaylarını yönetmektir. Ayrıca erkeklik gücü tanrısı olarak da anılmaktadır. Freyja bereket tanrıçasıolup, Njord da deniz tanrısıdır.

İskandinav Mitolojisi Figürleri Arasında Yer Alan Yaratıklar

İskandinav mitolojisi figürleri arasında tanrı ve tanrıçaların dışında çeşitli yaratıklar da bulunmaktadır. Bu yaratıkların arasında en bilinenler ise Elf’lerdir. Elf’ler kendi aralarında üç gruba ayrılmaktadır. Bu kapsamda Beyaz Elf’ler; Işık Elf’leri olarak da anılmaktadır. İnsana benzeyen bu ırk, daha narin, hızlı ve güçlü bir yapıya sahiptir.

Oldukça güzel ve çekici olan beyaz Elfler Alfheim’de yaşamaktadır. Genel olarak ormanda ve doğa ile iç içe yaşamayı tercih ederler. Elf’ler merjhametli ve özel güçlere sahip periler olarak bilinir. Bu kapsamda hastalıkları iyileştirme ve büyü yapma özellikleri bulunmaktadır.

Diğer bir Elf türü ise Kara Elf’lerdir. Svattalflar olarak da bilinen bu tür, daha karanlık ve kötü Elf’ler olarak bilinir. Güneş ışığına çok fazla çıkamayan bu tür, çok kısa boyludur. Bu sebeple de cücelere fazla benzerlik gösterir. Elf’lerin dışında İskandinav mitolojisi figürleri arasında yer alan cüceler de bulunmaktadır. Genel olarak madenlerde çalışan kısa boylu bu tür, oldukça dayanıklıdır.

Troller ise; insana benzeyen görünümleri ile dikkat çeken mitolojik varlıklardır. Büyük bir yapıda olan Troller, vahşi ve korkunç görünümleriyle dikkat çekmektedir. Zararlı ve tehlikeli olarak bilinirler. Troller ve devler, Jötunn olarak adlandırılmaktadır.

Fenrir ise; Luki’nin oğludur. Ancak biçim olarak vahşi bir kurt şeklindedir. Oldukça saldırgan bir yapıda olmakla birlikte, kıyamet getirecek canavar olarak adlandırılmaktadır. Onu zapt etmek için tanrılar cücelere sağlam bir zincir yapmalarını emretmiştir. Jörmungandr ise Luki’nin diğer oğludur. Oldukça zehirli bir yılan olarak bilinmektedir.

İskandinav mitolojisi figürleri arasında yer alan diğer yaratık ise; Nidhöggr olarak adlandırılan ejderhadır. Dünya ağacı olarak bilinen Yggdrasill’in köklerini yiyerek ona zarar veren yaratıktır.

Yaratıklar dışında figürler arasında yer alan farklı kişiler de bulunmaktadır. Bu kişiler insan olup, tanrılara çeşitli yardımlar yaparak onların güvenini kazanmışlardır. Bu kapsamda Sigurd; savaş sırasında adı geçen kahramandır. Savaşlarda büyük yardımlar yaparak Odin’in gözüne girmiştir.

Valkürler ise genç ve güzel kızlar olarak tasvir edilir. Valkürler savaş sırasında cephane taşıyarak Odin’e destek olmuşlardır. Demirci Völund ise Sigmund’un efsaneleşmiş kılıcı olan Gram’ı yapan ustadır.

Bir cevap yazın