Hitit mitolojisi figürleri

Hitit Mitoloji Figürleri Nelerdir?

Hitit mitolojisi figürleri içerisinde, pek çok farklı figürler kullanılmaktadır. Bu figürlerin başında, tanrı ve tanrıçalar gelmektedir. Diğer figürler içerisinde ise farklı yaratık figürleri de yer almaktadır. Hitit mitolojisi, dini simge ve figürlerin ağırlığında oluşturulmuştur. Hitit mitolojisi içerisinde de, panteon bulunmaktadır.

Panteon sisteminin başında gelen tanrı ise fırtına tanrısı olarak bilinen, en önemli tanrı figürlerinden biridir. Hitit dini içerisinde oldukça fazla tanrı anlayışı bulunmaktadır. Dini simgeleyen pek çok tanrı ve tanrıça figürü kullanılmıştır. Anlatılan destanlara bakıldığında, her mitoloji içerisinde yer alan iyi tanrı ve kötü tanrı figürleri vardır. Tanrı figürlerinin yanı sıra iyi ve kötü anlayışı için farklı figürler de kullanılmıştır.

Hitit Mitolojisinde Kullanılan Figürler

Hitit mitolojisinde yaşanmış olayları ve karakterleri yansıtmak için figürlerden faydalanılır. Figürler ile karakterler ve olaylar kolay anlaşılır bir şekilde anlatılabilmektedir. Bu nedenle de, hitit mitolojisi figürleri de oldukça önemlidir. Bu figürler sayesinde, destanlar daha anlaşılır olmaktadır.

Aynı zamanda destanlarda tasvir edilen karakterler, daha anlaşılır bir şekilde görsel olarak sunulabilmektedir. Mitolojiler, kültürler için oldukça önemli yer tutar ve figürlerde mitolojinin anlaşılmasını daha kolay hale getirir. Hitit mitolojisi içerisinde de, bu kural değişmez bir şekilde önemlidir. Bu nedenle, sizlere hitit mitolojisini yansıtan ve hitit mitolojisini oluşturan önemli figürleri bir araya getirdik. Buna göre Hitit mitolojisinde yer alan figürler şöyledir:

  • Çift Başlı Kartal Figürü

Çift başlı kartal figürü, hitit mitolojisi figürleri içerisinde yer alan en önemli ve en bilinen figürlerden biridir. Çift başlı kartal figürü, sadece hitit mitolojisi içerisinde kullanılan ve benimsenmiş olan bir figür değildir. Avrasya bölgesine bakıldığında, pek çok farklı kültür bulunmaktadır.

Çift başlı kartal figürü bu yerde yer alan kültürler içerisinde de benimsenmiş ve sık kullanılmıştır. Günümüzde bu figür, bazı ülkelerin resmi bayraklarında da kullanılmaktadır. Tarihe bakıldığında ise Selçukluların simgesi olarak da kullanılmıştır. Eski zamanlarda Hititler ile birlikte Sümerliler de kullanmıştır. Hitit mitolojisinde yer alan yerinde ise çift başlı kartal bir tanrı olarak anlatılmaktadır.

  • Griffin

Griffin, hitit mitolojisinde bir yaratık figürüdür. Tasvirinde yer alan bilgilere göre de bir aslan vücuduna sahiptir. Kanatları bulunur ve kanatları tıpkı kartal kanatlarına benzemektedir. Aynı zamanda, aslan vücuduna sahip olan bu yaratığın kafası da aynı kartal kafasına benzemektedir. Hitit mitolojisi figürleri içerisinde, bir yaratık figürüdür. Griffin hakkında yapılan betimlemelere bakıldığında birbirinden farklı anlatımlara rastlanılmaktadır. Buna göre; bazı anlatımlarda, ayaklarının dördü de aslan ayaklarına benzemektedir, bir diğer anlatımda sadece arka ayakların aslan ayağına benzediği söylenir, bir diğer anlatımda ise aslan ayağı değil kartal ayağı olarak anlatılmaktadır.

Mitoloji içerisinde yer alan anlatımlarda, Griffini farklı şekillerde tasvir edilir. Yani bazı anlatımlarda yaratığın kuş olduğu geçerken, bazılarında ise sadece yaratık olduğu söylenmektedir. Kuş olduğu söylenen kaynaklarda cinsi olarak da, kartal denilmiştir. Griffin figürüne bakıldığında, anlatımlarda oldukça cesur bir yaratık olduğundan bahsedilmiştir.

Oldukça fazla bir cesarete sahip olan bu yaratık, aynı zamanda oldukça büyük gururlara sahiptir. Bu yaratıkların oldukça büyük olduğu anlatılmaktadır. Büyüklüğünün anlaşılır olabilmesi için pençeleri ile insanları ve hatta filleri dahi taşıyabildiklerinden söz edilir. Bu yaratıkların, bir köprücük kemiği olduğu söylenmektedir. Bu kemikler ile oldukça başarılı yaylar yapılabilmektedir. Anlatımlarda yer alan bilgilere bakıldığında, bu yaratıkların yaşama yeri ise Kuzeyde bulunan dağlardır.

  • Aslan kafalı adam

Aslan ayaklı adam figürü, hitit mitolojisi figürleri arasında yer alır. Bu figürle ilgili olarak pek çok farklı anlatım bulunmaktadır. Aslan kafalı olan yaratık, insanlar üzerinde korku yaratan bir yaratık olarak anlatılmaktadır. Aslanlar ile eşleştirilen bu yaratık, oldukça gururludur. Elinde ise silahı bulunur. Bu silah ile kötüleri bozguna uğratır. Yaratık olmasına ve korkulan bir yaratık olmasına rağmen insanlara zarar vermez. Bu yaratığın otoriteyi temsil ettiği yazmaktadır.

  • Boğa ayaklı adam

Boğa ayaklı adam figürü de, hitit mitolojisinde kullanılan bir figürdür. Figürde yer alan bilgilere bakıldığında, bir normal insan kafasına sahip olan kişinin ayaklarının boğa ayakları ile aynı olduğu görülmektedir. Aynı zamanda bu adamın sakalları bulunmakta ve sakalları beyaz olduğu yazmaktadır.

Boğa ayaklı adamda, tıpkı aslan kafalı adam gibi elinde bir silah taşır. Boğa ayaklı adam, hitit mitolojisi içerisinde yer alan bir yaratık figürüdür. Ayaklarının boğa ayağı olmasının yanı sıra aynı zamanda boğa kuyruğu da bulunmaktadır. Aynı zamanda, bu yaratığın boynuzlu bir şapka taktığı anlatılır. Bazı anlatımlarda ise boynuzun şapkadan değil, gerçekten yaratıkta boynuz olduğu yazılmaktadır.

  • Sfenks

Hitit mitolojisi figürleri içerisinde yer alan Sfenks figürü, bir yaratığı anlatan bir figürdür. Sfenks figürünün betimlemesine bakıldığında, kafasının koç ya da kuş olduğu konusunda farklı anlatımlar bulunmaktadır. Bazı anlatımlarda ise kafasının insan kafası olduğu da söylenmektedir. Gövde kısmının anlatımında ise uzanmış olan bir aslan gövdesinin olduğu belirtilmektedir. Sfenks figürünün geçmişine bakıldığında, ilk olarak Antik mısırda olduğu görülmektedir. İlk olarak, burada figür olarak kullanılmıştır.

Sonrasında, Yunan mitolojisinde de yer almıştır ve hatta Yunan mitolojisi içerisinde önemli olan figürler arasında sayılmıştır. Sfenks adını da, aslında Yunan mitolojisinden aldığı söylenmektedir. Sfenks figürleri, farklı şekillerde ve farklı görevlerde anlatılmaktadır. Hatta farklı şekillerde bulunan sfenkslerden de bahsedilmektedir. Buna göre içlerinde en bilinen ve en önemli olan sfenks ise, Büyük gize sfenks olarak bilinmektedir.

  • Gök Tanrı

Gök tanrı figürü de, hitit mitolojisi figürleri içerisinde yer alan ve tanrıyı yansıtan bir figürdür. Gök tanrısına, aynı zamanda fırtına tanrısı da denilmektedir. Mitoloji içerisinde bu şekilde de anlatılmaktadır. Gök tanrısının, oldukça fırtınalı zamanların yönetiminde başarılı rol aldığı söylenir. Hatta yapmış olduğu fırtına sonucunda, Kral ll. Murşili’nin dili tutulmuştur ve bir süre boyunca bu şekilde kalmıştır.

Fırtına eskilerde oldukça önemli bir yere sahiptir. Çünkü Anadolu’da yağmur yağması ve serinlik oldukça aranan bir şeydir. Bu nedenle, gök tanrı insanların daha verimli bir toprağa kavuşabilmesi için onlara yağmur verirdi. Bazı zamanlarda ise insanları cezalandırmak için sert, sürükleyici fırtınaların çıkmasını sağlardı. Bu nedenle, gök tanrı figürü, yapılan anlatımlara bakıldığında korkulan bir tanrı olarak da geçmektedir. Fakat oldukça adaletli olduğu da yazmaktadır.

Bir cevap yazın