Hint mitolojisi

Hint Mitolojisi

Hint mitolojisi dünyanın en eski mitolojilerinden biri olmakla birlikte Mısır ya da Yunan mitolojilerine göre daha geniş kapsamlıdır. Günümüzde dahi sosyal ya da dini çevreler üzerinde etkisini korumaktadır. Mitoloji Hint dininde ön plana çıkmaktadır. Başta politeist (çoktanrıcılık) gibi görünmektedir. Fakat bütün tanrı görüntülerinin ardında yalnızca tek bir yüce gerçek bulunmaktadır.

Hint Mitolojisi Tanrıları

Hint mitolojisinde tanrılar devalar ve asuralar olarak ikiye ayrılmaktadır. Kötüyü temsil eden asuralardır. İyi olarak tanınanlar ise devalar olarak tanımlanmaktadır. Bazı tanrılar ise hem asura hem de deva olarak bilinmektedir. Bu tanrılar hem iyiliği hem de kötülüğü içinde barındırmaktadır.

Hinduların en çok sevdiği Hint mitolojisi tanrıları Brahma, Vishnu ve Shiva’dır. Bu tanrılardan Brahma yaratıcı, Vishnu koruyucu ve Shiva ise yok edicidir. Bu üç tanrı Hindu tanrı üçlemesi olan Trimurti’yi oluşturmaktadır. Bu üç tanrıya ilişkin detaylı bilgiye yazının devamında yer verilmiştir.

Hint Mitolojisi Brahma Tanrısı

Brahma Hint mitolojisinin en önemli tanrılarından biri olarak tüm evrenin yaratıcısıdır. Yalnızca dünyada var olan canlıları değil diğer tanrıları da yaratmıştır. Kırmızı elbiseleri, dört yüzü ve dört ile resmedilmiştir. Normalde 5 başı vardır fakat saygısızca konuşması sebebiyle Shica üçüncü gözü ile onun bir kafasını yakmıştır. Hint mitolojisi tanrılarının diğerlerinden farklı olarak silah taşımamaktadır.

Brahma’nın elinde bir asa ya da kaşık, su testisi, teşbih ve Veda kitabı vardır. Bazen resmedilirken, bir eli lütuf verir şekilde ya da “korkma” imajı verir gibi gösterilmektedir. Brahma’nın 4 yüzü de 4 farklı yönü göstermektedir. Ak sakallı olmasının sebebi ise sonsuz varlığının simgelenmesidir.

Elinde taşıdığı tesbihe aksamala denilmektedir. Bu tesbih zamanı simgelemektedir. Su testisi ise evrenin kaynağıdır. Brahma’nın karısı ise Sarasvati’dir. Sarasvati bilim tanrıçasıdır. Binek hayvanı ise kuğu ya da kaz olarak karşımıza çıkmaktadır.

Hint mitolojisi yaratma tanrısı olan Brahma Brahmavinda adı verilen bir cennette yaşamakla birlikte suda doğmasından dolayı ona Narayana denilmektedir. Verilen diğer isimler ise aşağıdaki gibidir:

 1. Pracapati (Yaratıkların Efendisi)
 2. Ashtakarna (Sekiz Kulaklı)
 3. Vidhatri (Destekleyen)
 4. Pitamaha (Büyükbaba)
 5. Çaturmukha (Dört Yüzlü)
 6. Lokeşa (Dünyanın Efendisi)
 7. Dhatri (Destekleyen)
 8. Sanat (Eski)
 9. Druhina
 10. Vidhi (Yaratıcı)
 11. Vedhas
 12. Srashtri

Hint Mitolojisi Vishnu Tanrısı

Bir başka Hint mitolojisi tanrısı olan Vishnu ise evrenin koruyucusudur. Dünyanın kötü durumlarda düştüğü zamanlarda Vishnu gelip çeşitli şekillerde kurtarmaktadır. Dört ya da daha çok sayıda kollu, mavi renkli, elinde ise deniz kabuğu, gürz, nilüfer çiçeği ve çark silahı tutması ile tasvir edilmektedir. Tüm bu detayların anlamları aşağıdaki gibidir:

 1. Çark, yaratıcı ve yok edici güç ile birlikte evrensel düşünceyi simgelemektedir.
 2. Deniz kabuğu, varlığın temeli ile işkilidir. Deniz kabuklarından “Aum” sesi çıkmaktadır. Bu “Aum” sesi yaratılıştaki ilkel sesi temsil etmektedir.
 3. Gürz, gücü ve otoriteyi sembolize etmektedir.
 4. Nilüfer çiçeği isesu ile olan bağı sembolize etmektedir.

Binek hayvanı Garuda adında yarı insan yarı kuştur.Vishnu’nun karısı Lakshmi’dir. Lakshmi ise şans tanrıçasıdır. Göksel yatağı ise Ananta (Şesha) adında bir yılandır. Bin tane adı olduğu belirtilmiştir.

En belrigin özelliğine bakıldığında ise Veda kitaplarında bahsedilen uzun adımlarıdır. Bu sebeple Hint mitolojisi tanrılarının en önemlilerinden biri olan Vishnu’ya geniş yürüyen (urugaya) ya da geniş adımlayan (urukrama) da denilmektedir. Bu geniş adımlar ile tüm evreni dolaştığı söylenmektedir.. Bu 3 adım güneşin farklı pozisyonlarını simgelemektedir;doğuş, en üst nokta ve batıştır.

Hint Mitolojisi Vishnu’nun 10 Avatarı

Oldukça önemli Hint mitolojisi tanrısı olan Vishnu’nun bazı rivayetlere göre 10 adet başka bir rivayete göre ise 22 tane bedenlemesi (avatar) bulunmaktadır. Rivayetlere göre bu bedenlemeler aşağıdaki gibidir:

 1. Kurma:Üst tarafı insan ve aynı zamanda alt tarafı kaplumbağa şeklindedir.
 2. Varaha:Bazen dört kollu bir insan bedeninde ve bazen de domuz başlı olarak resmedilmektedir.
 3. Kalki: Henüz bedenlenmemiştir olan Kalki’nin Kaliyuga zamanı ortaya çıkacağı düşünülmektedir. Yeryüzünün karanlığa gömüldüğü ve ahlakın çöktüğü zaman beyaz bir at üzerinde gelerek, insanlığı kurtaracaktır. Ve sonrasında ise dini tekrardan kuracaktır. Altın bir çağ başlattıktan sonra cennete geri dönecektir.
 4. Matsya: Üst tarafı insan ve alt tarafı balık şeklindedir.
 5. Buddha: Yapay bir bedenlemedir.
 6. Narasimha: 4 kollu insan biçiminde ve arslan başlıdır.
 7. Vamana:Bir elinde şemsiye ve diğerinde su kabı olan bir cücedir.
 8. Paraşurama: Bir insanın elinde balta tutması şeklinde resmedilmiştir. Bu sebeple bu bedenlemeye Baltalı Rama denmektedir.
 9. Rama:Başka bir bedenleme olarak Ramayana destanının kahramanıdır.
 10. Krishna:Oldukça popüler bir bedenlemedir. Vishnu’nun en önemli bedenlemesi olduğunu söylemek de mümkündür. Krishna karakteri Mahabharata destanıkahramanıdır.

Hint Mitolojisi Shiva Tanrısı

Shiva Hint mitolojisi tanrıları arasında yok edici ve yıkıcı olanıdır. Shivanın yüzünde, İki kaşının ortasında üçüncü gözü bulunmaktadır. Bir şeyi yok etmesi gereken zamanda bu 3. Gözü açmaktadır. Bazen 2 bazen ise 4 kolu vardır. Bir elinde Trişula adında üç tane ucu olan mızrağı bulunmaktadır. Diğer ellerinde ise, geyik, balta ve Damaru adında bir davul bulunmaktadır.

Başının üzerinde hilal taşımaktadır. Boynunda ve kollarında ise yılanlar bulunan Shiva kafatasından yapılmış olan bir kolye takmaktadır. Ve kaplan derisinden elbise giymektedir. Okyanusun çalkalandığı esnada buradaki zehri içtiği için boğazında mavilik bulunmaktadır.
Bu sebeple ona Mavi Boyunlu (Nilakantha) denmektedir.

Shica Hint mitolojisi yok edici tanrısı olarak zamanla özdeşleşmiştir. Bu sebeple ona Kala (zaman) adı verilmiştir. Karısının adı Parvati, oğulları ise Bilgelik Tanrısı Ganeşa veSavaş Tanrısı Skanda’dır.Karısı Parvati de Hint mitolojisinin önemli isimlerinden biridir. Karısının Uma, Durga, Bhavani, Devi ve Guma şeklinde çeşitli isimleri bulunmaktadır.

Binek hayvanı bir öküzdür ve Shiva’nın sembolü Linga’dır. Hizmetçilerine Pramatha denilmiştir.Bu tanrının yarı dişi ve yarı erkek şekli bulunmaktadır buna ise Ardhanari denilmiştir. Aşk tanrısı Kama Shiva’nın karısı Parvati’ye aşk dolu sözler söylemiştir. Daha sonra Shiva onu küle çevirmiştir. Bununla birlikte yaratıcı tanrı olan Brahma’nın da saygısız konuşması sebebiyle 5. Yüzünü yakmıştır. Shiva’nın diğer isimleri ise aşağıdaki gibidir:

 1. Mahakala (Büyük Zaman)
 2. İşvara (Yüce efendi)
 3. Paşupati (Hayvanların efendisi)
 4. Rudra
 5. Hara (Zapt eden)
 6. Ugra (Hiddetli)
 7. Bhuteşvara (Hayaletlerin şefi)
 8. Mahadeva (Büyük Tanrı)
 9. Mahayogi (Büyük çileci)
 10. Girişa (Dağın efendisi)
 11. Triyambaka (Üç gözlü)
 12. Şankara (Uğurlu)

Bir cevap yazın