Hint mitolojisi tanrıları

Hint Mitolojisi Tanrıları Kimlerdir?

Hint mitolojisi tanrıları, günümüzde hala ekişini gösteren tanrılardır. Hint toplumunun günümüzde benimsemiş olduğu dine bakıldığında hala Hint mitolojisi tarafından etki altında olduğu görülmektedir. Hint kültüründe, mitoloji izleri oldukça önemlidir. Hint mitolojisi, dünyada gelmiş geçmiş en eski olan mitolojiler arasında yer almaktadır.

Günümüzde de, Hint dinine bakıldığında hala mitolojinin ön planda kaldığı ve kullanıldığı görülmektedir. Hint dininde ve mitolojisinde, birçok tanrı bulunmaktadır. Fakat inanışa göre de, bu tanrılar birleştiğinde tek ve en gerçek olan tanrıyı oluşturmaktadır. Aynı zamanda diğer bir inanışa göre bu tanrıları yöneten ve bu tanrıların arkasında duran tek ilahi bir güç olduğudur. Her iki inanışa göre bakıldığında da, tek bir tanrının varlığı dolaylı olarak benimsenmektedir.

Hint Mitolojisinde En Sevilen Tanrılar

Hint mitolojisinde de, diğer mitolojiler gibi farklı tanrılar bulunmaktadır. İnanılan bu tanrıların ise tek ve ortak bir amacı vardır. İlahi gücü insanlara ulaştırmaktır. Hint mitolojisinde yer alan her şey oldukça kapsamlı bir şekilde hazırlanmıştır.

Hint mitolojisi tanrıları içerisinde yer alan tanrılar, sizlere aşağıda kapsamlı olarak sunulmaktadır. Her bir tanrı ayrı bir görev için insanlara yardım etmekte ve her biri bu dünya için ayrı bir iş yapmıştır. Hint mitolojisi içerisinde yer alan din hala günümüzde de, Hint dinini yansıtmış olduğu için diğer örneklerinden oldukça farklı ele alınmaktadır. Hint mitolojisinde yer alan tanrılar ise şöyledir:

  • Brahma

Hint mitolojisi tanrıları içerisinde en önemli tanrı Brahma tanrısıdır. Çünkü inanışa göre bütün evreni yaratan tanrı Brahma tanrısıdır. Brahma tanrısı, bütün dünyayı, evreni, insanları ve canlıları yaratmakla kalmamış aynı zamanda da bütün tanrıları oluşturan tanrıdır.

Brahma tanrısının şekil özelliklerinde ise ön plana çıkan detay 4 yüze sahip olmasıdır. Aynı zamanda, 4 tane de kola sahiptir, kıyafetleri de kırmızı elbiseden oluşmaktadır. İnanışa göre Brahma tanrısının aslında 5 tane başı varmış. Fakat oldukça saygısız ifadeler kullanmış olduğu için Shiva tanrısı tarafından bir yüzü yakılarak yok edilmiştir.  Normalde, Hint tanrılarında silah ulunur fakat Brahma tanrısında silah bulunmaz.

Silah yerine ellerinde, tespih, asa, su testisi ve son elinde veda kitabı bulunur. Brahma tanrısının 4 tane yüz bulunmasının nedeni ise evrenin ve hayatın 4 yanını temsil etmesidir. Brahma tanrısı, aynı zamanda aksakallı olarak tasvir edilmektedir. Aksakallı olmasının nedeni ise sonsuz yaşamı yansıtmaktır. Bir elinde taşımış olduğu su, evreni temsil eden bir figürdür. Tespih ise zamanı anlatan bir figür olarak kullanılır. Brahma tanrısının yaşamış olduğu yere bakıldığında ise Brahmavinda adını vermiş oldukları cennettir.

  • Vishnu

Vishnu tanrısı, Hint mitolojisi içerisinde yer alan büyük tanrılardan biridir. Mavi renkte genellikle tasvir edilir. Hint mitolojisi tanrıları içerisinde, evrenin koruma görevini üstlenmiş olan tanrıdır. İnanışa göre Dünya bir zorluk yaşadığında Vishnu tanrısı hemen yardıma gelir ve Dünyanın uğraşmış olduğu problemi hemen çözer. Vishna tanrısının, 4’ten daha fazla kolu bulunmaktadır.

Ellerinde ise nilüfer çiçeği, gürz, deniz kabuğu ve çark silahı bulunur. Elinde bulunan çark; evrende hâkim olan düşünceyi, yaratıcı olmayı ve yok edici olmayı yani bunları elinde bulunduran gücü temsil etmektedir. Elinde bulunan gürz, güç ve otoriteyi yansıtmaktadır. Nilüfer çiçeğinin vermiş olduğu anlam ise su ile bağlantının ifadesidir. Elinde bulundurmuş olduğu deniz kabuklarının anlamı ise deniz kabuklarının sesinden gelmektedir. İnanışa göre deniz kabuklarının çıkarmış olduğu ses olan AUM sesi, yaratılışın sesidir ve kabuklarda bunu yansıtır.

  • Shiva

Shiva tanrısı, hint mitolojisi tanrıları içerisinde yer alan en önemli 3. Tanrıdır. Shiva tanrısı, yok edici ve yıkıcı görevlere sahiptir. Oldukça güçlü ve korkulan bir tanrıdır. İnanışa göre Shiva tanrısının iki gözü vardır ve aynı zamanda iki gözün arasında da bir tane daha gözü vardır. Fakat bu üçüncü gözünü her zaman açmaz. Çünkü bu göz yok edici özelliğe sahiptir. Shiva tanrısı, bir şeyleri ya da birilerini yok etmek istediğinde üçüncü olan orta gözünü açar ve yok eder.

Rivayete göre de; Brahma tanrısının normalde 5 tane kafası bulunur ve Shiva tanrısı birini gözüyle yo etmiş olduğu için 4 tane kalmıştır. Shiva tanrısının bunu yapma sebebi ise Brahma tanrısının oldukça saygısız bir şekilde konuşmasıdır. Shiva tanrısının baş kısmında hilal bulunur. Aynı zamanda, boynunda yılanlar bulunur. Yılanlar sadece boynunda değil, aynı zamanda kollarında da bulunur.

Kafatasları ile yapılış olan bir kolyeye sahiptir. Kıyafetleri ise kaplan derisinden yapılmıştır. Shiva tanrısının mavi olmasının nedeni olarak da, okyanuslarda yaşanan çalkalanma sırasında durdurmaya çalışırken içinde bulunan zehri içtiği için öyle olduğu düşülmektedir.

  • Ganeşa

Ganeşa tanrısı, Shiva tanrısı ile Parvati tanrısının oğullarıdır. Ganeşa tanrısı, bilginin ve aynı zamanda hikmetin tanrısı olarak kabul edilir. Bilgiyi ve hikmeti korur. Ganeşa tanrısı, hint mitolojisi tanrıları içerisinde, bilginin, eğitimin ve bunlarla gelecek olan zenginliğin tanrısı olarak kabul edilir. Kötülüğün yok olması ve aynı zamanda insanlar içerisinde bulunan kibrin yok olması için mücadele eder. Bunlarla birlikte, engellerle ve insanlarda bulunan bencillikleri yok etmeye çalışır. Hint mitolojisinde ve kültüründe, bir işe başlamadan önce onun adı anılır. Yani bir iş yapmaya başlamadan önce Ganeşa tanrısının adıyla denir. Ganeşa tanrısının iki büyük güce sahip olduğuna inanılır. Bu güçler ise ateşin en yakıcı gücü ve aynı zamanda sevginin en güçlü yanıdır. Tasvirinde kullanılan şekiller ise 4 tane kol olduğudur. 4 kolun yanı sıra şişman bir hali ve vardır, göbekli ve kısa boyludur.

Aynı zamanda, tek bir dişe sahiptir. Ellerinde bulundurmuş olduğu figürler ise; bir tabak tatlı, bir deni kabuğu, bir nilüfer, dik ve sopadır. Genellikle hep yanında bir fare bulundur. İnanışa göre ise bu farenin üzerine bastığıdır ve bu nedenle de resimleri bu şekilde tasvir edilir. Fare, insanlarda bulunan cehaleti ve aynı zamanda egoyu temsil eder. Bu nedenle de, Ganeşa tanrısı ayakları altında tutar ve basar.

  • Hanuman

Hint mitolojisi tanrıları içerisinde yer alan en popüler tanrılardan biridir. Oldukça büyük yeteneklere sahiptir. Uçabilme yeteneğine sahiptir. Aynı zamanda istediği ve gerek duyduğu zaman oldukça küçük bir hale gelebilir. Bazen de oldukça büyük bir şekle girebilir. Maymundan bir başa sahip olarak tasvir edilir, aynı zamanda kuyruğu da bulunur. Tasvirlerde, bazen 5 tane baş olur ve kolları ise 10 tane yapılır. Yazılan uzun ramayana destanında yer alır ve bu destanın en önemli kısmında anlatılır. İnanışa göre Rama’nın en yakın ve güvendiği dostu ve hizmetkârıdır.

  • İndra

İndra tanrısı, Hint mitolojisi tanrıları içerisinde yer alan en eski ve en büyük güce sahip olan tanrıdır. Hint kültüründe, dinde oldukça önemli yere sahip olan ilahilerin çoğu kendisine armağan edilmiştir. İndra tanrısından başka hiçbir tanrı için çok fazla ilahi yapılmamıştır. İnanışa göre de şimşek çakan yağmurların tanrısıdır.

Bir cevap yazın