Hint mitolojisi figürleri

Hint Mitolojisi Figürleri Nelerdir?

Hint mitolojisi figürleri; tanrılar, tanrıçalar, efsaneler, hikâyeler ve mitolojik yaratıklardan oluşmaktadır. Hint mitolojisi; Hinduizm dininin temellerini oluşturmaktadır. Bu mitolojide anlatılan efsaneler diğer mitoloji biçimlerinden oldukça farklıdır. Hint mitolojisinde yer alan birçok tanrı ve tanrıçaya; bugün ki Hinduizm dini olarak hala tapılmaktadır.

Hindistan; geniş toprak bütünlüğüne ve geniş bir kültüre sahip olması bakımından mitoloji de oldukça kapsamlı olarak ortaya çıkmıştır. Hint mitolojisinin kökeninin milattan önce 3000 yılına dayandığı yapılan araştırmalar ile ortaya koyulmuştur. Hint mitolojisi; kültür, gelenek, inanç, coğrafya açısından farklılık gösterebilmektedir.

Hint Mitolojisi Figürleri: Yaratılış

Hint mitolojisi figürleri arasında yer alan yaratılış destanında Trimurti olarak anılan üç tanrı yer almaktadır. Şiva, Vişnu ve Brahma olarak adlandırılan bu tanrılar aslında Vişnu’nun şekil değiştirmiş halleri olarak bilinmektedir. Vişnu; yeniden var olabilen bir tanrıdır. Yeniden yaratılış; Hint mitolojisinde oldukça önemli bir yere sahiptir.

Brahma; yeryüzünü ve yeryüzünde bulunan yaşamı yaratan tanrı olarak bilinmektedir. Vişnu’nun yaratıcı hali olan Brahma; aynı zamanda tüm insanlığın kendisinden çoğalmasını sağlayan Manu’nun da babası olarak tasvir edilmektedir. Brahma’nın gücüne eşlik eden ve onun gücünün feminen karşılığı olan Saraswati; aynı zamanda Brahma’nın eşi olarak bilinmektedir.

Vişnu; Trimurti olarak adlandırılan üçlemede evrenin ve insanların koruyucusu olarak tasvir edilmektedir. Tanrı’nın ikinci şekli olarak bilinen Vişnu; Vaişnavizme inanışına göre Trimurti üçlemesinin en üstü ve gerçeğidir. Vişnu’nun gücüne feminen olarak eşlik eden Lakşmi; aynı zamanda Vişnu’nun eşi olarak bilinmektedir.

Hint mitolojisi figürleri arasında Trimurti içersinde yer alan Şiva ise; evrendeki ve dünyadaki yaşamın yok edicisi olarak tasvir edilmektedir. Tanrı’nın üçüncü şekli olarak adlandırılan Şiva; yok edici olarak adlandırılsa da inanışa göre dünyaya insan bedeninde iner ve insanları kötülüklerden korur. Kötülüğün yok edicisi olan Şiva’nın gücüne feminen olarak eşlik eden Durga; aynı zamanda Şiva’nın eşi olarak bilinmektedir.

Hint Mitolojisi Figürleri: Tanrılar

Hint mitolojisinde yer alan birçok tanrıya hala tapılmaktadır. Hint mitolojisi; Hinduizm dininin temelini oluşturduğu için tanrı ve tanrıçalar bugün hala rağbet görmektedir. Üç büyük tanrının yanı sıra birçok tanrının bulunduğu bu mitolojide; Agni ateş tanrısı olarak adlandırılmaktadır. Ganeşa; Hint mitolojisinde yer alan ve en çok saygı duyulan tanrı olarak tasvir edilmektedir. Ganeşe; bilginin ve hikmetin tanrısıdır.

Hint mitolojisi figürleri arasında yer alan Indra; savaşın ve havanın tanrısı olduğu gibi aynı zamanda cennetin de tanrısı olarak tasvir edilmektedir. Hint mitolojisinde güneş tanrısı olarak Surya yer almaktadır. Mite göre Surya’nın kolları ve saçları altındandır. Mitra; Hint kültürünün dostluk ve dürüstlük tanrısı olarak adlandırılmaktadır. Kama ise; aşk ve tutku dolu duyguların tanrısı olarak anılmaktadır.

Hint Mitolojisi Figürleri: Tanrıçalar

Hint mitolojisinde tanrıların yanı sıra pek çok tanrıçaya da tapılmaktadır. Hint mitolojisi figürleri arasında yer alan tanrıçaların en bilineni Kali; siyah kadın olarak adlandırılmaktadır. Öfke ve vahşeti temsil eden tanrıça Kali; bugünün Hinduizm dininde korkulan ve tapılan tanrıçalar arasında yer almaktadır. İnanca göre Kali; öfkenin yanı sıra varlığın özünün de hâkimidir.

Hint mitolojisinde yer alan Anumati; ay tanrıçası olarak adlandırılmaktadır. Anumati; ay tanrıçası olmanın yanı sıra bolluk, bereket ve doğurganlığı da temsil etmektedir. Bala; Hint mitolojisinde yer alan bir ana tanrıçadır. Devi; kudretin ve kuvvetin tanrıçası olarak adlandırılmaktadır. Devi isminin yanı sıra birçok farklı isimde bu tanrıçaya tapılmaktadır.

Rati; Hint mitolojisinde aşk ve şehvet tanrıçası olarak adlandırılmaktadır. Aynı zamanda Kama’nın da eşi olan Rati; güzelliği ile de tasvir edilen bir tanrıçadır. Anuradha; Hint mitolojisinde şans tanrıçası olarak tasvir edilmektedir. Parvati; Hint mitolojisinde yer alan Durga’nın bir şekli olarak tasvir edilmektedir. İyi eş, evlilik, sağlık ve uzun yaşamı temsil etmektedir.

Hint Mitolojisi Figürleri: Diğer Irklar

Hint mitolojisi figürleri arasında birçok mitolojik yaratık ırkı bulunmaktadır. Bu yaratık ırkları arasında en bilineni olan Nagalar; suda yaşayan halka verilen bir isimdir. Yarı insan yarı yılan olarak tasvir edilen Nagaların; yağmur yağdırdığına ve kuraklığı bitirdiğine hala inanılmaktadır.

Hint mitolojisinde yer alan Apsaralar; dansları ile bilinen dişi peri ırkı olarak tasvir edilmektedir. Apsaraların bulutların üzerinde ve suda yaşadığına inanılmaktadır. Hint mitolojisinin bilinen ırklarından Yakşalar; hazineleri koruduğu inanılan ruhsal varlıklara verilen isimdir. Yakşa heykelleri Hindistan tapınaklarının önüne koyulmakta ve tapınağı koruduğuna inanılmaktadır. Yakşalar; ruhani varlıklar olmalarına rağmen iyi yaratıklar olarak tasvir edilmektedir.

Hint mitolojisinde yer alan Vanara ırkı ise maymunlardan oluşmaktadır. Bunun yanı sıra insanlara tutulma ve eklem ağrıları veren cin ırkı ise Rahu olarak adlandırılmaktadır.

Hint Mitolojisi Figürleri: Binek Ve Koruyucu Hayvanlar

Hint mitolojisi figürleri arasında binek olarak kullanılan birçok koruyucu hayvan da bulunmaktadır. Hint mitolojisinde yer alan Hamsa; Brahma’nın binek hayvanı olan bir kuş olarak tasvir edilmektedir. Brahma; yeryüzünün yaratılış tanrılarından olduğu için Hamsa da oldukça önem taşıyan bir binek hayvanıdır. Brahma’nın eşi Saraswati’nin ise; tavus kuşlarını binek olarak kullandığı bilinmektedir.

Kutsal boğa olarak adlandırılan Nandi; güç, asalet, kudret ve agresifliği temsil eden bir hayvandır. Tanrı Şiva’nın bineği olan Nandi; Hint mitolojisi figürleri arasında önemli bir yere sahiptir. Şiva’nın eşi Durga ise; asaleti, gücü ve acımasızlığı temsil eden kaplanı binek olarak kullanmaktadır.

Yaratıcı tanrılar arasında yer alan Vişnu; Garuda’yı binek olarak kullanmaktadır. Garuda; yarı insan yarı kuş karışımı olarak tasvir edilen mitolojik bir yaratıktır. Özgürlüğün sembolü olan Garuda; aynı zamanda tüm kuş türlerinin de efendisi olarak bilinmektedir. Garuda’nın yılan yemesi; bilinçaltında bulunan kötü düşünceleri yok ettiği inancının doğmasına neden olmuştur. Vişnu’nun eşi Lakşmi ise; Uluka adında bir baykuşu binek olarak kullanmaktadır. Lakşmi; cehalet ve olumsuzluklar karşısında savaşan bir tanrıça olarak tasvir edildiği için bineği de baykuş olarak tasvir edilmektedir.

Hint Mitolojisi Figürleri: Efsanevi Karakterler

Hint mitolojisi figürleri arasında birçok destanda adı geçen efsanevi karakterler bulunmaktadır. Avatar olarak adlandırılan bu karakterler genellikle mavi tenli olarak tasvir edilmektedir. Krişna; Hint mitolojisinde yer alan ve tapınılan bir avatar türüdür. Vişnu’nun sekizinci avatarı olmasından dolayı büyük bir saygı duyulan Krişna; yüce varlık olarak betimlenmektedir.

Kaliya; Naga ırkının lideri olarak tasvir edilmektedir. Avatar olmayan bu canlı yarı insan yarı yılan olarak betimlenmektedir. Kaliya oldukça zehirli olduğundan yanında hiçbir varlık yaşayamamaktadır. Varaha; Vişnu avatarlarından üçüncüsü olarak bilinmektedir. Domuz şeklinde olan bu avatarın; dünyayı tufandan kurtardığı düşünülmektedir.

Hint mitolojisi figürleri arasında yer alan Rama; Ramanaya destanının kahramanı olarak tasvir edilmektedir. Rama’nın eşi Sita Devi ise; kadınlığı ve erdemi sembolize etmektedir. Hint mitolojisi destanlarında yer alan Arjuna; iki elini de kullanabilen bir okçu olarak tasvir edilir. Büyük savaşçı olarak destanlarda adından söz ettiren Arjuna’nın; Vişnu’nun bir şekli olduğu düşünülmektedir.

Hint mitolojisinde yer alan Bişma; kahraman savaşçı destanlarında yer almaktadır. Bişma’nın adı birçok yapıt bulunur. Hanuman; Hint mitolojisinde Şiva’nın avatarı olarak bilinmektedir. Yarı insan yarı maymun olan Hanuman birçok destanda ve hikâyede yer almaktadır.

Bir cevap yazın