Frigya mitolojisi figürleri

Frigya Mitolojisi Figürleri Nelerdir?

Frigya mitolojisi figürleri; milattan önce 750 yılları arasında tanrılar, tanrıçalar, mitolojik yaratıklar, efsaneler ve hikâyelerden oluşmaktadır. Frigya mitolojisi; birçok film ve diziye konu olan kahramanlar içermektedir. Frigya mitolojisinden kalma eserler hala sergilenmektedir.

Frigya mitolojisi; Ana Tanrıça inancı ile bütünleşen bir tanrı anlayışına sahiptir. Ana Tanrıça üzerine yapılan birçok tapınak, ibadethane ve eser bulunmaktadır. Frigya mitolojisinde Kibele’nin ana tanrıça olarak hüküm sürdüğü bilinmektedir.

Frigya Mitolojisi Figürleri: Kibele

Frigya mitolojisi figürleri arasında yer alan Kibele; Frigya halkının Ana Tanrıçası olarak tapındığı en önemli isimdir. Kibele’ye tapınan rahibelerin birçok özelliği olduğu düşünülmektedir. Rahibeler; Kibele tarafından özel ve mistik güçler ile donatılmanın yanı sıra tılsımlı taşlara da sahip olarak bilinmektedir. Bunun yanı sıra rahibeler; kendilerini hadım ederek Kibele’ye bağlı olduklarını göstermektedir.

Kibele; Ana Tanrıça olmanın yanı sıra bereket, bolluk ve doğurganlığı da sembolize etmektedir. Kibele’nin Pessinus kentinde hüküm sürdüğü düşüncesi,  yapılan mitolojik kazılar ve eserler sonucunda ortaya çıkmıştır. Kibele; doğa ile sembolize edilmektedir. Doğa Ana olarak da tapınılan Kibele,  vahşi hayvanlar ile de temsil edilmektedir.

Kibele; aslan ve ay ile simgelenen Ana Tanrıçadır. Frigya mitolojisinde ay; ölüm ve doğumu temsil ettiğinden yaratıcı tanrıça Kibele’nin en önemli sembolleri arasında yer almaktadır. Bunun yanı sıra aslan ile de sembolize edilen Kibele; güç, asalet, irade ve adaletin de temsilcisi olarak hüküm sürmüş bir tanrıçadır.

Frigya Mitolojisi Figürleri: Tanrı Pan

Frigya mitolojisi figürleri arasında yer alan Tanrı Pan; yarı insan yarı keçi olarak tasvir edilen bir tanrıdır. Pan; kırların ve doğanın koruyucu tanrısı olarak bilinmektedir. Pan’ın; keçi ve insan görünümü Frigya halkını korkutmaktadır. Flüt çalarak kırlarda dolaşan Pan; görünümünün aksine sevimli bir tanrıdır.

Tanrı Pan; çobanların tanrısı olmasının yanı sıra eğlencenin, müziğin, dansın ve dünya nimetlerinin de tanrısı olarak bilinmektedir. Tanrı Pan; Pitsy adında bir dağ perisinin peşine düşer. Pan; dağ perisine sahip olmayı kafasına koymuştur. Dağ Perisi ise Pan’dan kaçarken bir ağaca dönüşür. Bu ağacın çam ağacı olduğu rivayet edilmektedir.

Frigya mitolojisi figürleri arasında Pan; flüt ile sembolize edilmektedir. Mitolojiye göre; Pan ve Syrinks adında bir peri birbirlerine âşık olur. Tam kavuşacakları esnada ise Syrinks bir saza dönüşür. Pan buna çok üzülür fakat sevdiği ile kavuşmanın bir yolunu bulur. 7 sazı bir araya getirerek yapıştıran Pan; kendine yeni bir flüt icat eder. Bu flütün çaldığında etrafa tatlı bir melodi bıraktığına inanılmaktadır.

Frigya mitolojisinde Pan; kargaşa yaratma ve olay çıkarma özelliği ile de tanınmaktadır. Pan sayesinde Marathon savaşını kazanan Atinalılar bu sebeple Pan için bir tapınak yaptırmışlardır. Pan aynı zamanda satir olarak bilinen varlıkların da efendisi olarak kabul edilmektedir.

Frigya Mitolojisi Figürleri: Attis

Frigya mitolojisi figürleri arasında yer alan Attis; Kibele’nin âşık olduğu tanrı olarak bilinmektedir. Attis; güzelliği ile bilinen bir tanrıdır. Efsaneye göre Kibele; Attis’in ona sonsuza kadar sadık kalması için söz verdirir. Ancak Attis bu sözünü yerine getirmez. Attis; Sagarati adı verilen bir su perisine kalbini kaptırınca Kibele öfkeden deliye döner. Su perisi Sagarati’nin hayatta kalmasını sağlayan ağacı keserek Sagarati’yi öldüren Kibele; Attis’i delirtir.

Attis ve Kibele arasında geçen başka bir efsanede ise; Attis Kibele’nin sevgilisidir ve sonsuza kadar ona ait olmaya söz vermiştir. Ancak Kibele’ye verdiği sözü unutması sebebi ile kralın kızı ile evlenme yoluna girer. Düğüne Ana Tanrıça Kibele de davet edilir. Kibele ve Attis; düğünde karşı karşıya gelince Attis verdiği sözü hatırlar ve büyük bir üzüntü duyar. Cinsel organını keserek kanlar içinde kalan Attis’e kıyamayan Kibele onu bir çam ağacına dönüştürür. Çam ağaçlarının her mevsim yeşil kalmasının sebebinin bu olduğu sanılmaktadır.

Frigya mitolojisi figürleri arasında büyük bir yere sahip olması sebebi ile Attis’in bu efsanesini yerine getirmek amacı ile Tanrıça Kibele için yapılan dini törenlerde rahipler hadım edilir ve cinsel organları çam ağacının dibine gömülürdü.

Frigya Mitolojisi Figürleri: Sabazios

Frigya mitolojisinde Sabazios; Frigya halkının yerel tanrısı olarak bilinmektedir. Frigya halkı Sabazios’a güneş tanrısı olarak tapmaktadır. Bazı kaynaklara göre ise Sabazios; bitkilerin ve doğanın tanrısı olarak da bilinmektedir. İnançları gereği Sabazios için törenler düzenlenirdi. Bu törenlerde sarhoş olur ve dans edilirdi.

Aynı zamanda Sabazios için yapılan törenlerde; insanlar başlarının üzerinde yılanları gezdirerek çığlık atarak Sabazios için tapınmalar yaparlardı. Törenlerde yılan ritüelinin yapılmasının sebebi; Sabazios’un mitolojide coşkuyu temsil etmesinden kaynaklanmaktadır. Sabazios; Frigya mitolojisinde boğa veya yılanla sembolize edilmektedir. Bu sebeple yılan; törenlerin yapı taşı olarak kullanılmaktadır.

Frigya mitolojisi figürleri arasında yer alan Sabazios; bazı kaynaklarda bilge tanrı olarak tasvir edilmektedir. Yerel bir tanrı olmasına rağmen Frigya mitolojisinde önemli bir konuma sahip olan Sabazios; ülkenin koruyucu tanrısı olduğuna inanılan ve bereket getiren tanrı olarak da bilinmektedir. Bazı insanlar; Sabazios’a tek bir din gibi tapınarak onun kutsallığını yüceltmektedir.

Frigya Mitolojisi Figürleri: Kral Midas

Frigya mitolojisi figürleri arasında Kral Midas oldukça önemli bir yere sahiptir. Kral Midas üzerine pek çok efsane bulunmaktadır. Bu efsanelerden en bilineni; Apollon tarafından kulaklarının eşek kulağına dönüştürülmesidir. Apollon ve Pan arasında bir yarışma yapılmasına karar verilir. Hangisinin daha iyi flüt çaldığının belirleneceği bu yarışmada hakem Kral Midas olarak seçilir.

Kral Midas; yarışmanın sonunda kır tanrısı Pan’ı birinci seçtiği için Apollon çok sinirlenir ve onun kulaklarını eşek kulağına dönüştürür. Kral Midas’ın eşek kulakları halk arasında dilden dile yayılır ve alay konusu olur. Kral Midas bu durumu kendine yediremez ve kulaklarını keser ancak kulakları eskisinden de kötü bir şekilde yeniden uzar. Bu duruma oldukça üzülen Midas; tanrı Apollon’a yalvarır ve ondan kulaklarını düzeltmesini ister. Tanrı Apollon; onun bu isteğini yerine getirir ancak Midas’ı da öldürür.

Frigya mitolojisi figürleri arasında yer alan Kral Midas hakkında bir başka efsane ise; şarap ve keyif tanrısı Dionisos’un en yakın dostu yaşlı Satiros kaybolur. Dionisos onu her yerde arar ancak bulamaz. Satiros ise yorulduğu için Midas’ın gül bahçesinde uyuyakalır. Midas’ın askerleri Satiros’u bulur ve saraya getirir. Kral Midas ise bu misafiri 10 gün boyunca güzel bir şekilde ağırlar. Bunu duyan tanrı Dionisos; Kral Midas’ın misafirperverliği için onu ödüllendirmek ister. Kral Midas ise tanrı Dionisos’tan her dokunduğunun altın olmasını diler.

Tanrı Dionisos onun bu isteğini yerine getirir. Ancak Kral Midas; kızına dokunduğu için kıza da altına dönüşür ve bir şey yiyememeye başlar. Tanrı Dionisos’tan bu özelliği geri alması için yalvarır. Tanrı Dionisos ona Paktalos ırmağında yıkanmasını söyler. Kral Midas burada yıkanır. Tüm ırmağın kumları altına dönüşür ve Kral Midas  kurtulur.

Frigya Mitolojisi Figürleri: Ay Tanrısı Men

Frigya mitolojisi figürleri arasında yer alan tanrı Men; ay tanrısı olarak bilinmektedir. Frigya mitolojisinde ay tanrısı Men; Askaenos olarak da adlandırılmaktadır. Frigler için önemli bir yere sahip olan Men; ay tanrısı olmasının yanı sıra hayvan sürülerinin sağlıklı olması ve kötülüklerden korunması için de tapılan bir tanrıdır.

Ay tanrısı Men; cennete hükmeden tanrılar arasında yer almaktadır. Bunun yanı sıra yeraltına da hükmeden tanrı Men oldukça önemli bir yere sahiptir. Frigyalılar; cennete gidebilmek için ay tanrısı Men’e tapınmanın yanı sıra sürülerindeki hayvanların bereketli ve sağlıklı olması için de ona tapınırlardı.

Bir cevap yazın