Çin mitolojisi

Çin Mitolojisi

Çin mitolojisi halk hikayeleri, kültürel tarih ve din gibi sözel ya da aktarılmış olanÇin kültür ve devletinin kuruluşuna ilişkin pek çok mitten oluşmaktadır. Çoğu mitolojide olduğu gibi bazı kişiler tarafından en azından bir kısmının tarih kaydı olduğu düşünülmektedir.

Bu mitolojik hikayelerin yazıya dökülmesi ise Wei – Jin hanedanlıklarında başlamıştır. Pek çok yazar, Taoist ya da Budist batıl inançlar, simyacı fikirleri gibi hususlardan etkilenip, tanrılar ya da olağan dışı varlıklar hakkında hikayeyazmakla ilgilenmiştir. Yazarlardan bir kısmı değişik hayal gücü ile yazma konusundaki becerilerini göstermiştir. Bu hikaye yazma durumu, bir sonraki dönem olan Güney – Kuzey hanedanlıklarında da devam etmiştir.

Çin Mitolojisi Tanrı ve Tanrıçaları

Gerek ilkel insanların yazdıkları gerekse daha üst düzey alim insanların yazdıkları olsun, bu hikayelerin her biti insaniduygularla doludur. Çin mitolojisi ruhları, tanrıları, tilkiler ve hayaletlerinin çoğunluğu insan duyguları ve özellikleri ile tasvir edilmiştir. Dönemin mit yazarları tanrıyı yazarken, insanları tanımladıkları şekliyle tanımlamışlardır. Tüm bunların yanı sıra reenkarnasyon, fanilik ve feodal etik ilkelerinin yansıtıldığı hikayeler de bulunmaktadır.

Bu mitolojik öyküler yazıldığı dönemin inançlarını yansıtmaktadır. Bu sebeple doğal karşılanmalıdır. Çin mitolojisi çok sayıda tanrı ve tanrıça içermektedir. Örnek vermek gerekirse bunlardan biri de ChuJung ateş tanrısıdır. Çin mitolojisine göre ChuJungcennet yasalarına uymayıp bu kanunları çiğneyenleri cezalandırmaktadır. Yazının devamında bazı tanrı ve tanrıçalara detaylı olarak yer verilmiştir.

Çin Mitolojisinde Cennet Baba

Çin mitolojisinde yer alan tanrılardan biri olan Yu – Huang – Shang, Yüce Yeşim İmparator ve Cennet Baba olarak bilinmektedir. Cennetin en üst katında bir sarayda yaşamaktadır. Cennet Baba, insanları yaratmış ve kilden şekil vermiştir. Yaşadığı saray ise dünyada var olan saraylar gibidir. Dünyevi yaşamda olduğu bürokrasisi, kraliyet ailesi, ordusu ve diğer saray mensupları bulunmaktadır. Yeşim İmparatoru’nun hükümdarlığı son derece düzenlidir.

Aynı zamanda kibirden yoksun olan Yeşim İmparator zaman içerisinde insanlardan uzaklaşmıştır. Fakat Çin mitolojisi Cennet Baba’nın kapıcısı olan İlahi Lider ile ona ulaşmam gelenek haline gelmiştir. Yeşim İmparator her şeyi duymak ve görmektedir. Küçük bir fısıltı bile ona gök gürültüsü kadar yüksek gelmektedir.

Çin Mitolojisi Savaş Tanrısı

Bir diğer Çin mitolojisi tanrısı ise KuanTi’dir. Kırmızı suratlı olan Savaş Tanısı aynı zamanda hep yeşil kıyafetler giymektedir. Bilinen diğer ismi ise Yüce Yargıç’tır. Yüce Yargıç insanları kötü ruhlardan ve haksızlıklardan korumaktadır. Esasında Kuan Ti bir tarihi figürdür. Han hanedanlığında adaletli yöneticiliği ve yetenekleri ile bilinen dünyaca ünlü bir generaldir. Bu generale adanmış çok fazla sayıda tapınak bulunmaktadır. Öyle ki onun adına yapılan tapınakların sayısı 1600’ü geçmiştir.

Çin Mitolojisi Sur ve Hendek Tanrısı

Bütün köylerde olduğuna inanılan sur ve hendek tanrısının adı Ch’eng – Huang’dır. Önemli kişiliklerden biri örneğin bir rahip ya da önemli bir insan öldüğünde tanrılığa yükselmektedir. Bu durum rüyada açığa çıkmaktadır.

Sur ve hendek tanrısı köyü korumaktadır. Yalnızca köyü korumakla kalmayıp, Ölüler Kralı’nın yargılaması sırasında haksız bir ruhu almasına da engel olmaktadır. Rüyalarda açığa çıkan Ch’eng – Huang yine rüya yoluyla köyde kötülük isteyenleri de ortaya çıkarmaktadır. Ba Lao – ye ve Hei Lao – ye adında iki tane asistanı bulunmaktadır.

Çin Mitolojisi Şefkat ve Merhamet Tanrıçası

Çin mitolojisi KwanYin şefkat ve merhamet tanrıçasıdır. Görüntü olarakbeyaz kıyafet giyen, kucağında bir bebekle lotus üzerinde oturan bir kadındır. KwanYin babası tarafından öldürülmüştür. Daha sonra cehenneme geldiğinde ise kutsal kitapları ezbere okumuştur. Böylelikle yer altı yöneticisi ölerek ruhlara acı çektirmemiştir.

Daha sonra Huysuz tanrı tarafından yaşayanların dünyasına tekrar gönderilmiştir. Tekrar dünyaya gelen KwanYin burada ruhsal bir görü kazanmıştır. Ruhsal görü kazandıktan sonra ise Buda onu ölümsüzlükle ödüllendirmiştir. KwanYin oldukça sevilen bir tanrıçadır.

Çin Mitolojisi Yıldırım Tanrısı

Yıldırım tanrısı olarak bilinen Lei Kung altı at arabası ve altı erkek çocuk tarafından çekilmektedir. Görüntüsü ise bir kuş kafası, pençeleri ve kanatları ile mavi bir tene sahiptir. Lei Kung gökleri çekiciyle gürletmektedir. Aynı zamanda da karısı aynasıyla yıldırım yapmaktadır. Çin mitolojisi yıldırım tanrısı Lei Kung, kötü ruhları kovalamaktadır. Daha sonra ise suçlulardan açığa çıkmayanları cezalandırmaktadır.

Çin Mitolojisinde Ölüm Lordları

Yer altının on hakimi olarak da bilinen ölüm lordlarının her biri aynı cübbeyi giymektedir. Yalnızca en bilge olan onları ayırabilmektedir. Hepsi farklı bir mahkemeyi yönetmektedir. İlk mahkemede günahlarına göre yargılanan ruh daha sonra 8 ceza mahkemesinden biriyle hükümlendirilir.Sonrasında ise suça uygun bir ceza verilmektedir. Yalancılara verilen ceza dillerinin kesilmesidir. Cimri kişilere verilen ceza da eritilmiş altın içirilmesidir.

İkinci mahkeme, iki yüzlü ajanlar ve yetersiz doktorların mahkemesidir. Üçüncü mahkeme, Yalancılar, gıybet yapanlar, yozlaşmış devlet memurları ve sahtekarların mahkemesidir. Beşinci mahkeme, tacizciler, ateistler ve katillerin mahkemesidir. Altıncı mahkeme, kafirler ve kutsal olana saygısızlık yapanların mahkemesidir. Sekizinci mahkeme çocuk istismarcılarının, dokuzuncu olan da kazaya kurban gidenlerin ve kundakçıların yargılandığı mahkemedir.

Çin mitolojisi ölüm lordlarının baktığı onuncu mahkeme ise Hicret Tekerleği olarak bilinmektedir. Burada, cezasını çekmiş olan ruhlar reenkarnasyona uğramaktadır. Önceki hayatın hatırlanmaması için ruha unutkanlık karışımı içirilmektedir.

Çin Mitolojisinde Zenginlik Tanrısı

Bir başka Çin mitolojisi tanrısı ise zenginlik tanrısı olarak bilinen T-ShaiShen’dir. Yetkisi altında bulunan çeşitli küçük tanrılar ile kapsamlı bir bürokrasinin yöneticiliğini yapmaktadır. Yüce bir varlık olan zenginlik tanrısı, seçkin ipeklerle örtünmektedir. Oldukça sevilen bir tanrı olan T-ShaiShen’e ateistler bile tapmıştır.

Çin Mitolojisi Ocak Tanrısı

Ocak tanrısı TsaoWang Çin mitolojisinde bilinen başka bir tanrıdır.Her sene Yeşim İmparator’a (Cennet Baba) rapor vermektedir. Her evin kendine ait bir ocak tanrısı olduğuna inanılmaktadır. Ocak tanrısının verdiği rapora göre o ev ertesi yılı şanslı ya da şanssız olarak geçirmektedir. Ocak tanrısı ve karısı için tütsü yakılmaktadır. Bir kağıt resim onu ve karısını simgelemektedir. Bu kağıt resmin yakılması ile tütsü yakılmış olur.

Çin Mitolojisinde Yerli Tanrılar

Çin mitolojisi tanrıları arasındayerli tanrılar da bulunmaktadır. Onlar kasaba, köy, sokak ve evlerin küçük tanrılarıdır. Birçoğu büyük tanrıların yüce planından uzaktırlar. Fakat buna rağmen oldukça sevilmişlerdir. Genelde resmedilme şekilleri, nazik, saygın ve yaşlı adam olmuştur. Yerli tanrılar, korumakla yükümlü oldukları bölgede işlerin yolunda gittiğinden emin olmaktadır. Tut ti olarak da bilinmektedirler.

Bir cevap yazın