Çin mitolojisi tanrıları

Çin Mitolojisi Tanrıları Kimlerdir?

Çin mitolojisi, her halkın kendine özgü biriktirmiş olduğu gibi efsaneler ve mitolojik söylemlerden oluşmaktadır. Çin halkının ya da kültürünün, bu zamana kadar biriktirmiş oldukları inanç tarihleri, efsanevi söylemlerin hepsidir.

Çin mitolojisine bakıldığında, Çin mitolojisi tanrıları çoklu tanrı anlayışına sahiptir. İnanç bakımından, her bir inanç için farklı tanrı anlayışı benimsenmiştir. Buna göre de, Çin mitolojinin sahip olmuş olduğu tanrı sayısı da, 20’den fazladır. Çin mitolojisi içerisinde, tanrısal krallar ön plandadır. Yaratılış mitleri, oldukça sık geçmektedir.

Kültürün geçmişinden geleceğe, halk söylemleri oldukça önemli bir yere sahip olmuştur ve hikâyeler, söylemler oldukça sık kullanılmıştır. Çin mitolojisinin başlangıç tarihi olarak MÖ. 12. Yüzyıl belirlenmiştir. Çin mitolojisi içerisinde, oldukça önemli bir yere sahip olan tanrıların bazıları ise aşağıda sizlere detaylı olarak sunulmaktadır.

Çin Mitolojisinde Önemli Olan Tanrılar

Çin mitolojisi tanrıları, farklı figürler ve şekiller ile anlatılmaktadır. Her tanrıda bulunan figürler, insanlar için ayrı bir durumu ve o durumun önemini anlatmaktadır. Bu sayede, insanların bu temsil edilen farklı durumlara daha önem vereceği düşülmektedir. Tanrılar, oldukça fazla olsa da, her bir tanrının farlı bir ihtiyaç ya da durum için yardım ettiğine inanılmaktaydı. Tanrıların hepsinin, yardım isteyen kişilere hemen yardım ettiği ve hiçbir yardımı geri çevirmediklerine inanılmaktaydı. Çin mitolojisi içerisinde yer alan ve oldukça önemli tanrılar ise şöyledir:

 1. Guanyin Tanrısı

Guanyin tanrısı, Çin mitolojisi içerisinde yer alan ve en çok bilinen tanrıdır. Tanrılar içerisinde, en sevilen tanrı olduğu da söylenmektedir. Guanyin tanrısının anlamı ise merhameti yani merhamet tanrısını ifade etmektedir. Guanyin tanrısı, herkesi duyabilir. Kendisinden yardım isteyen herkese kolaylıkla ve hemen yardım yollayabilir. Genellikle kendisinden yardım isteyen kişiler, zor durumda kalmış olan kişilerdir. Bu kişiler, bir sıkıntı içerisinde acı çeken kişiler olabilir.

Kendisinden bu kişiler yardım istediklerinde, hemen onlara yardım ettiğine inanılmaktadır. Guanyin tanrısının bir cinsiyeti yoktur. Sağ elinde, bir kavanoz tutar ve bu kavanozun içerisinde su bulunur. Bu su, saflığı ve temizliği işarete eder. Diğer elinde ise söğüt dalı olduğu düşünülmektedir. Söğüt dalının ise merhameti yansıttığı düşülmektedir.

 1. Yeşim

  İmparatoru

Yeşim imparatoru, Çin mitolojisi tanrıları içerisinde yer alan en büyük ve en önemli tanrıdır. İnanışa göre yeşim imparatorunu seçen güçler bulunmaktadır. Bu güçler ise bir grup ilahi güçtür. İnanışta yer alan bilgilere göre yeşim imparatoru, dünyayı, uzayı ve uzayda yer alan bütün gezegenleri yöneten tanrıdır. Uzayda, dünyada ve gezegenlerde olan her şey, yeşim imparatoru tarafından yapılmaktadır. Buna göre olan doğal afetlerin de sorumlusu kendisidir. Yeşim imparatorunun, inanışa göre bir ailesi bulunmaktadır. Ailesi ile yaşamaktadır. Kendisinin ve ailesinin yaşam yeri ise cennettir. İnanışa göre ise cennetin en güzel ve en görkemli sarayında yaşamaktadır. Bu sarayın yeri ise en yüksek yerde yer almaktadır.

 1. Wan Mu Niang Niang

Çin mitolojisi içerisinde yer alan tanrıların cinsiyeti olabilmektedir. Hatta bir aileye sahip olup, eşleri de tanrı olarak sayılabilmektedir. Bu tanrılardan biri olan Wan mu niang niang tanrısı, yeşim imparatoru tanrısının karısıdır. Yani Wan mu niang niang tanrısı bir kadındır.

Oldukça zarif ve eşine sadık olan bir kadını temsil etmektedir. Wan mu niang niang tanrısı, aynı zamanda başka bir isimle de bilinmektedir. Bu isim ise Batının Kraliçesi’dir. Wan mu niang niang tanrısı, karar vermesi gerektiğinde eşine sormadan karar verebilir. Aynı zamanda, kocasının yönetmiş olduğu diğer tanrılara kocasının adıyla emir verme hakkına da sahiptir. Oldukça geniş yetkilere sahiptir ve herkesi duyabilir. Wan mu niang niang tanrısı, aynı zamanda isterse bir kişinin ya da bütün insanların ömrünü sonsuz yapabilir.

 1. Yan

  Wang

Yan wang tanrısı, karanlık bir tanrıdır. Çin mitolojisi tanrıları içerisinde yer alan Yan wang, başka bir isimle de anılmaktadır. Bu isim ise ölüm kralıdır. Yan wang kralına, insanların kötü düşüncelerini ve kötü davranışlarını cezalandıran tanrı olarak inanılır. Yan wang tanrısı, yeraltında yer alır ve bu bölgeye oldukça güçlü bir şekilde hükmeder.

Yeraltı ile birlikte bağdaştırılan cehenneme de hükmeden tanrı, Yan wang tanrısıdır. Elinde, kötülük yapan kişileri cezalandırmak için gerekli araç ve gereçleri vardır. Cezalandıracağı kişileri bunlar ile cezalandırmaktadır. Yan wang, yeraltında ve cehennemde yer alan bir tanrı olduğu için kendisinden korkulur. İnanışa göre kişileri cezalandırmanın yanında, aynı zamanda her insanın yaşamını ve ölümünü not almaktadır.

 1. Dragon King

Çin mitolojisinde oldukça önemli bir yere sahip olan ve diğer tanrıları yönettiğine inanılan yeşim imparatoru tarafından yönetilen bir tanrıdır. Dragon king, bizzat yeşim imparatoru tarafından emir alır ve bu emirleri eksiksiz olarak yerine getirir. Dragon king tanrısının insanlar üzerinde pek bir etkisi bulunmaz. Çin mitolojisi tanrıları içerisinde yer alan bazı tanrılar, insanlar için değil doğa ve hayvanlar için vardır. Dragon king tanrısı da, bu tanrılardan biridir. Dragon king tanrısı, denizleri, okyanusları yöneten tanrıdır. Denizler ve okyanuslarda yer alan canlı türleri de, Dragon king ’in emirindedir. Dragon king tanrısı, deniz ve okyanuslar dışında aynı zamanda doğayla da ilgilenir. Buna bağlı olarak, yağmur oluşumunu ve rüzgârları yönlendirme kendisinin kontrolünde gerçekleşir.

 1. Nüwa

Nüwa tanrısı, Çin mitolojisinde önemli olan tanrılardan biridir. Çünkü Nüwa olmasaydı, insanların olmayacağına inanılır. Nüwa sayesinde, insanlar oluştu ve yaşamaktadır. Çin mitolojisi tanrıları arasında yer alan Nüwa tanrısı, insan ırkını yaratan bir tanrıdır. Nüwa tanrısının, kadın olduğunu savunanların yanı sıra, erkek olduğunu savunanlar da bulunmaktadır.

Fakat yapılan incelemelere göre bir cinsiyet belirtilmemiştir. Nüwa tanrısının insanları nasıl yarattığı da anlatılmıştır. Çin mitolojisine göre Nüwa tanrısı, sarı çamur ile insanları oluşturmuştur. Almış olduğu sarı çamura insan şekilleri vermiştir. Sonrasında bu şekillere ruhları üflemiştir. İnanılan inanca göre insanlar bu şekilde oluşmuştur. Nüwa tanrısı, aynı zamanda gökyüzünü de yönetmektedir. Gökyüzünde olan her şey Nüwa tanrısına bağlı olarak gerçekleşmektedir.

 1. Nezha

Çin mitolojisi tanrıları içerisinde yer alan ve oldukça sevilen bir tanrı olan Nezha, bir erkek tanrıdır. Nezha tanrısının figürlerine bakıldığında, savaşçı bir tanrı olduğu anlaşılmaktadır. Oldukça güçlü ve yenilmez olan bir tanrıdır. Bu nedenle, kendisinin cennetin generallerinden biri olarak da seslenilmektedir. Çok güçlü olduğu için cenneti, kötülüklerden koruduğuna inanılmaktadır. Nezha tanrısı, aynı zamanda gençlik tanrısı olarak da bilinmektedir. Bu nedenle de, oldukça sevilen bir tanrı olarak yerini korumaktadır.

 1. Caishen

Caishen tanrısı, Çin mitolojisi tanrılarıiçerisinde yer alan en bereketli olan tanrıdır. Tanrıyı anlatan figürlere bakıldığında, Caishen tanrısının oldukça zenginlik içerisinde yer aldığı görülmektedir. İnsanlara, para ve bolluk bereketlik konusunda yardım etmektedir. Günümüzde dahi Caishen tanrısına dualar, adaklar adanmaktadır. Caishen tanrısına sadece dua etmek yetmeyebilir, bu nedenle adaklar adanmaktadır. Bunun nedeni olarak da, bir şeyler kazanmak için bir şeyler feda etmek gerektiği anlatılmaktadır.

Bir cevap yazın