Çin mitolojisi figürleri

Çin Mitolojisi Figürleri Nelerdir?

Çin mitolojisi figürleri; birçok efsane, hikâye, tanrılar, tanrıçalar ve yaratıklardan oluşmaktadır. Çin halk ve kültüründen gelen Çin mitolojisi oldukça geniş bir alana sahiptir. Yapılan araştırmalara göre milattan önce 12. Yüzyıla kadar dayanan bu mitoloji aynı zamanda birçok efsanevi krala da ev sahipliği yapmaktadır.

Çin mitolojisi diğer mitolojilerden oldukça farklı hikâye ve efsanelerden oluşmaktadır. Çin mitolojisindeki en önemli nokta, başlangıç ve bitişler olarak bilinir. Bu mitoloji; genellikle masalsı bir anlatım içermektedir.

Çin Mitolojisi Figürleri: Yaratılış

Çin mitolojisi figürleri arasında yaratılış efsaneleri diğer tüm mitolojilerden oldukça farklıdır. Çin mitolojisinde evreni yaratan Tanrılar bilinmemektedir. Birçok farklı yaratılış efsanesine ev sahipliği yapan Çin mitolojisinde; adı bilinmeyen iki tanrı yeryüzünü ve gökyüzünü yaratarak yin ve yang oluşturmuşlardır.

Çin mitolojisinin en bilinen yaratılış efsanesinde; kaosun hakim olduğu zaman, büyük bir yumurtanın içerisinde Pan Gu büyümeye başlar. Bu yumurta ise yaratılış için gereken her detaya sahiptir. Bu yumurtada büyüyen Pan Gu; uyanır ve yumurtayı kırarak dışarı çıkar. Pan Gu’nun yumurtayı kırması ile yumurtanın içerisinde bulunan tüm evren dört bir yana saçılır. Yin; yeryüzünü oluştururken, Yang da gökyüzünü oluşturur. Ancak Pan Gu; bunların tekrar birbirlerine karışmasının kaosu ortaya çıkaracağına inandığından gökyüzünü taşımaya başlar.

Gökyüzü ve yeryüzünün artık tamamen ayrıldığına ve bir daha birbirleri ile karışamayacağına inanan Pan Gu; gökyüzünü bırakır ve yeryüzüne uzanır. Pan Gu orada hayatını kaybeder.

Çin Mitolojisi Figürleri: Pan Gu

Çin mitolojisi figürleri içerisinde evrendeki her deetayı oluşturduğuna inanılan Pan Gu oldukça kutsal sayılmaktadır. Pan Gu’nun yeryüzünde ölmesi ile bedeninden beş kutsal dağ oluştuğu düşünülmektedir. Pan Gu’nun bir gözü güneşi, diğer gözü ise ayı oluşturmuştur.

Pan Gu’nun bedeni dünyanın köşelerini oluştururken terinin de yağmurları oluşturduğuna inanılmaktadır. Pan Gu’nun güçlü nefesi rüzgârlar olarak tasvir edilirken, kanının da nehirleri oluşturduğu düşünülmektedir. Pan Gu’nun vücudundan dökülen pirelerin ise insanları oluşturduğu Çin mitolojisinde yer almaktadır.

Çin mitolojisi figürleri arasında yaratılışa dayanan bir başka efsane ise; Pan Gu’nun çamurdan insan yarattığı efsanedir. Çamurdan yarattığı insanları yağmurdan korumaya çalışırken bir kısmı zarar görmüştür. Bu zarar gören ve deforme olan insanların engelli insanların atası olduğu düşünülmektedir.

Çin Mitolojisi Figürleri: Nü Wa

Çin mitolojisi figürleri olarak anılan bir diğer yaratılış efsanesi ise Nü Wa adında bir tanrıçaya dayanmaktadır. Nü Wa dünyada yalnız başına yaşayan ve yalnızlıktan sıkılmış bir tanrıçadır. Bir gün suda kendi yansımasını gören Nü Wa; kendine benzeyen kişiler yaratmak ve arkadaş edinmek ister. Çamurdan şekil vererek insanları oluşturan Nü Wa; koca dünyaya yetecek kadar insan oluşturmanın zor olduğunu düşünür.

Nü Wa; bir ip alarak ipi çamura batırıp etrafında döndürmeye başlar. Bu çamur parçaları yere değdiğinde insanlar meydana gelmektedir. Dünyanın dört bir yanına bu şekilde insanları dağıtan Nü Wa; evrenin yaratıcılarından sayılmaktadır. Nü Wa’nın ip ile yarattığı insanların fakirler, kendi eliyle yaptıklarının ise soylular olduğuna inanılmaktadır.

Nü Wa’nın yarattığı insanlar; ilk başta cinsiyetsizdir. Nü Wa ise onları sonradan erkek ve kadın olarak iki ayrı sınıfa ayırmıştır. Çin mitolojisinde kadın erkek eşitliği buradan gelmektedir.

Çin Mitolojisi Figürleri: Ejderhalar

Çin mitolojisi figürleri arasında bulunan ve en çok bilinen yaratıklar olarak ejderhalar yer almaktadır. Ejderhalar birçok film ve diziye de konu olmayı başarmış mitolojik yaratıklardır. Çin mitolojisinin temelinde yer alan beş ejderha türü bulunmaktadır.

Çin mitolojisinin temelini oluşturan Taoizm inancında ejderha krallar bulunmakta ve bu krallar mistik olarak adlandırılmaktadır. Yin ve Yang üzerinde hükmettiği düşünülen ejderhalar; genellikle su üzerinde veya gökyüzünde tasvir edilmektedir. Çin mitolojisinde; beş pençeli ve oldukça tehlikeli imparator ejderhalar bulunmaktadır. Bunun yanı sıra kutsal ejderhaların; tanrıların evlerini ve alanlarını koruduğuna inanılmaktadır.

Doğa ejderhaları; denizleri ve okyanusları temizlemekle ve korumakla görevlidirler. Ejder ruhlar; yağmur, fırtına, rüzgâr gibi doğa olaylarının yanı sıra sel gibi felaketleri de meydana getiren ejderhalardır. Çin mitolojisi figürleri arasında; defineleri korumakla görevlendirilen ejderhalar da bulunmaktadır.

Çin Mitolojisi Figürleri: Sekiz Ölümsüzler

Çin mitolojisi efsaneleri arasında yer alan sekiz ölümsüzler; mitolojinin temel taşlarından biridir. Bu efsane; birçok hikâyeye ve masala da konu olmaktadır. Dünya’ya sekiz iyi özellik kattıklarına inanılan bu sekiz kişi; Taoizm ilkelerinin bilinen hâkimleridir.

Çin mitolojisi figürleri arasında yer alan sekiz ölümsüzlerin içinde yalnızca bir kadın vardır. He Xianu adındaki bu kadının ölümsüz olduğu ve sonsuz yaşamanın sırrına sahip olduğu rivayet edilmektedir. Lü Dongbin; sekiz ölümsüzlerin lideri olarak bilinmektedir. Kötülükten nefret etmesi ile bilinen Lü Dongbin; kötülüğü yok eden bir kılıca sahiptir.

Han Xiangzi; sekiz ölümsüzlerin arasında yer alan bilge kişidir. Doğa içerisinde yaşamayı ve her şeyden uzaklaşmayı seçmiştir. Zhang Guo; sekiz ölümsüzlerin arasın fakirlere yardım etmesi ve simyacı özellikleri ile bilinmektedir. Zhongli Quan; sekiz ölümsüzlerin arasında ölümsüzlüğü anlamak için yola düşen ve sonunda cennetin yolunu bulan kişidir.

Lan Kaihe; sekiz ölümsüz arasında tasvir edilen efeminen bir erkektir. Topraktan güzel çiçekler yaratması ile bilinmektedir. Sekiz ölümsüz arasında yer alan Kao Guojiu; asaletin koruyucusu olarak tasvir edilmektedir. Li Tieguai ise; sekiz ölümsüz arasında normal bir bedene sahip olması ile bilinmektedir. Bedeni onu taşıyamayınca topal bir dilencinin bedeninde var olmuştur. Bitkilerden yaptığı ilaçlar ile insanları iyileştiren bir şifacı olarak tasvir edilmektedir.

Çin mitolojisi figürleri arasında bulunan sekiz ölümsüzlerin; evren ve yaşam için oldukça önemli sekiz özellik kazandırdıklarına inanılmaktadır. Dişilik ve erkekliği evrene katmalarının yanı sıra sağlık, asalet, gençlik, yaşlılık, zorunluluk ve istek özelliklerini de yaşamın dört bir yanına serptikleri düşünülmektedir.

Çin Mitolojisi Figürleri: Tanrılar Ve Tanrıçalar

Çin mitolojisinde birçok tanrı ve tanrıça yer almaktadır. Bunun yanı sıra efsanevi özelliklere sahip imparatorlar da bu mitolojinin önemli parçalarını oluşturmaktadır. Çin mitolojisinde tanrıların hâkimi olan ve dört imparator arasında yer alan Tianhuang Dadi; cennetsel krallar arasındadır. Her var oluşun ve tüm insanların hâkimi imparator; Pinyin, Beiji Dadi; yıldızların imparatoru ve bir de dünya imparatoriçesi bulunmaktadır.

Çin mitolojisinde Bi Fang; ateş tanrısı olarak tasvir edilmektedir. Tam Kung ise denizlerin tanrısı olarak adlandırılmaktadır. Lei Gong gök gürültüsü tanrısı, Chi You ise savaş ve strateji tanrısı olmasının yanı sıra savaş silahları yapmayı bilen tanrı olarak da adlandırılmaktadır. Bi Gan; zenginliği temsil eden tanrı, Gao Yao ise adaletin tanrısı olarak tasvir edilmektedir.

Çin mitolojisi figürleri arasında Budizm akımından gelen tanrılar da yer almaktadır. Bu tanrıların en bilineni Gülen Buda olarak adlandırılmaktadır. Bunun yanı sıra Budizm akımının merhamet tanrıçası Guan Yin, ölülerin kurtarıcısı ise Dizang olarak bilinmektedir.

Çin mitolojisindeki tanrıçalar arasında yer alan Matsu; cennetin kraliçesi olarak bilinmenin yanı sıra denizlere de hükmeden bir tanrıçadır. Heng O; ay tanrıçası ve korucusu, Dou Mu; ömürleri belirleyen tanrıça olarak tasvir edilmektedir. Rüzgârların hâkimi ve yöneticisi tanrıça Fen Po olarak adlandırılırken, Gong De Tian ise uğur ve şans tanrıçası olarak adlandırılmaktadır.

Bir cevap yazın