Kategori: Genel

Yayık Han

Yayık Han

Türk ve Altay mitolojisinde ırmaklardan, akarsulardan ve göllerden sorumlu olan Yayık Han, ırmak tanrısıdır. Irmaklar, yeryüzü suları, rüzgarlar onun hükmündedir. Görünümü arkeolojik bulgulara göre su yılanı ve su ejderi olarak Read more
Toprak Ana

Yaşam Kaynağı Toprak Ana ve Hikâyesi

Toprak Ana diğer adıyla Toprak Tanrıça, Türk ve Altay mitolojilerinde yaşamın, evrenin temeli ve ruhudur. En önemli mitolojik figürlerden biri olan Toprak Ana, mitolojiye göre göğün üçüncü katında yaşamaktadır. Evi Read more
Ak Ana

Yaşam Döngüsünü Başlatan Ak Ana

Ak Ana sadece Türk mitolojisinde değil birçok farklı mitolojisinde yer alan son derece önem arz eden bir varlıktır. Tatar, Altay, Moğol, Yakut , Çuvaş mitolojilerinde de yer alır. Deniz Tanrıçası Read more
Ak Ana

Yaşam Döngüsünü Başlatan Ak Ana ve Hikâyesi

Türk Mitolojisinde pek çok efsane mevcuttur. Bunlardan biri de yaradılış efsanesidir. Yaradılış efsanesinin dünyanın yaradılışı kısmında bazı önemli motifler bulunmaktadır. Bu motiflerden biri, Ak Ana’dır. Ak Ana tanrıya yaratma işini Read more
Umay Ana

Yaşam Ağacının Sahibi Umay Ana

Türk mitolojisinde son derece önemli olan mitolojik kahramanlar bulunuyor. İş de onlardan bir tanesi de Umay Ana. Tahmin edileceği üzere diğer birçok mitolojik kahramanın aksine o bir kadın mitolojik olgudur. Read more
Kayra Han

Yaratıcı Tanrı Kayra Han

Gök Tengri’den sonra Tanrıların en büyüğü ve en önde geleni olarak kabul edilen Kayra Han, Gök Tengri hariç her şeyin yaratıcısı olarak bilinir. Kayra Han’ın mutlak üstünlüğü vardır. Göğün 17. Read more
Kayra Han

Yaratıcı Tanrı Kayra Han ve Hikâyesi

Altay Türkleri ve diğer Sibirya Türklerine yapılan derlemelerde daha çok ön plana çıkmakta olan Kayra Han, bu topluluklarda yaratıcı tanrı olarak kabul görmüştür. Kayra Han Teleütler, Altay ve Sibirya Türkleri Read more
Ülgen

Ülgen (Bay Ülgen)

Mitoloji etimolojik olarak kökeni mitten gelen ve geçmişe dair kavramların araştırıldığı bilim dalıdır. Her medeniyetin kendisince  mitolojik ögeleri var. Özellikle eski Türk medeniyetlerinde Türk mitolojisinde öne çıkan mitolojik öğeler var. Read more
Utkucu

Utkucu

Gökyüzünde yaşayan Tanrı Ülgen’e en yakın yardımcı tanrılardan olan Utkucu, Türk ve Altay mitolojisinde kurban tanrısı olarak geçmektedir. Türk ve Altay mitolojilerinde Utkucu’nun görevi, şamanlar tanrılara kurbanlarını sunarken onlara yardım Read more