Yazar: admin

cin Azmıç

Yoldan Çıkartan Cin Azmıç ve Hikâyesi

Yoldan çıkaran cin Azmıç, Türk ve Balkar mitolojisinde kayıp cini ya da yol cini olarak geçmektedir. Tek başına yola çıkan insanlara düşman olan Azmıç, onları yoldan çıkarıp öldürür. İnsanlar en Read more
Gök Kurt

Yol Gösterici ve Savaşçı Gök Kurt ve Hikâyesi

Gök Kurt, tarih öncesinde zamanlardan itibaren Türklerin mitolojilerinde ve kültürlerinde yer almıştır. Yol gösterici ve savaşçı olarak nitelenen Gök Kurt, mitolojide Türklerin kutsal hayvanı yani ongunudur. Bozkurt adı ile de Read more
Yıldız Han

Yıldız Kağanı Yıldız Han ve Hikâyesi

Türk Mitolojisi, tanrı, tanrıça, unsur, destan ve efsanelerinden meydana gelmiştir. Bu destanlardan ve unsurlardan birisi de Yıldız Han ve Yıldız Han’ın geçmekte olduğu Oğuz Kağan destanıdır. Bu destanda Oğuz Kağan’ın Read more
Yıldız Han

Yıldız Han

Türk ve Altay mitolojisinde Yıldız Han, Yıldız Kağanı’dır. Mitolojide yıldızların kutsal kişiliğini temsil eden Yıldız Han yön gösterici, yön tayin edici özellikleri taşımaktadır. Yıldızlar, Oğuz Kağan Destanı’nda yaradılışın başlangıcını temsil Read more
Alp Er Tunga

Yiğitliğin Sembolü Alp Er Tunga ve Hikâyesi

Alp Er Tunga, tarihe adını altın harflerle yazdırmış, en büyük kahramanlıklara sahip, yiğitliğin sembolü olarak ilan edilen bir Türk hakanıdır. Türk tarihinde geçen bir diğer ismi de Alp Er Tonğa’dır. Read more
Abra ve Yutba

Yeraltının Yılanları Abra ve Yutpa ve Hikâyesi

Abra ve Yutba, yeraltı tanrısı Erlik’in hizmetinde olan, onun sarayını koruyan yeraltı yılanlarıdır. Türk ve Altay mitolojilerine göre Abra ve Yutpa yeraltında bulunan Büyük Deniz’de, diğer adı ile Tengiz’de yaşarlar. Read more
Erlik Han

Yeraltının Kötü Tanrısı Erlik Han

Erlik Han gerek Türk gerek Altay mitolojisinde son derece önemlidir. Gök Tanrının oğlu olarak kabul edilir. Yine Moğol ve Macar mitolojilerinde de vardır. Macar mitolojisinde ise Ülgen tanrısının oğlu olarak Read more
Erlik Han

Yeraltının Kötü Tanrısı Erlik Han ve Hikâyesi

Türk Mitolojisinde bulunan pek çok tanrı vardır. Bu tanrılardan birisi de yeraltı ve kötülük ile ilgili olan Erlik’tir. Bu yazımızda Türk Mitolojisinde Erlik Han’ı, yaratılışta olan rolünü derledik. Erlik Han Read more
Ötügen Ana

Yer Tanrıçası Ötügen Ana ve Hikâyesi

Türk ve Altay Türklerinin Mitolojilerinde adı geçen tanrıçalardan biri olan Ötügen, bir yeryüzü tanrıçası olarak inanılmıştır. Bu makalemizde Türk Mitolojisinde geçmekte olan karakterlerden Ötügen Ana hakkında bilgi vereceğiz. Ötügen Ana Read more
Suyla Han

Yazgı Tanrısı Suyla Han Ve Hikayesi

Hem Türk, hem de Altay mitolojisinde en önemli olan mitolojik figürlerden bir tanesi Suyla Han’dır. Kendisi yazgı ya da diğer bir ifade ediş tarzı kader tanrısı olarak bilinir. Eril bir Read more