Yunan Mitolojisi Tanrıları Kimlerdir?

Yunan mitolojisi tanrıları üç ana kısımda dünya üzerindeki egemenliklerine göre incelenmektedir. İlk grupta Yunan Tanrıları, sonrasında Titanlar ve sonrasında da Olimpos tanrıları yer almaktadır. Yunan mitolojisi tanrıları, diğer mitolojilerden etkilenerek ortaya çıkmıştır ve bu şekilde bir inanış geliştirmeleri sağlanmıştır. Yunan mitolojisinde yer alan tanrıların neredeyse birçoğu Romalılarda da yer almaktadır. Fakat Roma mitolojisinde farklı isimler… Okumaya devam et Yunan Mitolojisi Tanrıları Kimlerdir?

Yayım tarihi
Genel olarak sınıflandırılmış

Yunan Mitolojisi Figürleri Nelerdir?

Yunan mitolojisi figürleri içerisinde pek çok farklı tanrı ve yaratıklar bulunmaktadır. Bu figürler sayesinde, mitoloji içerisinde yer alan iyi ve kötü anlatımı daha kolay yapılabilmektedir. Yunan mitolojisinde yer alan bilgiye göre iyi olan insanların varlığı kadar kötü olan insanlarda bulunmaktadır. Bu nedenle, aynı durum tanrılar için de geçerlidir. Tanrılarda da iyi ve kötü alanı bulunmaktadır.… Okumaya devam et Yunan Mitolojisi Figürleri Nelerdir?

Yayım tarihi
Genel olarak sınıflandırılmış

Yunan Mitolojisi

Yunan mitolojisi; Mitolojinin temelinin atılmasına neden olan önemli bir mitoloji türüdür. Yunan mitolojisi genellikle Yakın doğu ve Avrupa’dan etkilenilerek ortaya çıkmıştır. Sonrasında ise birçok uygarlık Yunan mitolojisinden etkilenerek tanrılara yer vermişlerdir. Yunan mitolojisinde mitosların M.Ö 900-800 yılları arasında ortaya çıktığını söyleyebilmek mümkündür. Yunan mitolojisi Antik Yunan döneminde tanrılar, evren, evrenin yaradılışı ve inanç sistemini ele… Okumaya devam et Yunan Mitolojisi

Yayım tarihi
Genel olarak sınıflandırılmış

Türk Mitolojisi Tanrıları Kimlerdir?

Türk mitolojisi tanrıları, diğer mitolojik tanrılar gibi farklı görevlere sahip ve farklı alanlarda bulunan tanrılardan oluşmaktadır. Türk mitolojisi içerisinde, birçok farklı destanlar bulunmaktadır. Bu destanlardan yola çıkarak, birçok tanrı, yaratık ve başka varlıkların olduğu ortaya çıkmaktadır. Türk mitolojisi içerisinde yer alan kavramlar ve bilgiler oldukça zengindir. Türk mitolojisinin oldukça önemli olan bir yönü bulunmaktadır. En… Okumaya devam et Türk Mitolojisi Tanrıları Kimlerdir?

Yayım tarihi
Genel olarak sınıflandırılmış

Türk Mitolojisi Figürleri Nelerdir?

Türk mitolojisi figürleri; tanrılar, tanrıçalar, hikâyeler, mitolojik yaratıklar ve efsanelerden oluşan İslamiyet öncesi inanışa dayanmaktadır. Yaratılış destanı, Bozkurt destanı gibi önemli mitolojik efsaneler Türk mitolojisinin temellerini oluşturmaktadır. Türk mitolojisi; birçok farklı Türk kolu olması sebebi ile tek bir mitoloji etrafında çerçevelenmemektedir. Türk mitolojisi; halk içerisinden kişilerin anlattığı hikâyeler doğrultusunda bilinmektedir. Zaman içersinde bu hikâyeler dilden… Okumaya devam et Türk Mitolojisi Figürleri Nelerdir?

Yayım tarihi
Genel olarak sınıflandırılmış

Türk Mitolojisi

Kimi halk ağzından derlenen kimi de yazıya geçirilmiş efsanelerden oluşan destanlarda Türk mitolojisi, diğer dünyadaki tüm mitolojilerde de olduğu gibi kaynağını farklı farklı efsanelerden, destanlardan almaktadır. Buna göre, Hunların Oğuz Destanı, Göktürklerin Ergenekon Destanı ve Atay-Yakut Türklerinin Yaratılış Destanı gibi destanlar Türk mitolojisi olarak adlandırılmaktadır. Mitoloji, tarihte adı geçmeyen büyük kahramanların ve de tabiat varlılarına… Okumaya devam et Türk Mitolojisi

Yayım tarihi
Genel olarak sınıflandırılmış

Sümer Mitolojisi Tanrıları Kimlerdir?

Sümer mitolojisi tanrıları, görünümleri insanlara benzer şekilde tasvir edilmiştir. Davranış özellikleri açısından da insana benzer davranışlar sergilemekteydiler. Yeme, içme, hastalanma, yaralanma ve evlenme gibi olayları yaşar, insanlar gibi mutlu, kızgın ya da nefret duygusuna sahip olarak tasvir edilirlerdi. Olağanüstü güçleri hiyerarşik düzende üst konumda olan tanrılar tarafından belirlenmiş yasalara bağlı olarak kullanılabilirdi. Sümer Tanrılarının Nitelikleri… Okumaya devam et Sümer Mitolojisi Tanrıları Kimlerdir?

Yayım tarihi
Genel olarak sınıflandırılmış

Sümer Mitolojisi Figürleri Nelerdir?

Sümer mitolojisi figürleri incelendiğinde, içerisinde pek çok tanrı ve tanrıça figürlerine rastlanılmaktadır. Sümer mitolojisini, oluşturan en önemli figürler, tanrı ve tanrıçalardan oluşurken, konuları ise bilim ve dinle ilgilidir. Sümer mitolojisi içerisinde yer alan figürlere bakıldığında aslında hepsi tek bir figürde toplanmaktadır. Buna, panteon denilmektedir. Yani figürlerin yansıtmış olduğu çok olan ve farklı alanlara hitap eden… Okumaya devam et Sümer Mitolojisi Figürleri Nelerdir?

Yayım tarihi
Genel olarak sınıflandırılmış

Sümer Mitolojisi

Sümer mitolojisi; Sümerlerin Anadolu’ya hakim olduğu dönemde oluşturdukları efsanevi hikayeleri inceleyen bilim dalıdır. Sümerler Mezopotamya adı verilen Anadolu’da ilk uygarlıkların ortaya çıkmasını sağlayan ilk kavimdir. Sümerler ilk yazıyı ve sayı sistemini bulan uygarlıklardır. Sümer devletinde, devlet her kenti sularla çevrilmişti. Sümerler anaerkil bir toplum yapısına sahipti. Kentin içerisinde büyük tapınaklar bulunmaktaydı. Sümerlilerde çok tanrılı inanış… Okumaya devam et Sümer Mitolojisi

Yayım tarihi
Genel olarak sınıflandırılmış

Roma Mitolojisi Tanrıları Kimlerdir?

Roma mitolojisi tanrıları, Antik Roma çağındaki dönemlerinde yaşayan insanların inanç kökenlerini oluşturmaktadır. Tanrılar hakkında pek bir anlatı geleneği görülmese de Roma kentlerinin bulunuş, kuruluş ve de ilk dönemleri hakkında oldukça zengin ve efsanevi şekilde anlatı kültürleri görülmekteydi. İlk krallar Numa gibi tam olarak mitik bir doğaya sahipti ve bu tarz efsaneler Cumhuriyetin ilk zamanlarına kadar… Okumaya devam et Roma Mitolojisi Tanrıları Kimlerdir?

Yayım tarihi
Genel olarak sınıflandırılmış